Erkekler Klübü KategorisiTüm Kategoriler


Sayfalar


Erkekler Klübü

Erkekler Klübü Kategorisindeki Son Paylaşımlar

Biraz da Müzik

Evet, yeri sanyrym do?ru, burasy yani. Peki konu ne? Sanyrym bayanlarla ilgili d�?�nd�klerim olmasy gerek ama hayyr �Erkekler Kul�b�� b�l�m�nde ben ba?ka bir ?eylerden bahsetmek istiyorum. Mesela durun size bir m�zik par�asy �nereyim. Daha yeni kar?yma �ykty. Dinleyin

Kyzlaryn Gc

Azro adynda bir arkada?ym anlatty bu hikyeyi... Bana sorsalar, Kyzlaryn en ok neresini seviyorsun? diye cevabym ?u olurdu, uzun sary salaryny. Eski tarihlerden bu yana kyzlar salaryny gzelliklerini tamamlayan en nemli unsur olarak grm?lerdir. Bende buna katylyyorum. Ayryca kyzlaryn sala

Bir Soru

E?er bir haftalyk bir ili?kide birlikte olunmu?sa ve erkek sonrasynda kyzy aramamy?sa, bu ne anlama gelir? Benden ne yapmamy bekleyebilir?En ba?ynda ikimiz de birbirimizden ho?lanmy?tyk. Ben bir ka kez reddettim, ama o bunun sa?lykly olmady?yny ve bir erkek olarak kt hissetti?ini sylemi?ti.

Olgunla?mak Ystiyorum

On alty ya?ym bitti yakynda on yediye girece?im ama halen kendimi ocuk gibi hissediyorum. Giyim tarzym falan tamam da yzm hala ocuksu Mesela ya?ytym bir arkada?la yan yana durdu?umuzda ben onun kk karde?i gibi duruyorum. Bu da ister istemez insanyn psikolojisini bozuyor. Yok mudur bunun bir

Cazibenin Gc

Sabah tam i?e giderken gzme takyldy. Bir jean bu kadar my yaky?yr bir bayana. zerinde ise pembe bir t-shirt... Grdm onu ama arkamdan hanym bakty?y iin kafamy kaldyryp bu kimdir? diye bakamadym. Bir saat kadar sonra i? yerime geldi babaannesiyle birlikte. Ylk etapta yok saydym yzne gene

Bakymly Erkek mi, Bakymsyz Erkek mi?

Bu soruyu zellikle bayanlara sormak istiyorum. Sizce erke?in bakymly yada bakymsyz olmasy, sigara iip imemesi, boyu, kilosu nemli mi? Yoksa beni sevsin yeter gerisini bo?ver mi? Kendime bakyyorum 32 ya?yndayym, di?lerimde byrak r? dolgu bile yok bembeyazlar, sa?ly?yma ve temizli?ime ok dikk

Muazzam Kadynlar

Kadynlar gerekten muazzam varlyklar Sesleri, gzleri, fikirleri, d?nceleri ve sevgileri her zaman ok muazzamdyr. O masum baky?laryyla canymyzy aly?lary, gl?leriyle her seferinde bizi hayran byrakmalary ve o muazzam e?lenceli fikirleriyle bizleri hayattan alyp, ba?ka bir dnyaya gtrmeleri ge

Kyllarym Gururumdur

Kimseye hesap vermeden synyrsyzca internette dola?abiliyorum. Gece istedi?im saatte dy?ary ykabiliyorum. A?zymdan ykan szlerin yanly? anla?ylaca?yndan korkmam. Hi kimseye verece?im kararlar konusunda dany?mak zorunda de?ilim. Banyodan sonra salarymy be? dakikada kurutabiliyorum. En nemlisi

Az ama z

Kadyn i? hayatynda ne ister? Kadyn ya?ady?y evreden ne bekler? Nasyl bir e? ister? Asyl soru ise ?u; kadyn yatakta ne ister?

Ylalar Masum

Ereksiyon sorunu giderici ilalar gnmzde birok ynden tarty?ylmaktadyrlar; Gerekli, gereksiz kullanymlary, sa?ly?a zararly olabilecekleri, ba?ymlylyk yaratabilecekleri gibi... Ayryca zellikle bayanlaryn tarty?tyklary bir konu var oda bu tr ilalaryn erke?in aldatmasyna neden olduklary ynnde.
Sayfalar: 1 2 3 (All)