Ayın Kitabı KategorisiTüm Kategoriler


Sayfalar


Ayın Kitabı

Ayın Kitabı Kategorisindeki Son Paylaşımlar

Yaşamın Anlamı

 Kitap, bir kelime ancak bu kadar geniş bir anlam taşır. Yaşam... Hayat... Dünyanın her yerinde genel geçer olaylar, anılar, bilgiler... Bazen bir romanın bilmem kaçıncı sayfasında bulursunuz kendinizi bazen de bir şiirin bilmem kaçıncı mısrasında...

Okumasanız da Koklayın

  Tamam, kitap okumayın, bırakın dursun kenarda, yıllansın. Kim bilir belki yıllandıktan sonra okuyunca, daha çok zevkli olur okuması... Ama koklayın bari, çekin o kokuyu içinize. Sizde, içinizde belki hiçbir nitelik taşımayan, içinde hi&c

Kitap Okuma Üzerine

  Geçen gün metroya binmiştim. Türkiye'de kitap okuma oranlarının neden bu kadar az olduğunu söyleyip duruyor haber kanalları. Oysaki benim gördüğümü siz de görseydiniz bu haberlerin asılsız olduğuna inanırdınız. Kalabalık metro yol

Kitap Aşkı

Kitap okumayy �ok seviyorum ama etrafymdaki insanlar kitaplardan bahsedince, bana uzayly gibi bakyyorlar. En iyisi mi burdan payla?mak d�?�nd�klerimi. En son Jean Cristophe Grange´in "Leyleklerin U�u?u" adly kitabyny okudum. Ylk elli sayfasynda biraz sykylyyorsunuz ama sonra muhte

Efsane Kitap

?imdi sizlere (birok tepki alaca?ym riskini gz ardy ederek) ok mkemmel bir kitap serisini anlatmak istiyorum. Tepki alacak dedim nk bu seri o?u ebeveyne, orta ya?ly insanlara ters d?yor genelde Ben yazymda aslynda bunun gereksiz bir n yargy oldu?unu size anlatmaya aly?aca?ym. Bahsedec

Bir Yalnızlık Tangosu

İlk paragraf tamamen Rana ?ahnaz�yn �Bir Yalnyzlyk Tangosu� isimli kitabyndan (�)alyntydyr... ��G��l� kadyn hik�yesi hep yalandy. Hi�bir kyz �ocu?u g��l� kadyn olmak i�in do?maz. Hepsi masum hayaller kuran, ?ymaryk birer prensese benzerler. Kaderdir onlary cady, f

Şimşek Hırsızı

  Okuduğum ve çok beğendiğim bir seri var. Serinin adı Percy Jackson ve Olimposlular. Bu serinin ilk kitabı bana göre gerçekten muhteşem. Kitabın adı "Şimşek Hırsızı", yazarı da Rick Riordan... Kitabı okumanızı tavsiye ederim.

İnsanlarla İletişim

  İnsanlarla doğru iletişim kurma konusunda araştırma yapmak ve bilgi edinmek istiyorum. Bu konuda örnek alabileceğim, "Şeytan Tüyü - İnsanlarla İletişim" adlı kitap var ama ben daha fazlasını istiyorum. Bu konuda tavsiyelerle bana yardımcı olursanız çok

Kış Bahçesi

  Okuduğum muhteşem kitaplardan sadece biri. Bu kitapla ailenize daha da bağlanacaksınız. Kitabın adı "Kış Bahçesi", yazarı Kristin Hannah...   Birazcık kitabın konusundan bahsedecek olursak; anneleriyle aralarındaki tek bağ onun, çocukluklar

Kendini Arayan Adam

Halit Ertu?rul´dan "Kendini Arayan Adam"y tavsiye ederim. Olduka akycy bir kitap. Hayaty ve insanlary nasyl kazanmamyz gerekti?inin farkyna vardyryyor.

Kürk Mantolu Madonna

Daha önce sitede eski yazılara bakarken Sebahattin Ali'nin bir kitap tanıtymına rastlamıştım. Ben de bir öneride bulunmak istedim; "Kürk Mantolu Madonna" "Her g�n daima �?leden sonra oraya gidiyor, koridorlardaki resimlere bakyyormu? gibi a?yr a?yr, fakat b�y�k bir sa

?u Hortumlu Dnyada Fil Yalnyz Bir Hayvandyr

Ki?isel geli?im kitaplaryndan biri. Kitap sizin yol haritanyzy izmiyor. Emir-komuta tarzynda direktiflerde de bulunmuyor. Bu tarz kitaplardan nefret eden biri olarak ben ok be?endim. "Okumam" dedi?im kitaby bir solukta bitirdim. Sykmadan, hadi canym dedirtmeden stelik. Aslynda farkynda olmady?y

