Kadınlar Klübü KategorisiTüm Kategoriler


Sayfalar


Kadınlar Klübü

Kadınlar Klübü Kategorisindeki Son Paylaşımlar

Ytiraf

Ytiraf ediyorum, adam gibi adam yok. Erkekler ok kompleksli varlyklar. Kompleksli olsunlar nemli de?il, kimde kompleks yok de?il mi? Ama erkekler, komplekslerini kapatmak iin atyp-tutmuyorlar my, i?te bu beni ileden ykaryyor. Karde?im ne atyyorsun? Sanki ykmayacak meydana? Hi bir ?eye iht

Annelik Gerekten Fedakrlyk mydyr?

Gen adam, sevdi?i kadynyn iste?i zerine annesini ldrme karary alyr. Anne durumu fark etse de o?lunun ormandaki yry? teklifini kabul eder. Nihayetinde gen adam annesini ldrr ve ispat olarak kalbini skerek, ko?ara adymlarla oradan uzakla?maya ba?lar. Birden takylyr ve d?er. Duydu?u ses an

Art Niyetli Olanlar

Aklyma takylan bir soru var; kadyn olduka kapaly giyinse, erkek yine o kadynyn iindekini merak ediyor. Ayk giyinse, bu sefer de gzlerini ayp bayana dikiyor. Nedir bu ho? olmayan i?ren d?nceler? Her erkek byle d?nyor demiyorum, istisnalar elbette var. Fakat ?ahit olduklarymdan sonra, o?u

Karizmatik Erkek

Neden karizmatiktir bir erkek? Erke?i karizmatik yapan nedir? Say my? Baky?y my? Boyu-posu mu? Zekasy my? Hayata duru?u mu? Erke?i karizmatik yapan nedir?

Erkekleri Neyine Gre De?erlendirirsiniz?

evremde bu syralar o?unlukla duydu?um, artyk bana klasik gelen; byklerin, evlenenlerin, grm? geirmi?lerin biz bekarlara syklykla hatyrlattyklary tek ?ey; "aklynyzy ba?ynyza alyn, yaky?yklylyk nemli de?il, evi arabasy var my dikkat edin" laflarydyr. Ama bizim kadynymyz o?u zaman hep a?ky ara

Hedef 60

Geti?imiz bir yyl ierisinde yakla?yk yedi kilo almy?ym. Bilirsiniz, bu durum genelde biz bayanlary rahatsyz eder. 67 kilodan 60 kiloya inmek iin, diyetisyene gitme niyetim yok. Kendimce dikkatli beslenmeye ve egzersiz yapmaya aly?aca?ym. Gyda ve spor konusunda toplady?ym bilgiler var. Bunlary uy

Annesiz Be? Gn

Bir evlat olarak ?imdiye kadar giden bendim, ama geen hafta annem gitti. Gezmeye gidip evi d?nmeyen, gnn gn eden hep ben oldum. Syra annemdeydi, gezmeye yolladyk. O kadar iyi anlyyorum annemi, evde kalanlary. Hibir zaman yapmady?ym ?eyleri yaptym. En basiti p dkmek, hergn ne pi?irsem der

Erkek, Arabasyndan Belli Olur

Kadynlar belirledi Evlenilecek erkek kullandy?y arabadan belli oluyor. Avustralyada bir internet sitesi, kadyn gzyle otomobil markalarynyn, sahibi oldu?u erke?e verdi?i imaj zerine bir ara?tyrma yapmy?. 5000 kadynyn katyldy?y ankette ilgin sonular ortaya ykmy?. Bu ara?tyrmanyn sonulary: Ran

Bir Heves U?runa

Geen yazyn ba?larynda, fazla kilolarymdan kurtulmak iin, piyasada ki zayyflama ilalaryndan birini kullandym. Bitkisel yosun ilacy dediler ama, oysa ki ldrc bir ilamy?, bilmiyordum. Yki ay dzenli olarak kullandym, az kalsyn lyordum! Ynanmayacaksynyz ama, iki ayda tam 15 kilo verdim. 72 kil

Regl Sancysy Ba? Belasy

Her ay ayny a?rylary, hatta di?er aylara gre daha ?iddetli a?rylar ekmekten byktym. Ne kullandyysam, hangi ilalary kullandyysam fayda etmedi. Buna zm bulan bayan arkada?larym bana yardym edin...
Sayfalar: 1 2 3 4 5 6 7 8 (All)