Erkekler Klübü KategorisiTüm Kategoriler


Sayfalar


Erkekler Klübü

Erkekler Klübü Kategorisindeki Son Paylaşımlar

Biraz da Müzik

Evet, yeri sanyrym do?ru, burasy yani. Peki konu ne? Sanyrym bayanlarla ilgili d�?�nd�klerim olmasy gerek ama hayyr �Erkekler Kul�b�� b�l�m�nde ben ba?ka bir ?eylerden bahsetmek istiyorum. Mesela durun size bir m�zik par�asy �nereyim. Daha yeni kar?yma �ykty. Dinleyin

Kyzlaryn Gc

Azro adynda bir arkada?ym anlatty bu hikyeyi... Bana sorsalar, Kyzlaryn en ok neresini seviyorsun? diye cevabym ?u olurdu, uzun sary salaryny. Eski tarihlerden bu yana kyzlar salaryny gzelliklerini tamamlayan en nemli unsur olarak grm?lerdir. Bende buna katylyyorum. Ayryca kyzlaryn sala

Bir Soru

E?er bir haftalyk bir ili?kide birlikte olunmu?sa ve erkek sonrasynda kyzy aramamy?sa, bu ne anlama gelir? Benden ne yapmamy bekleyebilir?En ba?ynda ikimiz de birbirimizden ho?lanmy?tyk. Ben bir ka kez reddettim, ama o bunun sa?lykly olmady?yny ve bir erkek olarak kt hissetti?ini sylemi?ti.

Olgunla?mak Ystiyorum

On alty ya?ym bitti yakynda on yediye girece?im ama halen kendimi ocuk gibi hissediyorum. Giyim tarzym falan tamam da yzm hala ocuksu Mesela ya?ytym bir arkada?la yan yana durdu?umuzda ben onun kk karde?i gibi duruyorum. Bu da ister istemez insanyn psikolojisini bozuyor. Yok mudur bunun bir

Cazibenin Gc

Sabah tam i?e giderken gzme takyldy. Bir jean bu kadar my yaky?yr bir bayana. zerinde ise pembe bir t-shirt... Grdm onu ama arkamdan hanym bakty?y iin kafamy kaldyryp bu kimdir? diye bakamadym. Bir saat kadar sonra i? yerime geldi babaannesiyle birlikte. Ylk etapta yok saydym yzne gene

Bakymly Erkek mi, Bakymsyz Erkek mi?

Bu soruyu zellikle bayanlara sormak istiyorum. Sizce erke?in bakymly yada bakymsyz olmasy, sigara iip imemesi, boyu, kilosu nemli mi? Yoksa beni sevsin yeter gerisini bo?ver mi? Kendime bakyyorum 32 ya?yndayym, di?lerimde byrak r? dolgu bile yok bembeyazlar, sa?ly?yma ve temizli?ime ok dikk

Muazzam Kadynlar

Kadynlar gerekten muazzam varlyklar Sesleri, gzleri, fikirleri, d?nceleri ve sevgileri her zaman ok muazzamdyr. O masum baky?laryyla canymyzy aly?lary, gl?leriyle her seferinde bizi hayran byrakmalary ve o muazzam e?lenceli fikirleriyle bizleri hayattan alyp, ba?ka bir dnyaya gtrmeleri ge

Kyllarym Gururumdur

Kimseye hesap vermeden synyrsyzca internette dola?abiliyorum. Gece istedi?im saatte dy?ary ykabiliyorum. A?zymdan ykan szlerin yanly? anla?ylaca?yndan korkmam. Hi kimseye verece?im kararlar konusunda dany?mak zorunda de?ilim. Banyodan sonra salarymy be? dakikada kurutabiliyorum. En nemlisi

Az ama z

Kadyn i? hayatynda ne ister? Kadyn ya?ady?y evreden ne bekler? Nasyl bir e? ister? Asyl soru ise ?u; kadyn yatakta ne ister?

Ylalar Masum

Ereksiyon sorunu giderici ilalar gnmzde birok ynden tarty?ylmaktadyrlar; Gerekli, gereksiz kullanymlary, sa?ly?a zararly olabilecekleri, ba?ymlylyk yaratabilecekleri gibi... Ayryca zellikle bayanlaryn tarty?tyklary bir konu var oda bu tr ilalaryn erke?in aldatmasyna neden olduklary ynnde.

İki Tür Erkek

1- Karşısındakini yenmesini bilen, akylly, tembel ama becerikli(!) ve makbul erkekler. Hatta bunlar kendilerine has ilgin�, ne anlama geldi?ini hala ��zemedi?im bir takym �st�n(!) �zellikleri nedeniyle de vazge�ilemezler, terk edilemezler, ayrylynsa da unutulamazlar. Daha iyisine

Genle?me Arzusu

Belirli bir ya?tan sonra erkeklerin gen bayanlara ilgi duymasynyn birok mantykly izahy olabilir. Benim aklyma gelenlerden biri; galiba insan ya?lanynca geriye dnmek, tekrar genle?mek istiyor. Bu kendi bedeninde mmkn olmayaca?yna gre bir ba?ka gen bedenle beraber olma arzusu uyanyyor iinde.

