Kadınlar Klübü KategorisiTüm Kategoriler


Sayfalar


Kadınlar Klübü

Kadınlar Klübü Kategorisindeki Son Paylaşımlar

Yıl Sonu Balosu

  Merhaba millet! Uzun zamandır yazamadım çünkü sınavlarla boğuşmaktaydım. Biz gençlerin işi de çok zor. Bunlar yetmezmiş gibi bir telaş daha ekleniyor. Özellikle biz kızlara: Balo telaşı!  Evet, bazıları çok önemsemez

Cinsiyet Rol

Kyzlar size sadece ?unu soruyorum: Sizi zen birinin pe?inden niye ko?uyorsunuz? Hepimiz yleyiz bende dhil. Akylsyzyz o zaman. Erkeklerin bizi yenebilece?ini d?nyoruz. Komik de?il mi? Biz onlardan ok daha glyz. (Beyler kusura bakmayyn ama biz olmazsak haliniz vahim.) Gcnzn farkyna vary

bin kez gelsem dnyaya kadyn olmak isterdim

ilk ba?ta feminist olmady?ymy belirtiyim tam tersi erkekleri ok severim(: ama kadyn olmak yle gzel bir ?ey ki. mesela syrada erkekler kolaylyk sa?lar araya kaynayabilirsin arabalar ye?il bile yansa durup yol verir a?yr ykleri ta?ymak zorunda de?ilsin ?sen ceket omuzlarynda para harcamana bile

Hassas Bir Durum

Son zamanlaryn modasy haline gelen, kendini aldatan kocalarynyn cinsel organlaryny kesen kadynlar... Ben de bir kadyn olmama ra?men bunu bir vah?et olarak gryorum. Acaba bu kadynlaryn duygusally?yna, hassasly?yna sy?yyor mu? Benim ba?yma bir aldatma olayy gelse ben ne yapardym bilemiyorum Ama

Ah Biz Kadynlar

Her insanyn iinde duvarlar oldu?unu d?nyorum. Kadynlaryn, erkeklerin Hepimizin iinde yan yana, syra syra duvarlar Sosyal hayatymyzy, i? hayatymyzy, aile hayatymyzy, zel hayatymyzy, cinsel hayatymyzy birbirinden ayyran yksek duvarlar Ama kadynlarla erkekler arasyndaki fark; birbirinden ayr

Mutfaktaki Hnerli Eller

Pazarlar, manavlar, marketler e?it e?it meyveler, sebzeler, yiyeceklerle dolu. Her geen gn yeni ambalajlarda abur cuburlar, hazyr soslar, kremalar ykyyor. Bir de i?tahynyz yerinizdeyse artyk canynyzyn ekmeyece?i ?ey yok. Tabi bunlary mideye gtrmek kolay da, almasy o kadar kolay de?il. Herkes

8 Mart

Tarihi daha eskilere dayanan(8 Mart 1857) kadyn-erkek hak e?itli?inin mcadelesi, bundan tam 153 yyl nce 129 kadynyn yanan bir fabrikada can vermesiyle 8 Martta kutlanmaya ba?landy. Tarihe kaynaklyk eden bu olay, 8 Mart gn haklaryny alabilmek iin son are olarak greve giden kadynlaryn, grevin b

Nasyl Yani?

Erkeklerle alakaly duydu?um bir ?eyi payla?mak istiyorum. Erkekler her zaman ma?dur olan kadynyn yanynda olurlarmy? Diyelim ki e?inizi veya sevgilinizi biriyle yakaladynyz. E?er ili?kinizi bitirme taraftary de?ilseniz asla ve asla di?er kadyna ynelik hakaret ve tartaklama giri?iminde bulunmayacakm

Ah ?u Kyzlar!

