Benden Bir Hikaye KategorisiTüm Kategoriler


Sayfalar


Benden Bir Hikaye

Benden Bir Hikaye Kategorisindeki Son Paylaşımlar

Bağımlı Olduğumuz Kişiler

  Yorucu bir günden sonra insana iyi gelecek şeylerin listesi şöyle:- Kahve - Dinlenmek ve müzik dinlemek- Kitap okumak- Ailenizle vakit geçirmek- İçinizi dökmek için yazı yazmak (Çok iyi bir yöntemdir!)

Eskiden Buralar Hep Tarlaydı

  Evet başlık biraz mizah içerebilir ama şu an duygusalım. Neden mi? Bu siteye daha önceleri gelir yazılar yazar derdimi paylaşırdım. Sonra kaybettim kendilerini. Seneler sonra kanepede uzanmış amaçsızca bir şeyler düşünürken aklıma geldi.

Bir Konuşsak

Bir g�n kendimden bykkyn bir halde heykellere oturmu?, m�zik dinliyordum. Heykellerin oldu?u yerin �n tarafynda pazar var, gece pazary, sahil kenarlarynda olanlardan. Biz de orda esnafyz. G�z�me tezg�hyn arka tarafyndaki bir �ocuk �arpty. Bana bakarken yakaladym birka� kez� O

Herkes Ölürmüş

Bir sene �ncesi ve bir sene sonrasyna bakyyorum. Yani bug�ne ve d�ne... Ne kadar �ok ?ey ya?anabilir ya da bir insan ne kadar de?i?ebilir bilmiyorum ama �?rendim ki her ?ey ve herkes de?i?ebilirmi?. Bir sene �nce bir Haziran ak?amy hayat bile de?i?ebilirmi?... Bu yazyyy yazarken hi�

Karmaşık Duygular

Konuya nereden, nasyl ba?lasam bilmiyorum ama tek bildi?im bir an �nce birilerine anlatyp, akyl almak� Bir de dy?arydan insanlary dinlemek. Ben lise sona gidiyorum ve iki sene �nce okuldan biriyle tany?tym. Daha do?rusu arkada?ym ondan ho?lanmaya ba?lady. Sonra Face�de okey oynarken �oc

Bir Babanın Günlüğünden

Babam birini sevmi? vakti zamanynda. K�yde herkes ona �?yk o ise bir tek sevdi?i mavi g�zl�s�ne. Sevdi?i Leyla gibi sevmemi? ama o Mecnun�dan farksyzmy?. Parasy yokmu? bizim a?y?yn. Lakin yokluk da bilmezmi?. Varsa da harcarmy? yoksa da. Mutlaka bulup bulu?turur �ekip �eki?tirir

Yılan Hikayesi

Onunla tesad�fen tany?tym. Topu topu be? g�n falan g�rd�m. Ylk g�rd�?�m g�n zaten vuruldum. Konu?maya hi� cesaretim olmady. Hatta ona tam onu sevdi?imi s�yleyecekken hep bir engel �ykty. Sonunda yanyndan gitmek zorunda kaldy?ym g�n geldi. Be? g�n ge�mi?ti. Gitti?imi

Lise Kavgam

Lise son synyfa gidiyordum. O zamanlar zayyftym ve yaky?yklyydym. Synyfymda amcamyn kyzy da vardy. Herkes beni gsz zannediyordu. Aramyzda birde Dengesiz diye bir serseri ?renci vardy. Bu ocuk benden iki ya? bykt, stelik elinde bya?y hi eksik olmazdy. Amcamyn kyzyna asylyyordu. nk amcam

Aile Lokantasında Otuz Arkadaş

Hocalarymyz sa? olsun yapmy?lar bir organizasyon. Bize de katylmak d�?er. Bir otob�s insan �yktyk yola, geldik lokantaya. Tabi bizi aile b�l�m�ne ge�irirler mi� Adamlar akylly, en uzak mesafeye koymu?lar masalarymyzy. Oturduk ba?ladyk yeme?e. Bazysy parayy verdik her ?eyi yiyece?i

Telefon Yüzer mi?

  Hemen cevap vermek istiyorum bu soruya; evet, yüzer. "Nasyl?" diye sormayın, yüzüyor işte. Kendi telefonum lavaboda kısa zamanlı yüzüş, babamın telefonu da temizlik kovasının içinde bir gece dalış macerasını yaşadı. Sonuçta ne mi oldu? H

Trajikomik Bir Aşk Hikayesi

Be? ki?ilik bir arkada? gurubunda iki erkek �� kyz d�?�n�n. Ylk ba?ta �kanki�, �canym arkada?ym�, �en de?erlim bilmem ne� gibi syfatlara sahipler� Sonra iki kyz, iki erkek sevgili olarak �ykmaya ba?lyyor. Bu durumda di?er ���nc� kyz joker olmaly� Her ?ey g�ze

Başım, Kolum, Ayağım

Hafyzamyn tozlu sayfalary arasyna syky?my? anylary canlandyrma gayretindeyim bu g�nlerde. �ocuklu?uma iniyorum. Kendi kendimin doktoru olma derdindeyim. Re�etem bende... Ylkokul birinci synyftayym. Mevsimlerden sonbahar. Okula aly?ayym falan derken neredeyse d�nemi bitirece?iz.�Yaramaz

Deniz Gzlm

Ben deniz gzl birisine a?yk oldum ve hl daha onu seviyorum. Uzaktaydy, imknsyzdy, ama bunlara ra?men sevdim. Onun da beni sevdi?ini d?nyordum. Bir buuk sene oldu tany?aly ve bir kere olsun gelmedi. Hep i? sorunu oluyordu ve gelemedi. Ben sevdi?im iin sustum ama bir yerden sonra bir ?eyleri

Büyüdüm mü?