Kpeli Erkek

?imdiye kadar hep kpeli bir erkek grnce iimden "iyiki abilerimde yok" diyordum. Ama byk konu?ma de?ildi benimkisi, kpe takan erkekleri hi sevmedi?im iindi. Zaten renkler ve zevkler tarty?ylmaz, takanlara kary?mam. Bugn byk abim geldi, otururken cep telefonunu verdi "Senin cady gere

Anlayamyyorum

Bir trl anlayamyyorum bu erkekleri. Neden erkekler hep masum bir kyz arar de?er vermek iin? Byle bir kyz bulsalar da hemen sykylyp sonrasynda macera ararlar. Birde bakmy?syn o masum kyzy unutup, beraber olduklary seksi kadyna ?yk oluvermi?ler.

Evlenilecek Kyz

Bu sorum erkeklere; evlenecek kyz seerken nelere dikkat edersiniz? Fiziki zellik mi yoksa i gzelli?i mi? Ba?ka biriyle evlenmeden ilik?iye girmi? bir bayanla evlenmeyi d?nr msnz? Yani evlenilecek kyz nasyl olmaly?

Dy? Grn? Yalany

Arkada?lar, size "Bir ili?kiye ba?layaca?ynyz ki?inin dy? grn? ne kadar nemli?" diye sorsalar eminim bir o?unuz, "Dy? grn? fazla nemli de?il" dersiniz. Gerekten yle mi acaba? Mesela, ok alymly gzel bir bayan, neden insanlaryn yanyna dahi yaky?tyrmady?y gbekli, konu?mayy, giyinmeyi ve

Anket

Bu anket sorum erkeklere. Bir kadyn tarafyndan tecavze u?ramak sizi korkutur mu? 1.Tecavz eden kadyna gre de?i?ir. 2.Hayyr, korkutmaz. Hatta ho?uma gider. 3.Evet, korkutur. Neticede namus meselesi. 4.Ben fikirlerimi ?yle dile getireyim:... 5.Benim iin syradan bir ol

Ters 1

Gece bar ya da discoda, bir ya da birden fazla bayanyn ge saatlere kadar kalmasy ters arkada?. Yok mu sizin ananyz, babanyz, a?abeyiniz ya da neyse i?te bir sahip ykanynyz? Varsa onlardan biri ile gelin, neden illa bu tavyr? Bazylary da abartyyor, gece 12den sonra geliyor. Neyi ispat etmeye aly?

Sevdi?im Yazylar

Bir "Adam" yazyyor. Erkek bakymly kadyn ister. Tersini syleyen tek adam bulamazsynyz. Karysy bakymly olunca kyskanan adam, bakymly alymly kadynlara bakmaktan geri kalmaz. Erkeklik, nne geilemeyen bir takym hayvansal igdler ve zentilerle dolu. Cinsellik bizim iin nemli. Kadyn ekici

Bulupta Bunamayyn

Kuma olarak evlenmek lazym bence. Ynanmayyn kumalyk kt diyenlere. ?enlik olur evde, kalabalyk olunca. Ymam nikahynyzy da bastymy tamam i?te. Gl gibi geinip gidersiniz. Bu zamanda koca bulmak zor zanaat, kysmet kysmettir. zmn p kocamyn kumasy demeyin. Sevgililerinizi zmeyin, alyversinler 2

Kursa?ymda Kaldy

Bir i?e byk bir zevkle, ne?e ile ba?larsynyz ya sonradan ummadyk bir ?ey ykar hevesiniz kursa?ynyzda kalyr. Sizin ba?ynyza gelen byle olaylar var my son zamanlarda? Ben ok ?kr sadece iki olay ya?adym iki gnde. Buna da ?kr diyorum. Pazar gn Be?ikta? mayna gitmi?tik. Yerimizi almy? ve ysy

Erkeke Balayy

Evlili?e pek yakyn olmady?ym iin hi d?nmemi?dim o gnleri. Ancak bir arkada?ym bir sredir bana takylyyor ?aka ile kary?yk. Bu seneyi kayryrsam iki sene beklemem gerekirmi?. Neyi? Avrupa kupasyny kayryrsam dnya kupasyny beklemeliymi?im.Herkese nasip olmaz ama bu arkada?ym 2 sene nce evle

A?lak Kadynlar

Kadynlaryn sevmedi?im bir ok huyunun yanynda en tiksindi?im yanlary a?lamalary, bunu da do?ru zaman ve yerde yapabilmeleridir. aly?makta oldu?um ?irkette ne zaman bir kadynyn ba?y syky?sa hemen a?lamaya ba?lar. Bununla hem stat kazanyr hem de sykyntysyndan kurtulur. Kazandy?y staty yiyeyim, siz

Erkek Dedi?in Nasyl Olmaly?

Burasy erkekler kulb. Bu soru da erkeklere sorulmu? bir soru. Tabi ki bayanlar da fikrini yazabilir. Ama erkek arkada?laryn bir erkek tarifini almak istiyorum. Trk erke?i... Diye ba?layan ve olumsuz olarak devam eden bir sr cmle var. Trk erke?i o kadar kt m yahu? Hayyr, bence Trk erke?i d

Sahtesin

Her ?eyin sahte, yzn, sayn, boyun, hepsi yapma. Kirpiklerin takma, gzlerin lens, burnun estetikli, dudaklaryn silikonlu. Salaryn kaynakly, g?slerin silikonlu, tyrnaklaryn, porselen di?lerin bile sahte. Gnmzde her ?eyimizi, istedi?imiz gibi de?i?tirme imknymyz var. ?unu merak ediyorum, def
Sayfalar: 1 2 3 (All)