Benden Bir Hikaye KategorisiTüm Kategoriler


Sayfalar


Benden Bir Hikaye

Benden Bir Hikaye Kategorisindeki Son Paylaşımlar

Biz Biliriz

Bir yandan Ergenekon, bir yandan Kuzey Irak, bir yandan kaybolan ocuklar, do?al gaza gelecek zamlar, Ysrail ile olan gerginlikler. Ey Allahym! Biz nereye gidiyoruz? Eminim bu konularda herkesin bir fikri, a?zyny aynca saatlerce konu?aca?y d?nceleri vardyr. Hep konu?tuk, hep konu?uyoruz. Dn bi

Bu ?ehir

Sana geldi?im gn hatyrlyyor musun? Baba oca?yndan ilk kopu?umdu bu. Ylklerimi ya?ayacaktym sende. Ylk a?kym e?imle, her?eyim, evim, yuvam, ocuklarym olacakty sende. Ben gencecik, co?kulu, heyecanly birazda ocuksu, sevdi?im adamyn, a?kymyn omzundaydy ba?ym. Onun elleri salarymda dola?yyordu. Sen

Depresif Kyz

nceki yazymda da belirtti?im gibi diyete ve spora ba?ladym. Tam bir ay oldu ve ben sadece drt kilo verebildim. Sanki gram gram gidiyor bu meret. O kadar ok sykyldym ki... Diyet ve spor yapmaktan iime gyna geldi. Biliyorum yava? ve sa?lykly kilo vermek en ideali. Ama kiloydu, diyetti, spordu derk

Zoru Ya?yyorum

Yoktun daha ncesinde. Ben bilmiyordum bile ne oldu?unu, bilmezlik nede gzeldi seninle. Sonra sende so?udun buz kestin. Kyzarmy? ekmek dilimi gibi kurudun benimle. Belki ben hatalyydym. Tek ya?arken her anymy seni kary?tyrmamalyydym. Benim d?lerim yok, ben o d?leri yollarda byrakaly ok oldu. Hem

Arkada?yma A?y?ym

Ben de dhil drt ki?ilik bir arkada? grubuyuz. Ben ve di?er kyz arkada?ym gruptaki bir erkek arkada?ymyzla daha samimiyiz. Dahasy bu ?ahys benim platonik a?kym olup onun dy?yndakiler bunu biliyorlar. Her ?ey normal buraya kadar. Ama bu ocuk sanki gruptaki di?er kyza kar?y bir ?eyler hissediyor. Ne

Otel

E?itim amacyyla gnl?ne byk bir ?ehre gittik. Devlet kalaca?ymyz oteli ayarlamy?, be? yyldyzly lks bir otel. Be? bayan arkada? ayny otelde kalyyoruz. Oteli bir gezelim dedik, havuzu, saunasy, hamamy falan varmy?. Biz be? kafadar a?a?yya indik, bir baktyk erkekler havuzun ba?ynda bornozla otu

İç Çekiş

Arada bir ararsyn, hatta beklenmedik bir anda �ykagelirsin yine de?il mi? Bak s�z veriyorum a�mayaca?ym ge�mi?in yypranmy? yapraklaryny, hatta sana ima bile etmeyece?im ya?anmy?lyklara dair bir s�z, mek�n ne de baky?. Sadece o an olacak sen ve ben. Ystersen susaca?yz, istedi?inde konu

93lk apkyn

Bir gn nbet alaca?ym, servise geldim. Arkada?lar bana aman abla bu gece dikkatli ol, serviste ya?ly bir hasta var 93 ya?ynda ortaly?y kyryp geiriyor dediler. Aksi mi aksi ters mi ters, kfrn biri bin para. Kyzlar illallah etmi?ler, doktoru bastonuyla kovalamy?. Arkada? odaya girmi? dede kolu

Viyana 2

Yine yle bir gnd; elimde bavulum d?tm yollara. Bu defa yalnyz de?ildim. Babam ve annem vardy, otobsle kendimde gitmiyordum. Havaalanyna geldi?imde arabadan inmiyorlardy. Daha ieri girmeden mdrm aryyordu. "Alo, ben geldim" diyip kapatyyordum telefonu. Kysa bir sre sonra Viyanayy gece saatl

Bu Sefer Kysa

Evet, millet! Ben tekrar yazmaya karar verdim. Korkmayyn bu sefer ki yazym di?erlerine nazaran ok kysa. nk ne yazmaya ne de uzun uzadyya okumaya mecalim yok. Kanymca ya?landym. Evlendim, bebe?im oldu stne bir de hastalyk hastasy bir bayan oldum. mr boyu benle ya?ayacak ve mr boyu da ila
Sayfalar: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 (All)