Kendimi bug�n eski yazylarymy okurken buldum. Koskoca d�rt sene ge�mi?, zaman ge�tik�e dertlerim de de?i?mi?. Sanki benimle onlarda b�y�m�?. Aslynda hi� b�y�mek istemezdim hep korkardym, sanki dertlerin artaca?yny sorumluluklarymyn �o?alaca?yny hep biliyordum. Biliyordum t

Sevgili Gnlk 2

Yine kary?tyrdym eskileri ve ya?anmy? bir hikayem daha sizlerle. niversiteli yyllarym, yalnyz ya?yyorum sabah erkenden synavym var ancak bir kalkyyorum saat 12 olmu? ve bizim synav kamy?. zlerek hocamy buluyorum ykar yol aryyorum hoca tek ykar yol rapor diyor, hastanenin yolunu tutuyorum. Hast

Byrakalym Da?ynyk Kalsyn

A?k varmy?, bir de ?yk A?k iki ki?ilikmi?, ?yksa tek Bu durumda benim a?kym da tek ki?ilik oluyor. Yani benimkisi a?k de?il, ?yk durumu A?k olmasa da ben a?y?ym arkada?!

Kafam yle Kary?yk ki...

Hani kendinize inkr edemeseniz bile bazen etrafynyzda ki herkese sonsuz gveniniz yoktur... Hani yakynynyza, hani o ilk ba?larda yeni tany?ty?ynyz, sonra yakynynyz olana, hani sonra "vazgeilmezim" dedi?inize, sonra "o benim karde?im" dedi?inize, ama hani ona bile sonuna kadar gvenemezsiniz ya...

Gz Ardyndaki Harikalar

Bir ?eyler yapasym geliyor iimden. Biraz okumak geliyor, biraz yazmak, biraz dertle?mek... Kendimi avutmak my oluyor yada bu gnlerime glp gemek mi oluyor, bilemiyorum. Bir sznde Allen der ki, Akylly ve vicdanly insan mutlulu?unu ba?kalarynyn mutlulu?unda arar. Biz byle bym?z zaten,

Tekrar Merhaba

Zamanynda sizleri yazylarymla kh dugusalla?tyrdym, kh duygularynyza eli oldum. Uzun bir aradan sonra buradan tekrar yazy yazmak ok gzel. Bu arada ben neler mi yaptym? 6 ay nce ni?anlandym, 16 Temmuzda da d?nm var. Burada sevdi?im ve saydy?ym bazy arkada?larym var, onlary grmek o kadar ist

Yalnyzca Yki Ki?ilik

Her zaman ki?iden yakyn arkada? olmaz, derlerdi de inanmazdyk. Diyenlere; Madem yle, biz nasyl byle yakynyz? derdik. Hi kopmazdyk birbirimizden. Tamam, bazen kyrylganlyklar, fesatlyklar olurdu ama severdik birbirimizi. Ayrylmaz lydk, altyn kyzlardyk, silah?rdk biz. Lisede de beraber

Canym O?lum

Seni elime aldy?ym ilk gn geliyor aklyma. Daha perdesi kalkmamy?ty gznn. Ho? geldin o?ul! Bu senin dnyadaki ilk gnn... znn kokusu buram buram, aha burasy senin yuvan Ho? geldin o?ul! Tanymadyn my? Benim ben, anan. Seni tam dokuz ay karnynda ta?yyan, do?uran, doyuran. Hadi uyan! Geldi?in r

ocuklu?um

Herkesin vardyr kkl?nde yapmy? oldu?u yaramazlyklar. Bazen aklymyza gelir tebessm ederiz. Ne kadar insanlara zarar vermi? olsak da ocukluk bir ba?kadyr. Ben ok ha?ary bir ocuktum. Evde bir bardak bile kyrmady?ymy syler annem ama sokakta o?u kom?unun camlaryny indirdi?imi hatyrlyyorum. B

Rahat Uyu

Tarih 1 Mart 1994... Ameliyatlardan sonra hayata dn? mevsimindeyim. Ya?yyor olmam evdekilere farkly bir ne?e kazandyrmy?ty. Ama o sabah karde?im i?ten erken geldi. Gz bebekleri kocaman, annemle fysyr fysyr konu?uyorlar. Bir ?ey olmu?tu, belliydi ama ne? Sonra dayanamady karde?im; "Abla," dedi "ab

Beyin Okumak

Yyllar nce ayny yerde beraber aly?yyorduk. ok severdim kendisini. Bu ok sevdi?im arkada?ymyn bir zelli?i vardy, insanlaryn aklyndan geeni okurdu. Ben bilmesini istedi?im ?eyi iimden kere tekrarlardym. O dikkatli bir ?ekilde gzlerimin iine bakardy ve sonra bunu d?ndn derdi... Ynanama