Bazy durumlarda iyi tanydy?ynyz ve sevmedi?i ?eyleri iyi bildi?iniz bir kyz arkada?ynyz, ok yaky?ykly bir erkek kar?ysynda de?i?iverir. O ki?inin sevdi?i ?eyi sevmedi?i halde kendisinin de sevdi?ini dile getiriverir. Hem de bunu sizin gznzn iine baka baka yapar. Bu durumun ?ahitli?inden tiksin

Kadynlar

Sanal alem dedikleri yerde kaldyn olmak! Aslynda kadyn olmak her yerde zor. Real hayatta da sanal alemde de zor. Yani en zor taraflaryny ya?ayan herzaman kadyn. Aslynda hayatyn byk olumsuzlu?unu ya?ayan da byk lde kadyn. Trelerde kadynlar lr, kadynlar zorla evlendirilir, dayak yiyen en o

Kadynlar Hakkynda Bir Yorum

"Kadynyn istekleri, duygulary ve d?nceleri kolay ve basittir; onu bu kadar karma?yk hale getiren, erkeklerdir." Sizce bu sz ne kadar do?rudur? Kadynlary anlamanyn imknsyz oldu?unu syleyip tanymsyz ilan eden hemcinslerime duyurulur. Buyurun d?ncelerinizi sizler de payla?yn. Oysa bizler bu k

Annemden Nasihatler

?imdiye kadar hep, "El kapysy var kyzym, ?ren grd?n bana ise ?rendi?in kendine" diyen anneme bir haller oldu. Her zaman anlayy?ly, sabyrly her ?eye ra?men yuvayy ayakta tutmamy ?tleyen annem de?i?ti. Ama ne de?i?im, kulaklaryma inanamadym "Kyzym sen perdeleri tleyene kadar kocana pencereler

Bizim Gnmz

8 Mart 1857 de ABD de haklaryny aramak iin eylem yapan kadyn aly?anlaryn 100 e yakynynyn ldrlmesiyle sonulanan olayyn ardyndan, 8 Mart tarihi tm dnyada kadynlar gn olarak anylmaya ba?lamy?tyr. Hak arayan insanlaryn verdi?i mcadele ve sonunda ya?anan acy olaylar sonucu ancak kadynlaryn

Asil Kadynlar

Asil kadyn olmak ve asil kadyn olarak ya?amak ok zor de?il aslynda. Bu szde olmamaly grn?tede. Bir kadynyn ruhu asil olmaly her ?eyden nce. Gururlu, onurlu, ba?y dik kadyndyr. Varly?y da yoklu?u da bilen kadyndyr. Pahaly giyinmesine gerek yoktur. Her zaman ?yktyr ve yaky?tyryr kyyafetlerini. E

Bir Kadyn

Henz dokuz ya?ynda, anne-babasy gurbete aly?maya giderken, onu babaannesine emanet etmi?. Vatanynda okusun, gelenek ve greneklere sahip yksyn diye. Dokuz ya?ynda z be z amcasynyn tecavzne u?ramy?. Gnlerce sren tecavze katlanamamy?. A?lamy? syzlamy?! Sonunda ailesi onu da Almanyaya yanla

Erkekler Mars´tan Kadynlar Vens´ten

Yzyyllardyr tarty?ylyr kadyn-erkek mevzulary ama bu konuda her iki cinsinde bir arpa boyu yol alabildi?i grlmemi?tir. Sonu alamasak ta biraz daha irdeleyelim bakalym neler ykacak? Erke?in kadyndan so?umasyna sebep davrany?lar:Biz davrany?laryny dzeltmeye ya da ?t vermeye aly?yrken erkek

Gzellik Ve Bakym

nemli olan i gzelli?idir ku?kusuz. Y gzelli?ini sa?layacak e?itli yntemleri (din, ahlak, meditasyon vb.) biliyoruz ve bunlar ok da masraf gerektirmiyor. Gzellik ve estetik iinse ok paralar harcanyyor. Temiz, yumu?ak ve parlak grnml bir cilt fiziksel ekicili?in ayrylmaz bir parasydy

