Kadınlar Klübü KategorisiTüm Kategoriler


Sayfalar


Kadınlar Klübü

Kadınlar Klübü Kategorisindeki Son Paylaşımlar

Kadynlaryn da ?iddete E?ilimi Var my?

?iddeti hibir canly haketmez malumunuz; bir olay oldu?unda ilk syleyece?imiz sz bu ve benzerleri olur. ?iddetin sznn geti?i yerde de hep erkekler ba?roldedir. Ama ben bu konuda bayanlaryn fikirlerini merak ediyorum. E?inize yada sevgilinize hi ?iddet uyguladynyz my? En basiti aramyzda tokat

Bu Ne Yaman eli?ki?

Tu?ba nsala soruluyor:-Evlenmeyi d?nyor musunuz?Cevap:-Hayyr. Ben birini ve o da beni seviyorsa ne gerek var evlenmeye? Ayny evin iinde ya?ar gider, birbirimizi tanyryz. Ben szle?meye kar?yyym. Yani evlili?e, resmi nikaha kar?y bu hanymefendi. ?imdi kar?ydyr, de?ildir beni bu pek enterese et

aly?an Hanymlara Evde Pratik neriler 2

Bir nceki yazymda bulundu?um tavsiyenin i?inize yaramy? olmasy umuduyla hemen ikinci bir nerime gemek istiyorum. Bu seferki mutfakta i?inize yarayacak. Malum zaman sykyntysy iindeyiz yle uzun uzadyya vakit ayyramyyoruz yemek yapmaya, ama her ak?am mutlaka insanyn yemek yemeye ihtiyacy oluyor.

aly?an Hanymlara Evde Pratik neriler 1

Ma?allah bana ya, bir zamanlar bu konuda acemi biri olarak ok abuk yol alyyorum. Eskiden ben akyl isterken ?imdi bakyyorum da akyl verir hala gelmi?im. Zaman ok ?ey ?retiyor insana. Bana ?rettiklerinden bir kysmyny da sizlerle payla?mak istedim. Eviniz dandini, temizlik yapylacak, ama sizin

Adam Gibi Adam

"Adam gibi adam nerede?" diyenlere; pek ok ki?i, "yok yle biri" diye cevap verir. Yok mu acaba gerekten? E?er yok dersek, kendimizi fazla be?enmi? sayylmaz myyyz? Bize uygun yeterli biri neden yok? Bizi mutlu edebilecek biri ya da bizi mutlu etmek isteyecek biri neden yok? Acaba yok mu? Yoksa biz

Yeni Bir Hayat

Geen yyl bir ayda 18 kilo verdi?imi di?er yazymda yazmy?tym. Sa?ylyksyz ilala verdi?im kilolarym ve daha sonra ba?ymdan geen kt bir a?k nedeniyle kendimi ok salmy?ym, durmadan yemek yiyorum. Eski halimden bile daha fazla ?i?manladym. Bu ok kt. ?imdi sizlerin sayesinde farkyna vardym; ne i

Ufak Bir Yardym

Sitedeki ablalarym bu yazym size. Nasip olursa birka gn sonra tatly bir misafirim gelicek. Bende ona gzel bir sofra hazyrlamak istiyorum. Maalesef annem ?ehir dy?ynda, annemin iinde hemen hemen her e?itin bulundu?u bir pasta defteri vardy, onuda bulamyyorum kayyp maalesef i? ba?a d?yor yani

Bitkisel zmler

Bayanlaryn en ok nefret etti?i ?eylerden biride yzdeki sivilceler. Geen gn aktardan aldy?ym bir kil tozu beni memnun etti. Malum gnlerde ykan sivilce hem acy veriyor hemde grnt olarak beni rahatsyz ediyordu. Kili ylyk su ile amur haline getirdim ve yzme uyguladym. Gzlerim ve dudakalary

Bir Kadyn Yin En Gzel Cmle

Bir gn e?lenmek iin site site dola?yp komik yazylar falan okurken, bir site bulup hemen e?lence blmnden, hayata dair bir blm buldum ve ba?lykta oldu?u gibi "birkadyn iin en gzel cmle" konulu ba?lyk ilgimi ekti, okumaya ba?ladym. Hikaye ?yle;ak?amdan kalan adam gzlerini zorla by

Temiz Ve Pis Kadyn

Temiz ve pis kadynyn farky her yerde bellidir. Temiz kadynyn evine girildi?i zaman ev yznze gler. Konu?urken rahata konu?abilirsiniz. Elinde imkanlary olmasa da temizler yine de her yeri. Elinden her i? gelse de yinede yaranamaz temiz kadyn kimi zaman. Yre?indeki temizli?i dy?a vurur. Temizlik
Sayfalar: 1 2 3 4 5 6 7 8 (All)