Ynan ve Ya?am

1994 senesinde bir rahatsyzlyk geirdim; ne oldu?unu anlayamadyklary iin bir dolu tedavi uygulandy ve bir sr hastane gezdim. Sa? batynda(kasy?a yakyn bir blge) sebebi bilinmeyen bir sancy fakat hala aklyma geldike tylerim rperiyor ok ktyd. Ailem maddi anlamda bitmi?ti O hastalyk mahvetmi

Az Gittim Uz Gittim 2

Gne?in so?uk yz kyzyl bir tepsiyi andyryrcasyna alev alev parlyyordu. Kocayan gnn hznl tkeni? seremonisi yankylanyyordu gkyznde. Caddeler bitmeye yz tutmu? gn kovalamaya aly?an insanlaryn tela?ynyn yorgunlu?undaydy. Umarsyz bir ocuk edasyyla yrmeye devam ederken bir taraftan etra

Byyyksyz Amca!

Ayny i? yerinde aly?ty?ym, benden sadece iki ya? kk olan arkada?yma abi bana da amca diye hitap ettiler. Bu durum ok canymy sykty ve bu gn byyyklarymy kestim. Kyskanlyk bir yana da zaten evremde Kes artyk ?unlary, bir dinlensinler! diyen arkada?lar beni grnce basyyor kahkahayy.

?irin Kom?um

Yanynda boncuk gzl ?irin baky?ly kpe?i... Tatly, iten glmsemesi, sycak ve iten baky?laryyla, yznde koskoca yyllaryn izgisi... Her sabah ve ak?am yanynda o ufacyk boncuk gzl kpe?i ile yry?e ykar. Beni ve bizi her grd?nde o tatly glmseyi?ini esirgemeden, benimle bir ift laf etme

Bu?ulu Cam

Savurganly?yn penesine d?tm d?ece?im. Hayata tutundu?um ipin ucu elimden katy kaacak. Mutlu etmeyi mi beceremiyorum, yoksa sevmeyi mi beceremiyorum, karamsarla?yyorum. ok mu fedakrlyk gerek, yada ben bencil birisi miyim, hatta ok mu kaygysyzym, tedirginle?iyorum. abuk mu pes ediyorum, ok

Yolda Kar?yla?tyklaryn

Nefes alyrken yanyyorsa e?er bo?azyn; a?zyndan ykan her kelimeye dikkat et, et ki fazla yanmasyn bo?azyn... Hani bazy insanlar vardyr ya; geceleri uyumazlar, kimseyi umursamazlar. Y?te onlary yolda grdm. Aslynda hi umursanmadyklaryndan yakynyyorlardy... Bazy insanlar da; yalnyz kalmamak iin, y

Kendim Ettim Kendim Buldum

Kendi hayatyny bu kadar my gzel mahveder bir insan? "Ynsanyn kendine etti?ini dokuz ky birle?se edemez" derlerdi, amaan der geerdim. ?imdi ya?yyorum i?te. Ondaki inat bendeki gurur bitirdi bizi. Ayny aile ierisinde, daha nceden birbirini grmemi? iki akraba ocu?uyduk. O yaky?ykly, ben gze

Viyana 3

Bu sefer ben yoktum aralarynda. Aslynda e?imin byrakmasy gerekiyordu beni havaalanyna ama olmady. Bu sefer gitmek istiyordum, telefon geldi "Sakyn gelmeye kalkma ortada kalyrsyn, odany iptal ettiler" dedi telefonun di?er ucundaki. Sebebi belliydi, istifa ettim... Oh rahatladym. stmden a?yr bir y

Az Gittim Uz Gittim

Yolda yrrken saati ?renmek iin usulca saatime baktym. Akrep ve yelkovan elim sende oynuyordu. Gzlerimi kapadym ve iimden yze kadar saydym. Gzlerimi aty?ymda arkam-nm, sa?ym-solum sobeydi. Adymlarym hyzlanmy? yrmeye devam ettim. ?ehir otobsleriyle yary?mak, ko?mak; ocuksu aksiyon hisl

Gerek Sevgi

Etrafymyzda birok evlilik gryoruz. Ama ben yle bir evli ift grdm ki, Y?te, gerek sevgi budur! dedim. yyldyr evli, ekme?i iin gurbete giden bir baba, geride iki tane dnyalar tatlysy ocuklaryny nce Allaha sonra da hayat arkada?yna emanet edip yola koyuluyor. Gel zaman git zaman derke

Gerçek

Dokunamazdynyz... Ruhum, bedenim, kalbim... Beni ben yapacak ne varsa i�imde dokunamadylar... Uzak olan daha uzak hayal olan s�n�p yok oldu. Peki neden? Neden bunca �fke kime? Kimdi bu �ocu?u a?lamaktan yoksun kylan? Hangi k�t� ruh ba?y?lady bu kalpsiz adamy? Hangi lanet ta? d

Kry Kediye Ykledik

Adyny hep andy?ym dnyaca me?hur kirazdan bizde de var. Pazarda markette kilosu 3 liraya gidiyor. Abim i?in ba?yna gelemedi?inden bu sefer kirazlary toplayyp ben satyvereyim dedim. Tabi ben de bir devlet aly?anyyym hafta ii zamanym yok, kirazlaryn da acilen toplanmasy gerekiyor. Yki bayan a?yrdy

