Erkekler Klübü KategorisiTüm Kategoriler


Sayfalar


Erkekler Klübü

Erkekler Klübü Kategorisindeki Son Paylaşımlar

Erkek Dedi?in Nasyl Olmaly?

Burasy erkekler kulb. Bu soru da erkeklere sorulmu? bir soru. Tabi ki bayanlar da fikrini yazabilir. Ama erkek arkada?laryn bir erkek tarifini almak istiyorum. Trk erke?i... Diye ba?layan ve olumsuz olarak devam eden bir sr cmle var. Trk erke?i o kadar kt m yahu? Hayyr, bence Trk erke?i d

Sahtesin

Her ?eyin sahte, yzn, sayn, boyun, hepsi yapma. Kirpiklerin takma, gzlerin lens, burnun estetikli, dudaklaryn silikonlu. Salaryn kaynakly, g?slerin silikonlu, tyrnaklaryn, porselen di?lerin bile sahte. Gnmzde her ?eyimizi, istedi?imiz gibi de?i?tirme imknymyz var. ?unu merak ediyorum, def
Sayfalar: 1 2 3 (All)