Ayın Kitabı KategorisiTüm Kategoriler


Sayfalar


Ayın Kitabı

Ayın Kitabı Kategorisindeki Son Paylaşımlar

Kürk Mantolu Madonna

Daha önce sitede eski yazılara bakarken Sebahattin Ali'nin bir kitap tanıtymına rastlamıştım. Ben de bir öneride bulunmak istedim; "Kürk Mantolu Madonna" "Her g�n daima �?leden sonra oraya gidiyor, koridorlardaki resimlere bakyyormu? gibi a?yr a?yr, fakat b�y�k bir sa

?u Hortumlu Dnyada Fil Yalnyz Bir Hayvandyr

Ki?isel geli?im kitaplaryndan biri. Kitap sizin yol haritanyzy izmiyor. Emir-komuta tarzynda direktiflerde de bulunmuyor. Bu tarz kitaplardan nefret eden biri olarak ben ok be?endim. "Okumam" dedi?im kitaby bir solukta bitirdim. Sykmadan, hadi canym dedirtmeden stelik. Aslynda farkynda olmady?y

A?kyn Sanal Halleri

Canan Tan, sanal ortamda ya?anabilecek olumlu-olumsuz her ?eyi kaleme almy?. A?kyn Sanal Halleri tam da sanal a?k ya?ayan ya da ya?amak isteyenlere gre bir eser. Bence de sanal lemi kullanan herkesin okumasy gereken bir kitap Ben yeni okudum ve ok da ?retici oldu. Tavsiye ederim

Gn Olur Asra Bedel

Kitabyn ady; Gn Olur Asra Bedel, yazary Cengiz Aytmatov Bu kitaby geen ay okuma yary?masyna katyldy?ym zaman okumu?tum. Yazar kitabynda geleneklerini korumaya aly?an insanlary ve modern dnyayy ele alyyor; iki farkly yerden bahsediyor. Kitaby ?iddetle okumanyzy tavsiye ediyorum. "Bu yerlerde t

Siyah Kar

Kitabyn ady; Siyah Kar. ?airin ikinci ?iir kitaby Ylk ?iir kitaby, Mavideki Sevgiliye Mektuplar 2007 yylynyn ?ubatynda yayynlandy. Genelde insan odakly ve toplumsal gzleme dayaly kendine zg ?iirler yazan ?air, ilk kitabynyn ba?arysynyn ardyndan yyllyk bir aly?manyn rn olarak ikin

Boleyn Kyzy

Belki hayatymda yzden fazla kitap okumu?umdur. zelliklede ?u son bir senedir kitapsyz geirdi?im bir gn hatyrlamyyorum. Ve en son okudu?um kitap Pisilippa Gregory in yazmy? oldu?u; Boleyn Kyzy adly roman. Ynanylmaz gzel, srkleyici ve heyecanly bir kitap. Bir kraliyetten ve burada

Mutluluk

Gnmz Trkiyesinin iinden byak gibi geen bu romanda ki?iyle tany?yyoruz. Van Gl kyyysyndaki kasabada, tecavze u?ramy? olan on yedi ya?yndaki Meryem, evlerinin izbe denilen ambaryna kilitlenmi? durumda yazgysyny d?nmektedir Romanda ady geen Meryemi, Yrfany ve Cemali hibir zaman un

Yre?im Seni ok Sevdi

En zoru da seni u?urlamak! Havaalanynda neler ya?ayaca?ymy kare kare canlandyrabiliyorum Symsyky sarylaca?ym sana. Kokunu iime ekece?im. Kollarymdan syyrylyp gmrk kapysynyn ardynda kayboldu?unda, ben de seninle beraber dar koridorun derinliklerine yuvarlanaca?ym. Camyn nne ko?aca?ym sonra

Yindeki Uyuyan Gzeli Uyandyr

Bir ?eyler bildi?ini zannetti?i iin ?renmeye d?man olanlary, ba?kalaryny mutlu etmeye aly?yrken ilerindeki kendilerini ihmal edenleri, de?i?ime ayk olup da "artyk ben de?i?meliyim" diyenleri, yada rast gele kitaby eline alan herkesi uyandyrmak iin hazyrlanmy? bir kitabyn ady; Yindeki Uyuyan

Satylyk Ada

Satylyk Ada Kybrys Bu kitaby ilk grd?mde isminden dolayy bana itici gelmi?ti. Sonrasynda nszn okuyunca cazip geldi, aldym ve okudum. Kybrys Bary? Harektyny, ncesini ve sonrasyny anlatan gzel bir kitap. Yazary Erol Mtercimler. Kendi gemimizi batyry?ymyzdan, Lefko?aya giri?imize, Alb
Sayfalar: 1 2 3 4 (All)