Tesadf

Bu aralar kaak hayaty ya?yyordum. Ne arayanlara cevap veriyordum ne de bana yazanlara. Sorumluluklarymy unutmu?, bana sitem eden arkada?larymy grmezden duymazdan geliyordum. Dn ak?am arkada?ymyn ysrarlaryna dayanamadym sinemaya gittik. Sinema yky?y bir ylgynlyk yapalym ama ne diye d?nrk

Rezil Oldu?um An

Dn bir arkada? arady; seni bir kyzla tany?tyraca?ym dedi. Bende hemen atladym do?al olarak. Tam hanym hanymcyk ok ?eker, uzun vadeli iyi anla?aca?yn birisi dedi. ?imdi tam yer belli etmeyim ama Adana da okuyor kyz. Bende tamam dedim. Sabah 9.15de bizim ders var, imzayy akar kaaryz dersten

Sorun Sorunsaly

Hayatymda hep sorun mu olmasy gerekir? Ya da ben hep sorun mu olmak zorundayym? Ama seviyorum ya rmcek a?laryny bozmayy. Kk bir kalem diyorum. Sayfaya yazyyorum bitmiyorum. Kalemtyra? dayanabilir mi? Pasta yemek nede zevklidir oysa, ama iindeki fystyklar hep bayat. Bir pastacyda taze koyamaz m

Yyllar Sonra

Geirmi? oldu?umuz ya?am ko?ullary, zerime d?en sorumluluklar, bym? olmanyn da verdi?i ykmlkllerden dolayy gemi?te aklymyzda ve kalbimizde nemli bir yer edinmi? bir ok insanla yollarymyz ayryldy. Oysaki hi unutmuyorum, aklymyn bir k?esinde duruyor hep onlar ama yine de yukaryda saymy?

Biz Biliriz

Bir yandan Ergenekon, bir yandan Kuzey Irak, bir yandan kaybolan ocuklar, do?al gaza gelecek zamlar, Ysrail ile olan gerginlikler. Ey Allahym! Biz nereye gidiyoruz? Eminim bu konularda herkesin bir fikri, a?zyny aynca saatlerce konu?aca?y d?nceleri vardyr. Hep konu?tuk, hep konu?uyoruz. Dn bi

Bu ?ehir

Sana geldi?im gn hatyrlyyor musun? Baba oca?yndan ilk kopu?umdu bu. Ylklerimi ya?ayacaktym sende. Ylk a?kym e?imle, her?eyim, evim, yuvam, ocuklarym olacakty sende. Ben gencecik, co?kulu, heyecanly birazda ocuksu, sevdi?im adamyn, a?kymyn omzundaydy ba?ym. Onun elleri salarymda dola?yyordu. Sen

Depresif Kyz

nceki yazymda da belirtti?im gibi diyete ve spora ba?ladym. Tam bir ay oldu ve ben sadece drt kilo verebildim. Sanki gram gram gidiyor bu meret. O kadar ok sykyldym ki... Diyet ve spor yapmaktan iime gyna geldi. Biliyorum yava? ve sa?lykly kilo vermek en ideali. Ama kiloydu, diyetti, spordu derk

Zoru Ya?yyorum

Yoktun daha ncesinde. Ben bilmiyordum bile ne oldu?unu, bilmezlik nede gzeldi seninle. Sonra sende so?udun buz kestin. Kyzarmy? ekmek dilimi gibi kurudun benimle. Belki ben hatalyydym. Tek ya?arken her anymy seni kary?tyrmamalyydym. Benim d?lerim yok, ben o d?leri yollarda byrakaly ok oldu. Hem

Arkada?yma A?y?ym

Ben de dhil drt ki?ilik bir arkada? grubuyuz. Ben ve di?er kyz arkada?ym gruptaki bir erkek arkada?ymyzla daha samimiyiz. Dahasy bu ?ahys benim platonik a?kym olup onun dy?yndakiler bunu biliyorlar. Her ?ey normal buraya kadar. Ama bu ocuk sanki gruptaki di?er kyza kar?y bir ?eyler hissediyor. Ne

Otel

E?itim amacyyla gnl?ne byk bir ?ehre gittik. Devlet kalaca?ymyz oteli ayarlamy?, be? yyldyzly lks bir otel. Be? bayan arkada? ayny otelde kalyyoruz. Oteli bir gezelim dedik, havuzu, saunasy, hamamy falan varmy?. Biz be? kafadar a?a?yya indik, bir baktyk erkekler havuzun ba?ynda bornozla otu

İç Çekiş

Arada bir ararsyn, hatta beklenmedik bir anda �ykagelirsin yine de?il mi? Bak s�z veriyorum a�mayaca?ym ge�mi?in yypranmy? yapraklaryny, hatta sana ima bile etmeyece?im ya?anmy?lyklara dair bir s�z, mek�n ne de baky?. Sadece o an olacak sen ve ben. Ystersen susaca?yz, istedi?inde konu

93lk apkyn

Bir gn nbet alaca?ym, servise geldim. Arkada?lar bana aman abla bu gece dikkatli ol, serviste ya?ly bir hasta var 93 ya?ynda ortaly?y kyryp geiriyor dediler. Aksi mi aksi ters mi ters, kfrn biri bin para. Kyzlar illallah etmi?ler, doktoru bastonuyla kovalamy?. Arkada? odaya girmi? dede kolu