Kadynca

Trk ekranlarynyn en yaky?yklysyny seiyoruz. Hi bir amacy yok; sadece e?lenceye ynelik. Haydi hanymlar, gzellik ne kadar greceli bir kavrammy?; grelim.

erkekler yznden

kyzlar biraz d?nn bakalym evli veya bekar olmanyz farketmez,erkekler yznden bugne kadar nelerimizi kaybettik haydi d?nelim ve nelerimizi bizden almy?lar grelim ;)

Adam Kyly?y

Siz erkekler de?il misiniz; evlenene kadar zgr kyzlarla birlikte olan, evlenmeye karar verdi?inizde kendinize birer tutsak bulmaya aly?an? Siz erkekler de?il misiniz; evlenene kadar her iekten bal alan, evlenmeye karar verdi?inizde "aman ana ellenmemi? olsun" diyen? Siz erkekler de?il misiniz;

Kadynlaryn da ?iddete E?ilimi Var my?

?iddeti hibir canly haketmez malumunuz; bir olay oldu?unda ilk syleyece?imiz sz bu ve benzerleri olur. ?iddetin sznn geti?i yerde de hep erkekler ba?roldedir. Ama ben bu konuda bayanlaryn fikirlerini merak ediyorum. E?inize yada sevgilinize hi ?iddet uyguladynyz my? En basiti aramyzda tokat

Bu Ne Yaman eli?ki?

Tu?ba nsala soruluyor:-Evlenmeyi d?nyor musunuz?Cevap:-Hayyr. Ben birini ve o da beni seviyorsa ne gerek var evlenmeye? Ayny evin iinde ya?ar gider, birbirimizi tanyryz. Ben szle?meye kar?yyym. Yani evlili?e, resmi nikaha kar?y bu hanymefendi. ?imdi kar?ydyr, de?ildir beni bu pek enterese et

aly?an Hanymlara Evde Pratik neriler 2

Bir nceki yazymda bulundu?um tavsiyenin i?inize yaramy? olmasy umuduyla hemen ikinci bir nerime gemek istiyorum. Bu seferki mutfakta i?inize yarayacak. Malum zaman sykyntysy iindeyiz yle uzun uzadyya vakit ayyramyyoruz yemek yapmaya, ama her ak?am mutlaka insanyn yemek yemeye ihtiyacy oluyor.

aly?an Hanymlara Evde Pratik neriler 1

Ma?allah bana ya, bir zamanlar bu konuda acemi biri olarak ok abuk yol alyyorum. Eskiden ben akyl isterken ?imdi bakyyorum da akyl verir hala gelmi?im. Zaman ok ?ey ?retiyor insana. Bana ?rettiklerinden bir kysmyny da sizlerle payla?mak istedim. Eviniz dandini, temizlik yapylacak, ama sizin

Adam Gibi Adam

"Adam gibi adam nerede?" diyenlere; pek ok ki?i, "yok yle biri" diye cevap verir. Yok mu acaba gerekten? E?er yok dersek, kendimizi fazla be?enmi? sayylmaz myyyz? Bize uygun yeterli biri neden yok? Bizi mutlu edebilecek biri ya da bizi mutlu etmek isteyecek biri neden yok? Acaba yok mu? Yoksa biz

Yeni Bir Hayat

Geen yyl bir ayda 18 kilo verdi?imi di?er yazymda yazmy?tym. Sa?ylyksyz ilala verdi?im kilolarym ve daha sonra ba?ymdan geen kt bir a?k nedeniyle kendimi ok salmy?ym, durmadan yemek yiyorum. Eski halimden bile daha fazla ?i?manladym. Bu ok kt. ?imdi sizlerin sayesinde farkyna vardym; ne i

