Kadınlar Klübü KategorisiTüm Kategoriler


Sayfalar


Kadınlar Klübü

Kadınlar Klübü Kategorisindeki Son Paylaşımlar

Ellerim Nasyr Tuttu

?renciyim ve aileme yk oldu?umu d?nd?m iin aly?maya ba?ladym. Keza geen sene durumumuz hi iyi de?ildi. Okuldan kalan zamanlar da veya tatillerde, niversite ?retmenimin evini temizliyordum. Harly?ym ykyyordu. Hatta geen sene, tm okul masraflarymy kar?yladym. Artyk aly?myyorum ama

nce kz

Yeni Sosyal Gvenlik Yasa tasarysy TBMMye sunulmu?. ?imdi oturup bu reformun artysyny, eksisini tarty?acak de?ilim. Ama yle bir yasa tasarysy varki takylmadan edemedim. Yeni tasla?a gre Tarym Bakanly?y, inek do?um yapty?ynda 80 ile 104 YTL arasynda yardym yapyyor. Fakat sosyal gvenlik reformu,

Utanyyorum

Burasy bir payla?ym sitesi ve kimseye sőyleyemedi?imi burada anlatabilirim sanyrym. Ltfen kimse yadyrgamasyn, yle azymsanmayacak bir konu de?il, ok utan verici. Doktora gitmekten korkuyorum. Sorunum ?u; benim gő?slerimin arasynda siyah kyllar var, ama ben bir bayanym. Ne yapaca?ym

Kadyn Pogramlary

Y?siz olunca hayat, monoton tesi geiyor; Evet, inanmayacaksynyz ama benim gibi sosyal bir insan, bir anda asosyal olabiliyor. Niye? nk evde takylyyorum bu aralar. Zaten bu so?uk da nereye gidebiliriz ki? Neyse konuya en direk serbest vuru?la gireyim; Televizyon izlemezdim pek ama evde zam

Tek Ta?

Bay ve bayanlar sizden bir konu iin yardym istiyorum. Ben tek ta? yzk istiyorum ama sevgilime bunu nasyl dile getirece?im. Millet tek ta? yzk takyyor, ben hacydan gelme yzk takyyorum. Ama ben gerek altyndan yzk istiyorum. Ni?anymyz olacak ama erteleyece?im maddiyat ynnden. Bundan nce y

Onlarca Fayda Bir Arada

Aslynda sa?lykly olmak artyk neredeyse tamamen bizim elimizde. Hele de ?u egzersiz yapma olayy. O kadar gzel faydalary varki. Hadi kilo kontrol ve vucudu ?ekillendirmeyi bir kenara byrakalym, cilt ve sa gzelli?i iin bile egzersizi nermek mmkn. ok daha ho?uma giden di?er bir yany ise strese

aresizli?im

Dayanamyyorum artyk, beni ona ba?layan ne? Ayrylmak istiyorum ama olmuyor, beni ok kyryyor. Ystedi?ini yapynca, canym cicim; yapmayynca kyyamet kopuyor. ok zlyorum. Gecenlerde iimden feryat figan koptu. Ystemiyorum diye diye a?laya a?laya uyudum. Bir tek sigaram bile yoktu iecek. Yzme t

Salar Ruhun Aynasy

Kadynlaryn ruh halinden en ok salary ekiyor. zntl olduklarynda da, mutlu olduklarynda da ilk i?leri kendilerini de?i?tirmek oluyor. Yapylan ara?tyrmalar gsteriyor ki, bayanlar en ok ayrylyk acysy ektiklerinde salaryyla oynuyor. En son yapylan ara?tyrmalaryn sonucu ise ?yle; %30u ayrylyk

Biraz Daha Byk Olsa?

Gencim, gzelim hani fystyk gibiyim de tek sorun kk olmalary. Zaten bo?una dememi?ler "kady kyzynyn bile bir kusuru varmy?". Ben gzel bir kyzym. Uzun boylu, uzun bacakly yani 1.78 falanym ama gelin grn ki kusurlu olunca tadym kayyor. Bende g?s denen bir ?ey yok. Allah di?er taraftan vermi?

Kadynlarymyz

Kadynlarymyzyn sorunu yzeysel bir sorun de?il. Toplumsal ili?kileri, tarihten gnmze kadynlaryn ya?ady?y sorunlary ele almak gerekiyor. Sonuta kadynlarymyz artyk sorun kelimesiyle anylyyor. Kadyn kelimesinin yanyna ?iddet, tecavz, taciz vs. ekliyoruz. Bu aslynda problemli bir baky? aysy
Sayfalar: 1 2 3 4 5 6 7 8 (All)