Viyana 2

Yine yle bir gnd; elimde bavulum d?tm yollara. Bu defa yalnyz de?ildim. Babam ve annem vardy, otobsle kendimde gitmiyordum. Havaalanyna geldi?imde arabadan inmiyorlardy. Daha ieri girmeden mdrm aryyordu. "Alo, ben geldim" diyip kapatyyordum telefonu. Kysa bir sre sonra Viyanayy gece saatl

Bu Sefer Kysa

Evet, millet! Ben tekrar yazmaya karar verdim. Korkmayyn bu sefer ki yazym di?erlerine nazaran ok kysa. nk ne yazmaya ne de uzun uzadyya okumaya mecalim yok. Kanymca ya?landym. Evlendim, bebe?im oldu stne bir de hastalyk hastasy bir bayan oldum. mr boyu benle ya?ayacak ve mr boyu da ila

Dnm Noktasy

Bugn yine yle bir gnd, sabah saati kurdu?um vakitten daha erken uyandym. Tela?lanmadan sakin bir ?ekilde hazyrlandym, kahvalty yapamayan ben biraz olsun bir ?eyler aty?tyrdym. Ve yeni yurduma do?ru yola yktym. Ylk gnmd, yeni yzler yeni bir ortam, yeni bir hayatla mcadele ?ekli beni bekliyo

Sevinle Birle?en Hzn

Da? da?a kavu?maz insan insana kavu?urmu?. Hafta sonu birka arkada?ymla taksime gitmek iin szle?mi?tik. Havanyn ya?murlu ve so?uk olmasyna aldyrmadan gittik dola?tyk. Aly?ymyzy gidermek iin uygun bir yere oturduk. Kar?y masadan bir beyefendi srekli beni ve masamyzy dikizlemekteydi. Rahat

Maziden 3 (Final)

Gzlerini dallaryn arasyndan syzan gne? y?ynlary ile aty, kepi yznden d?m?, salarynyn peremi terlemi?, ter ?akaklaryndan yana?yna inmi?ti. Hava her ne kadar sycak olsa da terlemesinin sebebi uykuda kaldy?y bir saati a?kyn srede grd? anlamsyz, kbus kary?ymy rya olabilirdi. Sa? tarafyna

lsem de; Affetmem!

Bundan dokuz yyl nce ipek e?arp boyamada aly?yyordum. Patronumuz Vasviye abla ile beraber srekli desenler modeller retiyor bunu e?arplara boyuyorduk. Kasna?a takma i?inden beni almy? ona yardymcy olarak koymu?tu. Sayyly bayan aly?maktaydy. Y?e gidip geldi?im Zehra abla vardy, nceleri ok iyi a

Yapma Ya!

Dn ak?amzeri ba?yma ilgin bir olay geldi. Bende bunu sizlerle payla?yp azda olsa gldrmek istedim. nk ben ok ?a?yrdym ve ok gldm. Benim bulundu?um ofisin iki etrafy da camly, ama yle kk de?il boydan boya. Sanki yoldan gecenler ofisin iinde yryormu? gibi. Cadde zeride oldu?u iin

Maziden

O sabah saat 5de Mara?ly Nbeti avu? hyrsla ko?u?a girdi, avazy ykty?y kadar ko?u? kaallllkkkk!! diye ba?yrdy. I?yklar yandy?ynda Mara?ly avu? kendini dy?ary zor atty. nk nbetisi oldu?u blk, bu tr davrany?lardan pek haz etmezdi. En son yata?yndan ykan 2.Timden Dzceli onba?yydy. Gz

Bir Mucize Ystiyorum

Yaz mevsiminin cumartesi gnlerinde i?ten erken ykmaya bayylyrdym. Yimi bir heyecan kaplar; evet eve gidiyorum diye soyunma odalaryna gider, saymy ba?ymy derler toplar, antamy da aldy?ym gibi do?ru evin yoluna d?erdim. Servis durakta byrakynca da yolumun stnde bulunan tepeye do?ru bakarak;

Maziden 2

Bu sefer adyny ok duyduklary ama daha nceden hi girmedikleri bir blgeye geldiler. 1.Blk Operasyon ba?lama noktasyny yanly? hesaplamy?, Dzceli Onba?ynyn 2.Bl?ne biraz daha gneye kaymalary konusunda telsiz emri verilmi?ti. Bu biraz daha gneye kayma mesafesi yakla?yk 15 kilometre kadardy. B

Yeni Bir Hayat

Hayat gerekten ok gzelmi?. Gzel oldu?u kadar da srprizlerle dolu. Ama tatly srprizler Artyk eski hatalarymdan dolayy duydu?um pi?manlyktan, hayaty istememekten eser yok... Me?erse ili?kilerde her ?ey oluyormu?; ayrylyk, sevgi, a?k, ihtiras... nemli olan bunlary kabullenebilmek, acyyy ye

Ynsano?lu i? St Emmi?