Ufak Bir Yardym

Sitedeki ablalarym bu yazym size. Nasip olursa birka gn sonra tatly bir misafirim gelicek. Bende ona gzel bir sofra hazyrlamak istiyorum. Maalesef annem ?ehir dy?ynda, annemin iinde hemen hemen her e?itin bulundu?u bir pasta defteri vardy, onuda bulamyyorum kayyp maalesef i? ba?a d?yor yani

Bitkisel zmler

Bayanlaryn en ok nefret etti?i ?eylerden biride yzdeki sivilceler. Geen gn aktardan aldy?ym bir kil tozu beni memnun etti. Malum gnlerde ykan sivilce hem acy veriyor hemde grnt olarak beni rahatsyz ediyordu. Kili ylyk su ile amur haline getirdim ve yzme uyguladym. Gzlerim ve dudakalary

Bir Kadyn Yin En Gzel Cmle

Bir gn e?lenmek iin site site dola?yp komik yazylar falan okurken, bir site bulup hemen e?lence blmnden, hayata dair bir blm buldum ve ba?lykta oldu?u gibi "birkadyn iin en gzel cmle" konulu ba?lyk ilgimi ekti, okumaya ba?ladym. Hikaye ?yle;ak?amdan kalan adam gzlerini zorla by

Temiz Ve Pis Kadyn

Temiz ve pis kadynyn farky her yerde bellidir. Temiz kadynyn evine girildi?i zaman ev yznze gler. Konu?urken rahata konu?abilirsiniz. Elinde imkanlary olmasa da temizler yine de her yeri. Elinden her i? gelse de yinede yaranamaz temiz kadyn kimi zaman. Yre?indeki temizli?i dy?a vurur. Temizlik

Maskesi D?t

Bugn synyf arkada?ymyn benzi uuktu, gzlerinin alty simsiyah... Solgun, yorgun , bitkin mi bitkin duruyor. Kendisini pek sevmem ama ilk kez bu kadar kt grdm. Ne de olsa synyf arkada?ym diyerek yanyna gittim; "iyi misin, neyin var?" diye sordum. Sormaz olaydym. Kyz ba?lady glmeye: "Sabah g

Matematiksel Yemek

Hobilerimden biride yemek yapmaktyr. Bo? zamanlarda ve stresli oldu?um anlarda, genellikle yemek tr ?eylerle u?ra?mak hem ho?uma gider, hem de beni rahatlatyr. ?u da var ki, kendi yapty?ym yeme?i kendimde fazlaca yemem. Ayryca beceriksiz oldu?umda kesin! Pilavy bir trl yapamam. Bu yzden sykynty

Erkekler Neden Aldatyr?

Arkada?lar sizce erkekler e?lerini neden aldatyr? Oysa kimi zaman bakarsyn karysy, kocasyndan gzel olur, daha anlayy?ly olur. Ama adam yinede aldatyr. Sizce bunun en byk sebebi ne?

Kim Kimin Aksesuary?

Geen gn kyz arkada?ym "erkekler kadynlaryn aksesuarydyr" dedi. Bence kadynlar erkeklerin aksesuary, nk kadynlar ok ssl. Veya tarihe bakty?ymyzda kadynlar ya nl bir erkekle evli olduklary iin me?hurdur veya gzellikleri yznden.

Anket

Erkeklere do?ru gelip de kadynlara yanly? gelen ?eyler nelerdir?

Ni?an Elbisesi

ok mutluyum, ni?anyma az bir zaman kaldy. Askyly, siyah, dally-budakly bir abiye kyyafet be?endim, ok da yaky?ty. Onu almam lazym. Ama salarymy nasyl yaptyraca?ym konusunda bir fikrim yok. Bana fikir lazym ama salarymy karamel rengine boyatyp glge attyrmayy da d?nyorum. Ne dersiniz bayanlar

Nasyl are Bulsam?

