Benden Bir Hikaye KategorisiTüm Kategoriler


Sayfalar


Benden Bir Hikaye

Benden Bir Hikaye Kategorisindeki Son Paylaşımlar

Bağımlı Olduğumuz Kişiler

  Yorucu bir günden sonra insana iyi gelecek şeylerin listesi şöyle:- Kahve - Dinlenmek ve müzik dinlemek- Kitap okumak- Ailenizle vakit geçirmek- İçinizi dökmek için yazı yazmak (Çok iyi bir yöntemdir!)

Eskiden Buralar Hep Tarlaydı

  Evet başlık biraz mizah içerebilir ama şu an duygusalım. Neden mi? Bu siteye daha önceleri gelir yazılar yazar derdimi paylaşırdım. Sonra kaybettim kendilerini. Seneler sonra kanepede uzanmış amaçsızca bir şeyler düşünürken aklıma geldi.

Bir Konuşsak

Bir g�n kendimden bykkyn bir halde heykellere oturmu?, m�zik dinliyordum. Heykellerin oldu?u yerin �n tarafynda pazar var, gece pazary, sahil kenarlarynda olanlardan. Biz de orda esnafyz. G�z�me tezg�hyn arka tarafyndaki bir �ocuk �arpty. Bana bakarken yakaladym birka� kez� O

Herkes Ölürmüş

Bir sene �ncesi ve bir sene sonrasyna bakyyorum. Yani bug�ne ve d�ne... Ne kadar �ok ?ey ya?anabilir ya da bir insan ne kadar de?i?ebilir bilmiyorum ama �?rendim ki her ?ey ve herkes de?i?ebilirmi?. Bir sene �nce bir Haziran ak?amy hayat bile de?i?ebilirmi?... Bu yazyyy yazarken hi�

Karmaşık Duygular

Konuya nereden, nasyl ba?lasam bilmiyorum ama tek bildi?im bir an �nce birilerine anlatyp, akyl almak� Bir de dy?arydan insanlary dinlemek. Ben lise sona gidiyorum ve iki sene �nce okuldan biriyle tany?tym. Daha do?rusu arkada?ym ondan ho?lanmaya ba?lady. Sonra Face�de okey oynarken �oc

Bir Babanın Günlüğünden

Babam birini sevmi? vakti zamanynda. K�yde herkes ona �?yk o ise bir tek sevdi?i mavi g�zl�s�ne. Sevdi?i Leyla gibi sevmemi? ama o Mecnun�dan farksyzmy?. Parasy yokmu? bizim a?y?yn. Lakin yokluk da bilmezmi?. Varsa da harcarmy? yoksa da. Mutlaka bulup bulu?turur �ekip �eki?tirir

Yılan Hikayesi

Onunla tesad�fen tany?tym. Topu topu be? g�n falan g�rd�m. Ylk g�rd�?�m g�n zaten vuruldum. Konu?maya hi� cesaretim olmady. Hatta ona tam onu sevdi?imi s�yleyecekken hep bir engel �ykty. Sonunda yanyndan gitmek zorunda kaldy?ym g�n geldi. Be? g�n ge�mi?ti. Gitti?imi

Lise Kavgam

Lise son synyfa gidiyordum. O zamanlar zayyftym ve yaky?yklyydym. Synyfymda amcamyn kyzy da vardy. Herkes beni gsz zannediyordu. Aramyzda birde Dengesiz diye bir serseri ?renci vardy. Bu ocuk benden iki ya? bykt, stelik elinde bya?y hi eksik olmazdy. Amcamyn kyzyna asylyyordu. nk amcam

Aile Lokantasında Otuz Arkadaş

Hocalarymyz sa? olsun yapmy?lar bir organizasyon. Bize de katylmak d�?er. Bir otob�s insan �yktyk yola, geldik lokantaya. Tabi bizi aile b�l�m�ne ge�irirler mi� Adamlar akylly, en uzak mesafeye koymu?lar masalarymyzy. Oturduk ba?ladyk yeme?e. Bazysy parayy verdik her ?eyi yiyece?i

Telefon Yüzer mi?

  Hemen cevap vermek istiyorum bu soruya; evet, yüzer. "Nasyl?" diye sormayın, yüzüyor işte. Kendi telefonum lavaboda kısa zamanlı yüzüş, babamın telefonu da temizlik kovasının içinde bir gece dalış macerasını yaşadı. Sonuçta ne mi oldu? H
Sayfalar: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 (All)