Ynsanlar neden bu kadar nankr oluyorlar? Ya da bana hep nankr olanlar my denk geliyor? Bu sorularyn cevabyny bulmak ok zor benim iin. Ben sadece onun mutlulu?unu d?ndm, sadece onu d?ndm. Ama pi?manym, sanyrym "Ahy" tuttu. ?imdi gzlerim her yerde onu aryyor. Beni benden alyrsan seni sana

Yalnyzlyk

Gece karanly?ynda kalmy? biri grdm sokakta. Ne yapyyorsun? dedim. Yalnyz, tek ba?yna; hi oraly bile olmady. Dnd arkasyny gitti. Ba?ybo? kalmy? yalnyzlyk tek dostu olmu? yyllarca. Uzaktan her geleni kendine ait biri sanar, ko?ardy o tarafa. Aslynda orada duran onun hayalleriydi. Tek ba?yn

Yarynlara Ertelemek

Ertelerken hayatymyzy unuttuk hep kendimizi. Ya?ayamadyk o anyn gzelli?ini. Hep bir mcadeledir ko?turup durduk; ama kendimize ok kysytly zamanlar byrakarak. Erteleyemedik ba?kalarynyn ykn kaldyrmayy. Kendimize zaman ayyrsak bile, gtremedik sonuna kadar, yaryda byraktyk kendimize ayyrdy?ymyz

E?ime Mthi? Spriz!

Saat 18.45 i? yky? saatime on be? dakika var. Aklymdaki plan; nce ATM ye gidip para ekece?im, ardyndan ak pilimi dolduraca?ym ve yaryn e?imin do?um gn o ok be?endi?im sveteri alaca?ym Ama zamanym kysytly, ok hyzly hareket etmeliyim ki otobsm kayrmayayym. Ma?azadan cyktym, yolu yarylady

Viyana

Yine yle bir gnd; elimde bavulum yanlyz ba?yma d?tm yollara. Garip olan hi heyecanlanmamy?tym, el sallayanym yoktu trene byrakan biri de. Sadece anneme sarylmy?tym ykarken babamla telefonda konu?mu?tuk. Bir ka gn nce abimle yapty?ymyz tarty?ma aklyma geliyordu, neymi? efendim yanlyz g

Alty Aylyk Bebe?in Hayaty Avularymyn Arasyndaydy

Zamanyn birinde, Gneydo?u Anadolu´nun ta?ra bir kentinde, bir radyo istasyonunda spikerlik yapyyordum. Programyn ieri?i ne olursa olsun, acil bir anons geldi?inde (Hastane, Karakol, Dispanser, Ytfaiye vb. kurumlardan) program yaryda kesilir ve be?er dakika arayla bu anonslar geilirdi. Yki s

Vurun Kahpeye!

Bir kadyn Henz yirmi altysynda. Daha do?du?u gn belliymi? kaderinin ne oldu?u. Acylary ardy ardyna soluksuz ya?amy? mr boyunca. Hangi acynyn hangi umudunu katletti?ini kk ya?ta ?retmi? hayat ona. Kk ya?ta u?rady?y tecavz bitik bir hayatyn temelini olu?turmu? acylarynyn deryasynda. T

Kendime Mektup

Aslynda yazacak ok ?ey var, neresinden ba?lasam neresinden tutsam elimde kalacak cinsten ?eyler. Epey fkeli, fazlaca kyzgynym. evremde olan biten hi bir?eye kayytsyz kalamam, duruma gre szl veya fiili tepkilerden ekinmem. Daha genli?imin ilk yyllarynda, bu hayaty syrf kendim iin ya?amama

Hayyrlysy Olsun

Bir yarymy burada byrakaca?ymy, bir yarymy yanymda gtrece?imi biliyordum. Canymyn bir parasy sevdiklerimle, di?er parasy hznl olarak benimle kalacakty; hissediyordum. zlem ve hasret ba?layacakty. Yine d?nceli hallerde synyftan synyfa ko?acaktym; tahmin ediyordum. Bir engel yoktu, gide

Yol D?leri

Yorgun dizleri merdivenleri ko?arak ykyyordu. Elleriyle istasyonun eskimi? tahta merdiven korkuluklaryna tutunuyor, g almaya aly?yyordy. Trenin sireni almy?ty bile ama daha fazla gc yetmemi?, yy?ylyvermi?ti oraya. atlak bir el hissetti birden. Kafasyny kaldyrdy?ynda, karanlyktan ok da s

Yorgun Bir Serzeni?

Dy?arynyn zifiri karanly?y gibi yre?im de karanlyklarda ?imdi. Kuytu bir y?y?a hasret, sana hasret ?u yorgun yre?im. Sana gelmek istiyorum fakat yolum engebeli, ykm a?yr. Kalbim yrpynyyor ellerimde, o yorgun haliyle sana do?ru ko?mak iin, a?kynla iin iin yanmak iin. O da yrek burkan fe

Yardym Edin 3

Merhaba arkada?lar; dafelarca ayny hikayenin zerinde kendimce dnp dola?yp duruyorum. Ona hibir?ey sylemiyorum, aramyyorum sormuyorum herkez bitirdi?imi biliyor, sadece dy?yny gryorlar birde gelip iimdeki yanan ate?i grseler. Unutamadym hala onu, unuttu?umu sanmy?tym ama olmuyor yapamyyorum.

Gemi?te Kalan Anylar!

