Benden Bir Hikaye KategorisiTüm Kategoriler


Sayfalar


Benden Bir Hikaye

Benden Bir Hikaye Kategorisindeki Son Paylaşımlar

Kendim Ettim Kendim Buldum

Kendi hayatyny bu kadar my gzel mahveder bir insan? "Ynsanyn kendine etti?ini dokuz ky birle?se edemez" derlerdi, amaan der geerdim. ?imdi ya?yyorum i?te. Ondaki inat bendeki gurur bitirdi bizi. Ayny aile ierisinde, daha nceden birbirini grmemi? iki akraba ocu?uyduk. O yaky?ykly, ben gze

Viyana 3

Bu sefer ben yoktum aralarynda. Aslynda e?imin byrakmasy gerekiyordu beni havaalanyna ama olmady. Bu sefer gitmek istiyordum, telefon geldi "Sakyn gelmeye kalkma ortada kalyrsyn, odany iptal ettiler" dedi telefonun di?er ucundaki. Sebebi belliydi, istifa ettim... Oh rahatladym. stmden a?yr bir y

Az Gittim Uz Gittim

Yolda yrrken saati ?renmek iin usulca saatime baktym. Akrep ve yelkovan elim sende oynuyordu. Gzlerimi kapadym ve iimden yze kadar saydym. Gzlerimi aty?ymda arkam-nm, sa?ym-solum sobeydi. Adymlarym hyzlanmy? yrmeye devam ettim. ?ehir otobsleriyle yary?mak, ko?mak; ocuksu aksiyon hisl

Gerek Sevgi

Etrafymyzda birok evlilik gryoruz. Ama ben yle bir evli ift grdm ki, Y?te, gerek sevgi budur! dedim. yyldyr evli, ekme?i iin gurbete giden bir baba, geride iki tane dnyalar tatlysy ocuklaryny nce Allaha sonra da hayat arkada?yna emanet edip yola koyuluyor. Gel zaman git zaman derke

Gerçek

Dokunamazdynyz... Ruhum, bedenim, kalbim... Beni ben yapacak ne varsa i�imde dokunamadylar... Uzak olan daha uzak hayal olan s�n�p yok oldu. Peki neden? Neden bunca �fke kime? Kimdi bu �ocu?u a?lamaktan yoksun kylan? Hangi k�t� ruh ba?y?lady bu kalpsiz adamy? Hangi lanet ta? d

Kry Kediye Ykledik

Adyny hep andy?ym dnyaca me?hur kirazdan bizde de var. Pazarda markette kilosu 3 liraya gidiyor. Abim i?in ba?yna gelemedi?inden bu sefer kirazlary toplayyp ben satyvereyim dedim. Tabi ben de bir devlet aly?anyyym hafta ii zamanym yok, kirazlaryn da acilen toplanmasy gerekiyor. Yki bayan a?yrdy

Tesadf

Bu aralar kaak hayaty ya?yyordum. Ne arayanlara cevap veriyordum ne de bana yazanlara. Sorumluluklarymy unutmu?, bana sitem eden arkada?larymy grmezden duymazdan geliyordum. Dn ak?am arkada?ymyn ysrarlaryna dayanamadym sinemaya gittik. Sinema yky?y bir ylgynlyk yapalym ama ne diye d?nrk

Rezil Oldu?um An

Dn bir arkada? arady; seni bir kyzla tany?tyraca?ym dedi. Bende hemen atladym do?al olarak. Tam hanym hanymcyk ok ?eker, uzun vadeli iyi anla?aca?yn birisi dedi. ?imdi tam yer belli etmeyim ama Adana da okuyor kyz. Bende tamam dedim. Sabah 9.15de bizim ders var, imzayy akar kaaryz dersten

Sorun Sorunsaly

Hayatymda hep sorun mu olmasy gerekir? Ya da ben hep sorun mu olmak zorundayym? Ama seviyorum ya rmcek a?laryny bozmayy. Kk bir kalem diyorum. Sayfaya yazyyorum bitmiyorum. Kalemtyra? dayanabilir mi? Pasta yemek nede zevklidir oysa, ama iindeki fystyklar hep bayat. Bir pastacyda taze koyamaz m

Yyllar Sonra

Geirmi? oldu?umuz ya?am ko?ullary, zerime d?en sorumluluklar, bym? olmanyn da verdi?i ykmlkllerden dolayy gemi?te aklymyzda ve kalbimizde nemli bir yer edinmi? bir ok insanla yollarymyz ayryldy. Oysaki hi unutmuyorum, aklymyn bir k?esinde duruyor hep onlar ama yine de yukaryda saymy?
Sayfalar: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 (All)