Nasyl anlatsam bilmiyorum ama bu konu bazylaryna tuhaf, bazylarynydanormal gelecek belkide. Onu seviyorum ok seviyorum gerekten, fakat bazen gzme ok ho? grnyor, bazende diyorum ki bu benim sevdi?im adam my?Kendisine yeteri kadar bakmyyor. Derler ya erkekler hep bayanlar bakymly olmalydyr,

Sapyk Koca

E?imle birbirimizi severek evlendik, 2.5 yyllyk evliyiz. E?im cinsellige ok d?kn ama syrf ok seviyorum diye de istedi?i her an onunla olamam ya? zgnm canym seni reddetti?im iin. Bana kyzyp, arkany dnp uyuman da artyk i?e yaramyyor. Yeni ikna edici ?eyler bulmalysyn bence, de?il mi hanymlar

Yo?urt

Yo?urtun faydaly oldu?unu sanyrym biro?umuz biliyor. Sa?ly?a fazlasyyla yararly olmasyyla beraber, gzelli?imizi ortaya ykaryyor. Mesela, yatmadan nce yenen bir kse yo?urt ile sabah kalkty?ymyzda, kendimizi ok din ve yzmzn ok canly oldu?unu grmemiz kesin bir ?eydir. yle ki, yatmadan nc

Kadynlar Ne Yster?

Sava? bitsin ister. ocuklary askerden kazasyz-belasyz dnsn ister. Gelece?e gvenle umutla bakmak ister. Ya?landy?ynda geim sykyntysy ekmemek iin gvence altyna alynmak ister. Hukuk ister. Erke?in el kynasy, kadynyn yz karasy denilip adil yargylanmak ister. Sesi duyulsun ister. Tabulary yykm

Ytiraf

Ytiraf ediyorum, adam gibi adam yok. Erkekler ok kompleksli varlyklar. Kompleksli olsunlar nemli de?il, kimde kompleks yok de?il mi? Ama erkekler, komplekslerini kapatmak iin atyp-tutmuyorlar my, i?te bu beni ileden ykaryyor. Karde?im ne atyyorsun? Sanki ykmayacak meydana? Hi bir ?eye iht

Annelik Gerekten Fedakrlyk mydyr?

Gen adam, sevdi?i kadynyn iste?i zerine annesini ldrme karary alyr. Anne durumu fark etse de o?lunun ormandaki yry? teklifini kabul eder. Nihayetinde gen adam annesini ldrr ve ispat olarak kalbini skerek, ko?ara adymlarla oradan uzakla?maya ba?lar. Birden takylyr ve d?er. Duydu?u ses an

Art Niyetli Olanlar

Aklyma takylan bir soru var; kadyn olduka kapaly giyinse, erkek yine o kadynyn iindekini merak ediyor. Ayk giyinse, bu sefer de gzlerini ayp bayana dikiyor. Nedir bu ho? olmayan i?ren d?nceler? Her erkek byle d?nyor demiyorum, istisnalar elbette var. Fakat ?ahit olduklarymdan sonra, o?u

Karizmatik Erkek

Neden karizmatiktir bir erkek? Erke?i karizmatik yapan nedir? Say my? Baky?y my? Boyu-posu mu? Zekasy my? Hayata duru?u mu? Erke?i karizmatik yapan nedir?

Erkekleri Neyine Gre De?erlendirirsiniz?

evremde bu syralar o?unlukla duydu?um, artyk bana klasik gelen; byklerin, evlenenlerin, grm? geirmi?lerin biz bekarlara syklykla hatyrlattyklary tek ?ey; "aklynyzy ba?ynyza alyn, yaky?yklylyk nemli de?il, evi arabasy var my dikkat edin" laflarydyr. Ama bizim kadynymyz o?u zaman hep a?ky ara

Hedef 60

Geti?imiz bir yyl ierisinde yakla?yk yedi kilo almy?ym. Bilirsiniz, bu durum genelde biz bayanlary rahatsyz eder. 67 kilodan 60 kiloya inmek iin, diyetisyene gitme niyetim yok. Kendimce dikkatli beslenmeye ve egzersiz yapmaya aly?aca?ym. Gyda ve spor konusunda toplady?ym bilgiler var. Bunlary uy

