Benden Bir Hikaye KategorisiTüm Kategoriler


Sayfalar


Benden Bir Hikaye

Benden Bir Hikaye Kategorisindeki Son Paylaşımlar

Canym O?lum

Seni elime aldy?ym ilk gn geliyor aklyma. Daha perdesi kalkmamy?ty gznn. Ho? geldin o?ul! Bu senin dnyadaki ilk gnn... znn kokusu buram buram, aha burasy senin yuvan Ho? geldin o?ul! Tanymadyn my? Benim ben, anan. Seni tam dokuz ay karnynda ta?yyan, do?uran, doyuran. Hadi uyan! Geldi?in r

ocuklu?um

Herkesin vardyr kkl?nde yapmy? oldu?u yaramazlyklar. Bazen aklymyza gelir tebessm ederiz. Ne kadar insanlara zarar vermi? olsak da ocukluk bir ba?kadyr. Ben ok ha?ary bir ocuktum. Evde bir bardak bile kyrmady?ymy syler annem ama sokakta o?u kom?unun camlaryny indirdi?imi hatyrlyyorum. B

Rahat Uyu

Tarih 1 Mart 1994... Ameliyatlardan sonra hayata dn? mevsimindeyim. Ya?yyor olmam evdekilere farkly bir ne?e kazandyrmy?ty. Ama o sabah karde?im i?ten erken geldi. Gz bebekleri kocaman, annemle fysyr fysyr konu?uyorlar. Bir ?ey olmu?tu, belliydi ama ne? Sonra dayanamady karde?im; "Abla," dedi "ab

Beyin Okumak

Yyllar nce ayny yerde beraber aly?yyorduk. ok severdim kendisini. Bu ok sevdi?im arkada?ymyn bir zelli?i vardy, insanlaryn aklyndan geeni okurdu. Ben bilmesini istedi?im ?eyi iimden kere tekrarlardym. O dikkatli bir ?ekilde gzlerimin iine bakardy ve sonra bunu d?ndn derdi... Ynanama

Ynan ve Ya?am

1994 senesinde bir rahatsyzlyk geirdim; ne oldu?unu anlayamadyklary iin bir dolu tedavi uygulandy ve bir sr hastane gezdim. Sa? batynda(kasy?a yakyn bir blge) sebebi bilinmeyen bir sancy fakat hala aklyma geldike tylerim rperiyor ok ktyd. Ailem maddi anlamda bitmi?ti O hastalyk mahvetmi

Az Gittim Uz Gittim 2

Gne?in so?uk yz kyzyl bir tepsiyi andyryrcasyna alev alev parlyyordu. Kocayan gnn hznl tkeni? seremonisi yankylanyyordu gkyznde. Caddeler bitmeye yz tutmu? gn kovalamaya aly?an insanlaryn tela?ynyn yorgunlu?undaydy. Umarsyz bir ocuk edasyyla yrmeye devam ederken bir taraftan etra

Byyyksyz Amca!

Ayny i? yerinde aly?ty?ym, benden sadece iki ya? kk olan arkada?yma abi bana da amca diye hitap ettiler. Bu durum ok canymy sykty ve bu gn byyyklarymy kestim. Kyskanlyk bir yana da zaten evremde Kes artyk ?unlary, bir dinlensinler! diyen arkada?lar beni grnce basyyor kahkahayy.

?irin Kom?um

Yanynda boncuk gzl ?irin baky?ly kpe?i... Tatly, iten glmsemesi, sycak ve iten baky?laryyla, yznde koskoca yyllaryn izgisi... Her sabah ve ak?am yanynda o ufacyk boncuk gzl kpe?i ile yry?e ykar. Beni ve bizi her grd?nde o tatly glmseyi?ini esirgemeden, benimle bir ift laf etme

Bu?ulu Cam

Savurganly?yn penesine d?tm d?ece?im. Hayata tutundu?um ipin ucu elimden katy kaacak. Mutlu etmeyi mi beceremiyorum, yoksa sevmeyi mi beceremiyorum, karamsarla?yyorum. ok mu fedakrlyk gerek, yada ben bencil birisi miyim, hatta ok mu kaygysyzym, tedirginle?iyorum. abuk mu pes ediyorum, ok

Yolda Kar?yla?tyklaryn

Nefes alyrken yanyyorsa e?er bo?azyn; a?zyndan ykan her kelimeye dikkat et, et ki fazla yanmasyn bo?azyn... Hani bazy insanlar vardyr ya; geceleri uyumazlar, kimseyi umursamazlar. Y?te onlary yolda grdm. Aslynda hi umursanmadyklaryndan yakynyyorlardy... Bazy insanlar da; yalnyz kalmamak iin, y
Sayfalar: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 (All)