Erkekler Klübü KategorisiTüm Kategoriler


Sayfalar


Erkekler Klübü

Erkekler Klübü Kategorisindeki Son Paylaşımlar

Kursa?ymda Kaldy

Bir i?e byk bir zevkle, ne?e ile ba?larsynyz ya sonradan ummadyk bir ?ey ykar hevesiniz kursa?ynyzda kalyr. Sizin ba?ynyza gelen byle olaylar var my son zamanlarda? Ben ok ?kr sadece iki olay ya?adym iki gnde. Buna da ?kr diyorum. Pazar gn Be?ikta? mayna gitmi?tik. Yerimizi almy? ve ysy

Erkeke Balayy

Evlili?e pek yakyn olmady?ym iin hi d?nmemi?dim o gnleri. Ancak bir arkada?ym bir sredir bana takylyyor ?aka ile kary?yk. Bu seneyi kayryrsam iki sene beklemem gerekirmi?. Neyi? Avrupa kupasyny kayryrsam dnya kupasyny beklemeliymi?im.Herkese nasip olmaz ama bu arkada?ym 2 sene nce evle

A?lak Kadynlar

Kadynlaryn sevmedi?im bir ok huyunun yanynda en tiksindi?im yanlary a?lamalary, bunu da do?ru zaman ve yerde yapabilmeleridir. aly?makta oldu?um ?irkette ne zaman bir kadynyn ba?y syky?sa hemen a?lamaya ba?lar. Bununla hem stat kazanyr hem de sykyntysyndan kurtulur. Kazandy?y staty yiyeyim, siz

Erkek Dedi?in Nasyl Olmaly?

Burasy erkekler kulb. Bu soru da erkeklere sorulmu? bir soru. Tabi ki bayanlar da fikrini yazabilir. Ama erkek arkada?laryn bir erkek tarifini almak istiyorum. Trk erke?i... Diye ba?layan ve olumsuz olarak devam eden bir sr cmle var. Trk erke?i o kadar kt m yahu? Hayyr, bence Trk erke?i d

Sahtesin

Her ?eyin sahte, yzn, sayn, boyun, hepsi yapma. Kirpiklerin takma, gzlerin lens, burnun estetikli, dudaklaryn silikonlu. Salaryn kaynakly, g?slerin silikonlu, tyrnaklaryn, porselen di?lerin bile sahte. Gnmzde her ?eyimizi, istedi?imiz gibi de?i?tirme imknymyz var. ?unu merak ediyorum, def
Sayfalar: 1 2 3 (All)