Annesiz Be? Gn

Bir evlat olarak ?imdiye kadar giden bendim, ama geen hafta annem gitti. Gezmeye gidip evi d?nmeyen, gnn gn eden hep ben oldum. Syra annemdeydi, gezmeye yolladyk. O kadar iyi anlyyorum annemi, evde kalanlary. Hibir zaman yapmady?ym ?eyleri yaptym. En basiti p dkmek, hergn ne pi?irsem der

Erkek, Arabasyndan Belli Olur

Kadynlar belirledi Evlenilecek erkek kullandy?y arabadan belli oluyor. Avustralyada bir internet sitesi, kadyn gzyle otomobil markalarynyn, sahibi oldu?u erke?e verdi?i imaj zerine bir ara?tyrma yapmy?. 5000 kadynyn katyldy?y ankette ilgin sonular ortaya ykmy?. Bu ara?tyrmanyn sonulary: Ran

Bir Heves U?runa

Geen yazyn ba?larynda, fazla kilolarymdan kurtulmak iin, piyasada ki zayyflama ilalaryndan birini kullandym. Bitkisel yosun ilacy dediler ama, oysa ki ldrc bir ilamy?, bilmiyordum. Yki ay dzenli olarak kullandym, az kalsyn lyordum! Ynanmayacaksynyz ama, iki ayda tam 15 kilo verdim. 72 kil

Regl Sancysy Ba? Belasy

Her ay ayny a?rylary, hatta di?er aylara gre daha ?iddetli a?rylar ekmekten byktym. Ne kullandyysam, hangi ilalary kullandyysam fayda etmedi. Buna zm bulan bayan arkada?larym bana yardym edin...

Yedekte Dursun

Annemi ne zaman arayyp "Anne ne yapyyorsun?" diye sorsam, hep ayny cevap; "Evi temizliyorum." Annemin hemen hemen tm zamanyny, hayatyna ne zaman ve nasyl girdi?ini hatyrlamady?y, bir dolu nesne ile u?ra?arak geirdi?ini farkettim. Belki de herbiri hayatyny kolayla?tyrmak ya da keyifli hale getirmek

Nasyr

Arkada?lar, bu nasyryn bir zm yok mu? Veya ne yapmam gerekiyor? Sanyrym btn gn ayakta olmaktan dolayy, ayaklarymyn topuklarynda bir sertle?me oldu. Ve ben bundan rahatsyz oluyorum. Daha ncelerden yoktu. Yo?un aly?maya ba?layynca byle oldu. Hemen hemenbir ka gnde bir krem kullanyyorum am

Tek mi? ift mi?

Kadynlar tek e?li de?illermi?. Yimi bir sevin kaplady. ok ciddi bir dergide okudum. Do?ru drst dergi. Yalan sylemez. gn st ste yazdy. Belgeli, ispatly. Sabahlary uyanyyorum, sebebini bilmedi?im bir ne?eli ruh durumu. "Ne olmu?tu?" diye d?nyorum. Aklyma geliveriyor. ok e?liyiz biz. o

Ni?an Elbisesi

Arkada?lar sizden bir fikir almak, bana yardymcy olamanyzy istiyorum... ?imdi ocak ayynda evde ni?anym olacak. Elbiseyide abiye tr bi?eler istiyorum. 1.65 boyunda 50 kiloda ve esmerim. Hangi renk ve modeller bana yakysyr bilmiyorum bu konuda bana fikir verecek birileri varmy? Yardymlarynyzy bekliy

Gzelli?in Pf Noktalary

Biz bayanlaryn gzellik u?runa, yapmady?y bir ?ey yok de?il mi? Cildimiz, salarymyz keza az ya da fazla kilolarymyz Sivilceler, akneler, kremler, sa bakymlary, peeling, manikr-pedikr, makyaj gibi, bizim iin nemli olan unsurlaryn pf noktalaryny konu?maya ne dersiniz? Belki birbirimize yardymc