A?kyn Sanal Halleri

Canan Tan, sanal ortamda ya?anabilecek olumlu-olumsuz her ?eyi kaleme almy?. A?kyn Sanal Halleri tam da sanal a?k ya?ayan ya da ya?amak isteyenlere gre bir eser. Bence de sanal lemi kullanan herkesin okumasy gereken bir kitap Ben yeni okudum ve ok da ?retici oldu. Tavsiye ederim

Gn Olur Asra Bedel

Kitabyn ady; Gn Olur Asra Bedel, yazary Cengiz Aytmatov Bu kitaby geen ay okuma yary?masyna katyldy?ym zaman okumu?tum. Yazar kitabynda geleneklerini korumaya aly?an insanlary ve modern dnyayy ele alyyor; iki farkly yerden bahsediyor. Kitaby ?iddetle okumanyzy tavsiye ediyorum. "Bu yerlerde t

Siyah Kar

Kitabyn ady; Siyah Kar. ?airin ikinci ?iir kitaby Ylk ?iir kitaby, Mavideki Sevgiliye Mektuplar 2007 yylynyn ?ubatynda yayynlandy. Genelde insan odakly ve toplumsal gzleme dayaly kendine zg ?iirler yazan ?air, ilk kitabynyn ba?arysynyn ardyndan yyllyk bir aly?manyn rn olarak ikin

Boleyn Kyzy

Belki hayatymda yzden fazla kitap okumu?umdur. zelliklede ?u son bir senedir kitapsyz geirdi?im bir gn hatyrlamyyorum. Ve en son okudu?um kitap Pisilippa Gregory in yazmy? oldu?u; Boleyn Kyzy adly roman. Ynanylmaz gzel, srkleyici ve heyecanly bir kitap. Bir kraliyetten ve burada

Mutluluk

Gnmz Trkiyesinin iinden byak gibi geen bu romanda ki?iyle tany?yyoruz. Van Gl kyyysyndaki kasabada, tecavze u?ramy? olan on yedi ya?yndaki Meryem, evlerinin izbe denilen ambaryna kilitlenmi? durumda yazgysyny d?nmektedir Romanda ady geen Meryemi, Yrfany ve Cemali hibir zaman un

Yre?im Seni ok Sevdi

En zoru da seni u?urlamak! Havaalanynda neler ya?ayaca?ymy kare kare canlandyrabiliyorum Symsyky sarylaca?ym sana. Kokunu iime ekece?im. Kollarymdan syyrylyp gmrk kapysynyn ardynda kayboldu?unda, ben de seninle beraber dar koridorun derinliklerine yuvarlanaca?ym. Camyn nne ko?aca?ym sonra

Yindeki Uyuyan Gzeli Uyandyr

Bir ?eyler bildi?ini zannetti?i iin ?renmeye d?man olanlary, ba?kalaryny mutlu etmeye aly?yrken ilerindeki kendilerini ihmal edenleri, de?i?ime ayk olup da "artyk ben de?i?meliyim" diyenleri, yada rast gele kitaby eline alan herkesi uyandyrmak iin hazyrlanmy? bir kitabyn ady; Yindeki Uyuyan

Satylyk Ada

Satylyk Ada Kybrys Bu kitaby ilk grd?mde isminden dolayy bana itici gelmi?ti. Sonrasynda nszn okuyunca cazip geldi, aldym ve okudum. Kybrys Bary? Harektyny, ncesini ve sonrasyny anlatan gzel bir kitap. Yazary Erol Mtercimler. Kendi gemimizi batyry?ymyzdan, Lefko?aya giri?imize, Alb

Sevgi Zekasy

Muhammed Bozda?´yn Sevgi Zeksy adly kitaby evrensel sevgiyi tm ynleriyle anlatan bir kitap. Bu yeni yakla?ymla tany?ma fyrsatyny kayrmayyn. Bedenin cany gydadan, ruhun cany sevgiden beslenir. Sevgiye sy?ynmayan, hayata tutunamaz. Okuyun, inanyyorum ki bu eser ve Muhammed Bozda?&acut

Kuyucakly Yusuf

ykcl? ile tanynan Sabahattin Alinin ilk romany olan Kuyucakly Yusuf, 1937 yylyndan bu yana a?ynmamy?, nemini yitirmemi? bir roman olarak grlyor. Yusufun acykly hikyesi dokuz ya?ynda annesini ve babasyny kaybetmesiyle ba?lyyor. Salhattin Bey onu evlatlyk alyyor ve gen adam Salhatti

Git Kendini ok Sevdirmeden

Hani kimimiz "hayatymy yazsam roman olur" deriz ya, i?te roman olmu? bir hayatyn kitaby; Git Kendini ok Sevdirmeden. Yazara byk bir okur kitlesi kazandyran ve ilk romany olan bu kitapta, Arda isimli bayanyn nostaljik gen kyzly?y, hayatyndaki ve etrafyndakilerin a?k kyryklyklary, evlili?i, hayaty

