Erkekler Klübü KategorisiTüm Kategoriler


Sayfalar


Erkekler Klübü

Erkekler Klübü Kategorisindeki Son Paylaşımlar

İki Tür Erkek

1- Karşısındakini yenmesini bilen, akylly, tembel ama becerikli(!) ve makbul erkekler. Hatta bunlar kendilerine has ilgin�, ne anlama geldi?ini hala ��zemedi?im bir takym �st�n(!) �zellikleri nedeniyle de vazge�ilemezler, terk edilemezler, ayrylynsa da unutulamazlar. Daha iyisine

Genle?me Arzusu

Belirli bir ya?tan sonra erkeklerin gen bayanlara ilgi duymasynyn birok mantykly izahy olabilir. Benim aklyma gelenlerden biri; galiba insan ya?lanynca geriye dnmek, tekrar genle?mek istiyor. Bu kendi bedeninde mmkn olmayaca?yna gre bir ba?ka gen bedenle beraber olma arzusu uyanyyor iinde.

Kpeli Erkek

?imdiye kadar hep kpeli bir erkek grnce iimden "iyiki abilerimde yok" diyordum. Ama byk konu?ma de?ildi benimkisi, kpe takan erkekleri hi sevmedi?im iindi. Zaten renkler ve zevkler tarty?ylmaz, takanlara kary?mam. Bugn byk abim geldi, otururken cep telefonunu verdi "Senin cady gere

Anlayamyyorum

Bir trl anlayamyyorum bu erkekleri. Neden erkekler hep masum bir kyz arar de?er vermek iin? Byle bir kyz bulsalar da hemen sykylyp sonrasynda macera ararlar. Birde bakmy?syn o masum kyzy unutup, beraber olduklary seksi kadyna ?yk oluvermi?ler.

Evlenilecek Kyz

Bu sorum erkeklere; evlenecek kyz seerken nelere dikkat edersiniz? Fiziki zellik mi yoksa i gzelli?i mi? Ba?ka biriyle evlenmeden ilik?iye girmi? bir bayanla evlenmeyi d?nr msnz? Yani evlenilecek kyz nasyl olmaly?

Dy? Grn? Yalany

Arkada?lar, size "Bir ili?kiye ba?layaca?ynyz ki?inin dy? grn? ne kadar nemli?" diye sorsalar eminim bir o?unuz, "Dy? grn? fazla nemli de?il" dersiniz. Gerekten yle mi acaba? Mesela, ok alymly gzel bir bayan, neden insanlaryn yanyna dahi yaky?tyrmady?y gbekli, konu?mayy, giyinmeyi ve

Anket

Bu anket sorum erkeklere. Bir kadyn tarafyndan tecavze u?ramak sizi korkutur mu? 1.Tecavz eden kadyna gre de?i?ir. 2.Hayyr, korkutmaz. Hatta ho?uma gider. 3.Evet, korkutur. Neticede namus meselesi. 4.Ben fikirlerimi ?yle dile getireyim:... 5.Benim iin syradan bir ol

Ters 1

Gece bar ya da discoda, bir ya da birden fazla bayanyn ge saatlere kadar kalmasy ters arkada?. Yok mu sizin ananyz, babanyz, a?abeyiniz ya da neyse i?te bir sahip ykanynyz? Varsa onlardan biri ile gelin, neden illa bu tavyr? Bazylary da abartyyor, gece 12den sonra geliyor. Neyi ispat etmeye aly?

Sevdi?im Yazylar

Bir "Adam" yazyyor. Erkek bakymly kadyn ister. Tersini syleyen tek adam bulamazsynyz. Karysy bakymly olunca kyskanan adam, bakymly alymly kadynlara bakmaktan geri kalmaz. Erkeklik, nne geilemeyen bir takym hayvansal igdler ve zentilerle dolu. Cinsellik bizim iin nemli. Kadyn ekici

Bulupta Bunamayyn

Kuma olarak evlenmek lazym bence. Ynanmayyn kumalyk kt diyenlere. ?enlik olur evde, kalabalyk olunca. Ymam nikahynyzy da bastymy tamam i?te. Gl gibi geinip gidersiniz. Bu zamanda koca bulmak zor zanaat, kysmet kysmettir. zmn p kocamyn kumasy demeyin. Sevgililerinizi zmeyin, alyversinler 2
Sayfalar: 1 2 3 (All)