Sa Dklmesi

Salarym yaz boyu rfleli idi. Tenime yaky?ty?y iin rflesiz yapamyyorum. Kuafre ularyndan aldyrmaya gittim kyryklar iin. Kuafr "ky? geldi artyk koyu yapalym salarda bir sre nedef alyr" dedi. Tamam dedim ve koyu kestaneye boyady. nce gzm aly?mamy?ty ama sonra ho?uma gitmeye ba?lady. Arada

ocuk Sahibi Olmak

Her ne kadar basit gibi grnse de derinlere inildi?inde hi de basit olmayan bir konu; ocuk sahibi olmak. Kula?a ne ho? geliyor de?il mi? Ylk baky?ta evet ama bir anne olarak sylemeliyim ki asla kolay de?il bu i?in stesinden gelmek. Konuyu sizlere kli?ele?mi? szlerle anlatyp sykmak yerine daha

Mucizeyi Ya?amak

O sabah yre?imin sesi doktora gitmemi sylyordu. Tuhaf bir heyecan vardy, solu?u hastanenin kapysynda almy?tym. Duymayy bekledi?im ?eye o kadar hazyrdym ki, o an ayaklarymyn yerden keildi?ini hissettim. Evet hamileydim. Hemen annemi aradym, telefona kyz karde?im ykty "ben hamileyim" dedim. Kyz ka

Kadynlar Neyi Sevmez

Kadynca blmne, erkeke bir yazy yazarak bu ba?lyk altyna bir?ey eklemek istedim Kadynlaryn ho?lanmady?y kelimeleri veya duymak istemedi?i ?eyleri biz erkeklerin ?renmesi adyna bayan arkada?lar yardymcy olursa ok sevinirim. Bayanlar genelde; "kilo almy?syn", "sellitlerin ykmy?", "gz t

Kadynlar Kahvehanesi

Yeni bir mekan aylmy?; Lady is First. Sadece bayanlar girebiliyor. Nasyl bir yer diye, merak ettim. Bir arkada?ymla kahvaltyya gittik. Saat 11.00 de oradaydyk. Yeri girdik, bir de ne grelim; Yerisi sigara dumanyndan gzkmyor. Bir sr bayan var. Okey oynayanlar, nargile ienler, aman Allahym,

Ellerim Nasyr Tuttu

?renciyim ve aileme yk oldu?umu d?nd?m iin aly?maya ba?ladym. Keza geen sene durumumuz hi iyi de?ildi. Okuldan kalan zamanlar da veya tatillerde, niversite ?retmenimin evini temizliyordum. Harly?ym ykyyordu. Hatta geen sene, tm okul masraflarymy kar?yladym. Artyk aly?myyorum ama

nce kz

Yeni Sosyal Gvenlik Yasa tasarysy TBMMye sunulmu?. ?imdi oturup bu reformun artysyny, eksisini tarty?acak de?ilim. Ama yle bir yasa tasarysy varki takylmadan edemedim. Yeni tasla?a gre Tarym Bakanly?y, inek do?um yapty?ynda 80 ile 104 YTL arasynda yardym yapyyor. Fakat sosyal gvenlik reformu,

Utanyyorum

Burasy bir payla?ym sitesi ve kimseye sőyleyemedi?imi burada anlatabilirim sanyrym. Ltfen kimse yadyrgamasyn, yle azymsanmayacak bir konu de?il, ok utan verici. Doktora gitmekten korkuyorum. Sorunum ?u; benim gő?slerimin arasynda siyah kyllar var, ama ben bir bayanym. Ne yapaca?ym

Kadyn Pogramlary

Y?siz olunca hayat, monoton tesi geiyor; Evet, inanmayacaksynyz ama benim gibi sosyal bir insan, bir anda asosyal olabiliyor. Niye? nk evde takylyyorum bu aralar. Zaten bu so?uk da nereye gidebiliriz ki? Neyse konuya en direk serbest vuru?la gireyim; Televizyon izlemezdim pek ama evde zam

Tek Ta?