Bir baba d?nn, a?zy bozuk, her yapty?ynyzy hata kabul eden. Sizi yle bir korkuturki siz baba derken bile diliniz isteksiz. Kalbinde hi sevginiz olmayan, zaman zaman bu benim babam my diye d?ndren bir baba. Bilmedi?imiz bir ?ey mi vardy acaba? Aklymdan bin trl soru geiyordu, belki de z ba

Gizli Bir Yarayym

Gecenin zifiri karanly?ynda sessizli?e e?lik edercesine kanayan gizli yaralaryn yre?i da?layan aresizli?indeyim. Kim bilir hzn deryasynda adyny koyamady?ynyz duygularyn di?er bir ismiyimdir belki Kimsenin bilmedi?i, grmedi?i, yrekte kopan fyrtynalaryn deli sessizli?iyim. Gnlde bastyrylan ya

Dayanamyyorum Bazen

Aslynda sevmiyorum bazen ya?adyklarymy dile getirmeyi. Ama bazen de kyrylma noktasyny buluyorum. Dayanamyyorum kimi zaman. Son zamanlarda nerdeyim, ne haldeyim ben bile anlayamyyorum. Susmak istiyorum ama srekli haykyryrcasyna ba?yryyor iim. Sorun ne ben de bilmiyorum! Ara syra sebepsiz krizler. D

Yardym Edin 2

O ocukla tekrar yktym bary?tyk, ama bitti ayryldyk. Bu kez bir arkada?ym yznden tekrar ykamayyz beni hala sevdi?ini sylyor ama ayny hatalar ayny ?eyler ya?anacak diye istemiyor. Babam onu sevmedi?i halde hala onu unutamady?ymy ve hala onu sevdi?imi cesaret edip syledim daha ok kk oldu?um

Bir Ayy?y?y Klasi?i

Kimi zaman sessiz ve ylece duru?u ile, bembeyaz parlakly?y ve dolunay ?ekliyle birok ?eyleri anlatyr gibi. Kimi zaman durgun, kimi zaman ise dolgunlu?u ile btn gkyz ve yeryzn aydynlatyr ayy?y?y. Hzn, acyyy, gzelli?i, durgunlu?u, dolgunlu?u, aydynly?y, gzelliklerini payla?mayy baryndyry

Sil Baştan

Honey masum ve k���k bir kyzdy. Ne derdi vardy ne de kederi. Ufacyk bir bedende kocaman bir y�rek ta?yrdy, kyrylmaktan korktu?u i�in kimseleri i�eriye almazdy. Nerden bilirdi ki bir g�n birinin izinsiz kalbine gelip girece?ini? Ne yapsa kar?y koyamamy?ty. O g�zlere takylmy?ty, san

dn Alyyorum

Saatini dn alyyorum. ylesine unutmu?um ki her ?eyi Hatyrlamak istiyorum! Kimim ben? Hayatyn neresindeyim? Sana lmcl bir hastalyk gibi ba?lyysam bu hastalyktan kurtulma ihtimalim yzde ka? Neresinden dnebilirim senin? Kendimi unutmu?um ?imdi saat ka bende hatyrlamam lazym Gkyzn dn

Yardym Edin

Arkada?lar benim 1.5 yyllyk bir ili?kim vardy ve birbirimizi ok seviyorduk. Ben srekli ayrylma durumlaryndaydym, oda arayy bir ?ekilde buluyor yine bary?yyorduk. Ailem istemiyor beraber olmamyzy. Ben daha kkm?m, okuyacakmy?ym falan filan. Bende ailemi setim ve 25 Nisanda da ayryldym, bir da

A?k Olmadan Seks Olur mu?

Arkada?lar yardyma ihtiyacym var. 1,5 yyllyk bir ili?kim vardy, sevgilim beni ok seviyordu. Benym ilgisiz oldu?umu syledi ve bir olay sonucu ayryldyk. Benymle sevgili olmak istemiyor artyk, ok kyrylmy? ama cinsel beraberli?imiz devam edyyor. Beny ok istedi?ini ve ba?ka kyzlary istemedi?ini syl

Minik Ku?um

Minik ku?um bugn 3 ya?yna girdi. Hayatymda tutundu?um en byk dallardan biri canym o?lum. Ama bana yavrumun do?masyndaki sevinci bile ok grdler, sevinme hakkymy bile vermemi?lerdi. Do?um sendromu yetmezmi? gibi, bir de evreden gelen etkenlerle u?ra?yp km? bir ruh haliyle devam ediyorduk hay

ocuk Tacizleri

8 ya?ynda ya?ady?ym, kk bir ku? kulbesinde idrar ve pislik iinde tecavze u?rady?ym gn; geceleri kabuslar grerek, o adamyn i?ren hyryltylaryny ensemde hissederek geirdim. Lise 1e giderken, sadece unutmak iin bileklerimi jiletlemi?tim. niversitedeyken bu izler yznden bana sadist dedil

Ge Kalmy?ym

Onu o kadar ok sevmi?tim ki, Onun iin her fedakrly?y yapardym. Hani sanyyorum ki beni ok seviyor, hatta benim sevdi?imden daha ok. O kadar gzel gnlerimiz oldu da sonu ok kt oldu. Aradan 2 yyl gemesine ra?men Onu unutamadym. Ki?ili?ini de?il, Onunla ya?ady?ym o gnleri d?nyorum ve bi