Aksak Tarih; Tarih-Lenk

Tarih-Lenk! Okudunuz mu? Okumadyysanyz ?iddetle tavsiye ederim. Lenk; aksak demek. Tarihi Y.Hakan Erdem, tarih kitaplaryndaki yanly?lary bulup ykarmy?. Tarih diye okudu?umuz kocaman adamlaryn yazdyklary kitaplaryn, ne tr yanly?larla dolu oldu?unu anlatyyor. stelik Hakan Erdem ok zekice ve ince

A?ka Dair ykler

Geenlerde bir kitapynyn nnden geiyordum ki gzm ayk pembe kapakly bir kitaba takyldy. Ba?ly?y ve kapa?yndaki o iekleri, o kelebek ve o ku?u da grnce, elime alyp incelemeden edemedim. Senai Demircinin o yrek ok?ayan kaleminden "A?ka Dair ykler" kitabyndaki minik hikayecikleri gerekten

Sefiller

Dnya klasiklerinden bir kitap ve Victor Hugo ya ait ok srkleyici bir romandyr. Herkese tavsiye ederim. Fransa da ya?ayan bir krek mahkumunun ba?yndan geenleri anlatyyor. Bunu yaparken de oradan oraya srklyor insany. Daha bitirmedim kitaby ve pek fazla yorum yapamayaca?ym ama okumanyzy

Söylenmemiş Şarkılar

Canan Tan'a ait olan kitapta herkesin kendisinden bir şeyler bulabileceği öyküler yer alıyor. Kitap içerisindeki "Yemin", "Palyaçoyu Beklerken", "Uzun Yol Arkadaşı" isimli öyküleri muhakkak okumanızı tavsiye ederim. İçeriğinden fazla

Allah´yn Askerleri

Yazarlaryn yazary Ya?ar Kemalin muhte?em eseri. Ystanbuldaki sokak ocuklaryny anlatyyor. ocuklarla rportaj yaparak kaleme almy?. Her zamanki Ya?ar Kemal slubunu kitaba yansytmy?. Okudu?unuzda alaca?ynyz tady ba?ka bir kitapta bulamayacaksynyz. O kadar iddialyyym. Kitabyn iinde Muhterem Yo?unt

Adayy? Risalesi

ocu?u olmayan Ymran, e?er bir ocu?u olursa onu mabede (Allah yoluna) adayaca?yny syler. Allah Ymran´a bir evlat nasip eder. Genel de erkekler adanyr ya, ocuk kyz olur. Ymran szn tutar ve ocu?u mabede verir. Kk Meryem mabedde, zel yerinde bymektedir. Hz. Zekeriya´nyn gzetim

Secret

Bu kitaby bir tanydy?ymda grdm bir ka sayfasyna baktym ve ok etkilendim. "Secret" yani "Syr". Bu kitaptan bir tane de ben aldym ve okuyorum. Tek kelimeyle mkemmel diyebilirim. Yeri?i; syr nasyl kullanylyr? Paranyn syrry, sa?ly?yn syrry, ili?kilerin syrry, dnyanyn syrry, ya?amyn syrry, sizin s

Sycacyk ykler

Bir kitap kurdu olarak en son okudu?um kitaplardan birini size tavsiye etmek istiyorum. Canan Tan, benim ok sevdi?im yazarlardan biri. Anlatymy akycy, insany sykmadan saran roman ve yklerinin takipisiyim. En son ykarmy? oldu?u Sylenmemi? ?arkylar adly yk kitabyny sizlere de tavsiye ediyoru

Sahipsizler

1970 yyllarynda Avrupa´ya kaak i?ci alymynyn bitti?i, turist olarak gidipte kaak olarak aly?mak isteyenlerin ve orada ya?adyklary irkin olaylary anlatan bir roman. Yabancy lkedeki insansanlarymyzyn orada ya?adyklary sykyntylar, hayatta kalabilme mcadeleleri, evre edinme derdi, memleket

Sanal Kitap

  Unutuluyor yavaş yavaş kitap yapraklarının ve mürekkebinin kokusu. Kulaklar gittikçe sayfaların hışırtısını daha az duyuyor, eller gittikçe sayfalara daha az dokunuyor. "En iyi arkadaşımız" dediğimiz kitaplar hakkındaki son araştırmaların birisi H

İndigo Çocuklar

İndigo çocuk; daha önce genel olarak g�r�lmemiş, yeni �zellikler ve davrany? bi�imi g�steren varlyklardyr. Beyinlerinin her iki lobunu da kullanan indigo �ocuklar ayny anda birden fazla konuyla ilgilenebiliyorlar fakat okula ve ya?ytlaryna uyum g�steremiyorlar, gelecek

Şehit Kızı

  Ülkemizin gündeminden şehitler maalesef hiç düşmüyor. Yıllardan beri gencecik delikanlıların şehit düştüklerini, arkalarında bıraktıkları gözü yaşlı aileleri canımız yanarak izliyoruz. Özellikle son dönemlerde büt
Sayfalar: 1 2 3 4 (All)