Bay ve bayanlar sizden bir konu iin yardym istiyorum. Ben tek ta? yzk istiyorum ama sevgilime bunu nasyl dile getirece?im. Millet tek ta? yzk takyyor, ben hacydan gelme yzk takyyorum. Ama ben gerek altyndan yzk istiyorum. Ni?anymyz olacak ama erteleyece?im maddiyat ynnden. Bundan nce y

Onlarca Fayda Bir Arada

Aslynda sa?lykly olmak artyk neredeyse tamamen bizim elimizde. Hele de ?u egzersiz yapma olayy. O kadar gzel faydalary varki. Hadi kilo kontrol ve vucudu ?ekillendirmeyi bir kenara byrakalym, cilt ve sa gzelli?i iin bile egzersizi nermek mmkn. ok daha ho?uma giden di?er bir yany ise strese

aresizli?im

Dayanamyyorum artyk, beni ona ba?layan ne? Ayrylmak istiyorum ama olmuyor, beni ok kyryyor. Ystedi?ini yapynca, canym cicim; yapmayynca kyyamet kopuyor. ok zlyorum. Gecenlerde iimden feryat figan koptu. Ystemiyorum diye diye a?laya a?laya uyudum. Bir tek sigaram bile yoktu iecek. Yzme t

Salar Ruhun Aynasy

Kadynlaryn ruh halinden en ok salary ekiyor. zntl olduklarynda da, mutlu olduklarynda da ilk i?leri kendilerini de?i?tirmek oluyor. Yapylan ara?tyrmalar gsteriyor ki, bayanlar en ok ayrylyk acysy ektiklerinde salaryyla oynuyor. En son yapylan ara?tyrmalaryn sonucu ise ?yle; %30u ayrylyk

Biraz Daha Byk Olsa?

Gencim, gzelim hani fystyk gibiyim de tek sorun kk olmalary. Zaten bo?una dememi?ler "kady kyzynyn bile bir kusuru varmy?". Ben gzel bir kyzym. Uzun boylu, uzun bacakly yani 1.78 falanym ama gelin grn ki kusurlu olunca tadym kayyor. Bende g?s denen bir ?ey yok. Allah di?er taraftan vermi?

Kadynlarymyz

Kadynlarymyzyn sorunu yzeysel bir sorun de?il. Toplumsal ili?kileri, tarihten gnmze kadynlaryn ya?ady?y sorunlary ele almak gerekiyor. Sonuta kadynlarymyz artyk sorun kelimesiyle anylyyor. Kadyn kelimesinin yanyna ?iddet, tecavz, taciz vs. ekliyoruz. Bu aslynda problemli bir baky? aysy

Besin Zehirlenmesine Dikkat

Mutfaktaki bayanlaryn dikkatine! Besin zehirlenmesini ele alan bir konferansta bahsettiklerine gre, orta aply bir ara?tyrma yapylmy?. Evde, ki?ilerin kendi hazyrladyklary yiyeceklerden zehirlenme oranynyn, dy?aryda, lokanta ve restoranlar da yiyenlere gre daha yksek oldu?u ortaya ykmy?. Bu d

Mod´a Gre Moda

Bu ky? ekose moda, kyrmyzy geri dnd, ?ort modasy ba?lady. Bu cmleleri duymaktan sykyldynyz my? Zaman zaman iinizdeki asi kadyn fyrlayyveriyor ve "canym ne isterse onu giyerim kim ne kary?yr" my diyor? Durun, sakin olun korkacak bir ?ey yok. Hepimiz bazen modaya uymaya aly?maktan sykylyyoruz.
Sayfalar: 1 2 3 4 5 6 7 8 (All)