Benden Bir Hikaye KategorisiTüm Kategoriler


Sayfalar


Benden Bir Hikaye

Benden Bir Hikaye Kategorisindeki Son Paylaşımlar

Trajikomik Bir Aşk Hikayesi

Be? ki?ilik bir arkada? gurubunda iki erkek �� kyz d�?�n�n. Ylk ba?ta �kanki�, �canym arkada?ym�, �en de?erlim bilmem ne� gibi syfatlara sahipler� Sonra iki kyz, iki erkek sevgili olarak �ykmaya ba?lyyor. Bu durumda di?er ���nc� kyz joker olmaly� Her ?ey g�ze

Başım, Kolum, Ayağım

Hafyzamyn tozlu sayfalary arasyna syky?my? anylary canlandyrma gayretindeyim bu g�nlerde. �ocuklu?uma iniyorum. Kendi kendimin doktoru olma derdindeyim. Re�etem bende... Ylkokul birinci synyftayym. Mevsimlerden sonbahar. Okula aly?ayym falan derken neredeyse d�nemi bitirece?iz.�Yaramaz

Deniz Gzlm

Ben deniz gzl birisine a?yk oldum ve hl daha onu seviyorum. Uzaktaydy, imknsyzdy, ama bunlara ra?men sevdim. Onun da beni sevdi?ini d?nyordum. Bir buuk sene oldu tany?aly ve bir kere olsun gelmedi. Hep i? sorunu oluyordu ve gelemedi. Ben sevdi?im iin sustum ama bir yerden sonra bir ?eyleri

Büyüdüm mü?

Kendimi bug�n eski yazylarymy okurken buldum. Koskoca d�rt sene ge�mi?, zaman ge�tik�e dertlerim de de?i?mi?. Sanki benimle onlarda b�y�m�?. Aslynda hi� b�y�mek istemezdim hep korkardym, sanki dertlerin artaca?yny sorumluluklarymyn �o?alaca?yny hep biliyordum. Biliyordum t

Sevgili Gnlk 2

Yine kary?tyrdym eskileri ve ya?anmy? bir hikayem daha sizlerle. niversiteli yyllarym, yalnyz ya?yyorum sabah erkenden synavym var ancak bir kalkyyorum saat 12 olmu? ve bizim synav kamy?. zlerek hocamy buluyorum ykar yol aryyorum hoca tek ykar yol rapor diyor, hastanenin yolunu tutuyorum. Hast

Ylahi Dayy

mrmde bir kez yana?ymdan ok?amady, bir kez elimden tutup parka gtrmedi ve bir kez olsun salarymy ok?ayyp bana aferin demedi. Rahmetli annem; bundan da karde? olacak, bir ziyaret etsen ne yaparsyn bizim kyz desen lr msn? derdi. En ufak bir kyrgynlyk ksknlk yoktu ama gelmezdi gitmezdi so

Byrakalym Da?ynyk Kalsyn

A?k varmy?, bir de ?yk A?k iki ki?ilikmi?, ?yksa tek Bu durumda benim a?kym da tek ki?ilik oluyor. Yani benimkisi a?k de?il, ?yk durumu A?k olmasa da ben a?y?ym arkada?!

Kafam yle Kary?yk ki...

Hani kendinize inkr edemeseniz bile bazen etrafynyzda ki herkese sonsuz gveniniz yoktur... Hani yakynynyza, hani o ilk ba?larda yeni tany?ty?ynyz, sonra yakynynyz olana, hani sonra "vazgeilmezim" dedi?inize, sonra "o benim karde?im" dedi?inize, ama hani ona bile sonuna kadar gvenemezsiniz ya...

Gz Ardyndaki Harikalar

Bir ?eyler yapasym geliyor iimden. Biraz okumak geliyor, biraz yazmak, biraz dertle?mek... Kendimi avutmak my oluyor yada bu gnlerime glp gemek mi oluyor, bilemiyorum. Bir sznde Allen der ki, Akylly ve vicdanly insan mutlulu?unu ba?kalarynyn mutlulu?unda arar. Biz byle bym?z zaten,

Tekrar Merhaba

Zamanynda sizleri yazylarymla kh dugusalla?tyrdym, kh duygularynyza eli oldum. Uzun bir aradan sonra buradan tekrar yazy yazmak ok gzel. Bu arada ben neler mi yaptym? 6 ay nce ni?anlandym, 16 Temmuzda da d?nm var. Burada sevdi?im ve saydy?ym bazy arkada?larym var, onlary grmek o kadar ist
Sayfalar: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 (All)