Hayyrly Evlat 29 Ya?ynda

Bugn 9 ?ubat. 29 yyl nce, bir cuma gn ?leden sonra, saat civarlary ba?lamy? benim hikayem. ok yormamy?ym canym annemi, acy ekmi? biraz ama, o kadarcyk da olsun artyk. Babam hi istemiyormu? kyz ocu?u, kyzy oldu?unu duyunca, kahvede ay ysmarlady?y arkada?laryna, herkes iti?i ayyn paras

Aileye Sevgi ve Saygy

Kk ya?larda ba?lar anne ve babaya sevgi. Bydke sevgi de byr, ve yanyna saygy eklenir. Bu nedenle iyiki insan byyor aslynda. Artyk annemle ve babamla yeti?kin cmleler kurarak konu?uyor, sohbet ediyorum. Annemle hele, bu durum ok mutlu ediyor beni. Babam iin de ayny ?ey geerli ama baba

-mi?li Gemi? Zamanda Kalmy? A?k (Final)

?a?yrmy? anlam veremedi?i ?ekilde eline geen mektuba, o an aklyndan hi olmadyk ?eyler gemi?. Trl trl senaryolary be? saniyenin iinde kafasyndan geirmi? ki mektubu amy?, okumaya ba?lamy?. Bir anda sandalyesine yy?ylmy? kalmy? adam. Bu mektup bir ayrylyk mektubu de?ilmi?. Ama ayrylma vakt

-mi?li Gemi? Zamanda Kalmy? A?k

So?uk bir ky? ak?amy amy? gzlerini hayata. Onun Merhabasyyla bahary ya?amy? ailesi. Ylk olmanyn verdi?i sevin, drt bir k?esine da?ylmy? memleketin. Kck elleriyle yle sarylmy? ki ya?ama, hi kimse bunu anlayamamy?. Bym?, serpilmi?, O byrken; karde?leri do?mu? pe?i syra. ok u?urlu g

-mi?li Gemi? Zamanda Kalmy? A?k-2

Masumca, temiz hislerce, dosta uzatylan o eli tutmaya ekinmi? kadersiz kyz. ek elini demi? adama, kyrmadan incitmeden. Bana elini uzatanyn kaderi kser, yz glmez, lene kadar acylar iinde ya?ar. Ltfen uzatma elini bana. demi?. Korkma demi? adam, Ben de senin gibi kadersizim. Ama bak,

Delikanlylyk my Yoksa Ahmaklyk my?

Her zaman ki gibi, monoton geen bir ders saatinde grm?tm onu ilk kez. Gzlerinde glckler, yznde masumiyet vardy. O kadar gzel bir kyz olmasyna ra?men, hi ukala, kendini be?enmi? bir hali yoktu. Ben hayatta arayy?ta bulunan biri de de?ildim halbuki. Bir ok kyz arkada?ym vardy, ama sevgili

Korkuyorum

Ne yapaca?ymy hi bilmiyorum. Eski e?im, ya?ady?ym lkeye kaak olarak gelmi? ve bunu benden ba?ka hi kimse bilmiyor. Ben de bunu tesadf eseri ?rendim. aly?ty?ym yerin yakynlarynda, bir Trk lokantasy var. Yine pek bakmazdym, geenlerde nnden geerken baktym. Grd?m manzara, beni derinden y

Gller Aty

Adymyn hikayesini anlatmak istiyorum. nk soranlar oluyor "Ne demek?" diye. "" harfi ykmady?y iin "ue" yazdym. Sonradan de?i?tirme umuduyla yani "guelacti" yerine "glacti" olabilir mi diyerek editrlerimize sordum ama nafile, olmuyor. Ancak teselliyi buldum nk adym ok eksantrikmi?. Bana da

Onun A?ky Mazide Kaldy

O henz 13-14 ya?larynda bir ocuktu. En sevdi?i arkada?y ise onunla ya?yt, synyf arkada?y ve kom?u kyzy Revasiye idi. Her oyununda ona yer verir, her zaman yanynda olmak ister, onunla derslerini yapar oyununu oynardy. Bazen anneler msaade eder, derslerini, birinin ya da di?erinin evinde yaparlard

Cesaretli Olmak

Hayatta her zaman bir ok ?eyle mucadele ettim. Her zaman da cesaretliydim. ocukluk arkada?ym vardy, yedi?imiz iti?imiz ayry gitmeyen. Bir de kom?umuzdu. Hi kavga etmezdik. Bir kere kavga etmi?tik sadece koca yyllaryn iin de. Annesi, babasy bize gelirlerdi. Hala da gr?rz canym dostum ile. v

Ben Kimim?

Hayatta mutlu, huzurlu, ba?aryly olmanyn yolu kendini tanyyabilmekdir. Hayaty ve gelerini tanymaktyr. Beklentilerini minimilize etmektir. Maksimum vermek, maksimum almaktyr. Kendisini tanymayan, kendi mutlu olmayan, huzursuz bir ruha sahip olanyn ne kendisine nede ba?kasyna verebilece?i bi?ey yoktu

Neden Polyanna?

Polyanna olmak iin bir sahne ve oyuna gerek duymadym. Bu bir rol de?il, gerek karakterdi benim iin. Ne hikayesi, ne filmi, ne de izgi filmi Polyanna´yy tam olarak tarif edemedi hi. Yyi bakmak, iyi grmek Polyanna yapmady beni. Yyiyle i ie de olmadym her zaman. Polyannaly?yn de?il, nce
Sayfalar: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 (All)