Kadınlar Klübü KategorisiTüm Kategoriler


Sayfalar


Kadınlar Klübü

Kadınlar Klübü Kategorisindeki Son Paylaşımlar

Kadynlar Hakkynda Bir Yorum

"Kadynyn istekleri, duygulary ve d?nceleri kolay ve basittir; onu bu kadar karma?yk hale getiren, erkeklerdir." Sizce bu sz ne kadar do?rudur? Kadynlary anlamanyn imknsyz oldu?unu syleyip tanymsyz ilan eden hemcinslerime duyurulur. Buyurun d?ncelerinizi sizler de payla?yn. Oysa bizler bu k

Annemden Nasihatler

?imdiye kadar hep, "El kapysy var kyzym, ?ren grd?n bana ise ?rendi?in kendine" diyen anneme bir haller oldu. Her zaman anlayy?ly, sabyrly her ?eye ra?men yuvayy ayakta tutmamy ?tleyen annem de?i?ti. Ama ne de?i?im, kulaklaryma inanamadym "Kyzym sen perdeleri tleyene kadar kocana pencereler

Bizim Gnmz

8 Mart 1857 de ABD de haklaryny aramak iin eylem yapan kadyn aly?anlaryn 100 e yakynynyn ldrlmesiyle sonulanan olayyn ardyndan, 8 Mart tarihi tm dnyada kadynlar gn olarak anylmaya ba?lamy?tyr. Hak arayan insanlaryn verdi?i mcadele ve sonunda ya?anan acy olaylar sonucu ancak kadynlaryn

Asil Kadynlar

Asil kadyn olmak ve asil kadyn olarak ya?amak ok zor de?il aslynda. Bu szde olmamaly grn?tede. Bir kadynyn ruhu asil olmaly her ?eyden nce. Gururlu, onurlu, ba?y dik kadyndyr. Varly?y da yoklu?u da bilen kadyndyr. Pahaly giyinmesine gerek yoktur. Her zaman ?yktyr ve yaky?tyryr kyyafetlerini. E

Bir Kadyn

Henz dokuz ya?ynda, anne-babasy gurbete aly?maya giderken, onu babaannesine emanet etmi?. Vatanynda okusun, gelenek ve greneklere sahip yksyn diye. Dokuz ya?ynda z be z amcasynyn tecavzne u?ramy?. Gnlerce sren tecavze katlanamamy?. A?lamy? syzlamy?! Sonunda ailesi onu da Almanyaya yanla

Erkekler Mars´tan Kadynlar Vens´ten

Yzyyllardyr tarty?ylyr kadyn-erkek mevzulary ama bu konuda her iki cinsinde bir arpa boyu yol alabildi?i grlmemi?tir. Sonu alamasak ta biraz daha irdeleyelim bakalym neler ykacak? Erke?in kadyndan so?umasyna sebep davrany?lar:Biz davrany?laryny dzeltmeye ya da ?t vermeye aly?yrken erkek

Gzellik Ve Bakym

nemli olan i gzelli?idir ku?kusuz. Y gzelli?ini sa?layacak e?itli yntemleri (din, ahlak, meditasyon vb.) biliyoruz ve bunlar ok da masraf gerektirmiyor. Gzellik ve estetik iinse ok paralar harcanyyor. Temiz, yumu?ak ve parlak grnml bir cilt fiziksel ekicili?in ayrylmaz bir parasydy

Kadynca

Trk ekranlarynyn en yaky?yklysyny seiyoruz. Hi bir amacy yok; sadece e?lenceye ynelik. Haydi hanymlar, gzellik ne kadar greceli bir kavrammy?; grelim.

erkekler yznden

kyzlar biraz d?nn bakalym evli veya bekar olmanyz farketmez,erkekler yznden bugne kadar nelerimizi kaybettik haydi d?nelim ve nelerimizi bizden almy?lar grelim ;)

Adam Kyly?y

Siz erkekler de?il misiniz; evlenene kadar zgr kyzlarla birlikte olan, evlenmeye karar verdi?inizde kendinize birer tutsak bulmaya aly?an? Siz erkekler de?il misiniz; evlenene kadar her iekten bal alan, evlenmeye karar verdi?inizde "aman ana ellenmemi? olsun" diyen? Siz erkekler de?il misiniz;
Sayfalar: 1 2 3 4 5 6 7 8 (All)