Benden Bir Hikaye KategorisiTüm Kategoriler


Sayfalar


Benden Bir Hikaye

Benden Bir Hikaye Kategorisindeki Son Paylaşımlar

Yardym Edin 3

Merhaba arkada?lar; dafelarca ayny hikayenin zerinde kendimce dnp dola?yp duruyorum. Ona hibir?ey sylemiyorum, aramyyorum sormuyorum herkez bitirdi?imi biliyor, sadece dy?yny gryorlar birde gelip iimdeki yanan ate?i grseler. Unutamadym hala onu, unuttu?umu sanmy?tym ama olmuyor yapamyyorum.

Gemi?te Kalan Anylar!

Bir baba d?nn, a?zy bozuk, her yapty?ynyzy hata kabul eden. Sizi yle bir korkuturki siz baba derken bile diliniz isteksiz. Kalbinde hi sevginiz olmayan, zaman zaman bu benim babam my diye d?ndren bir baba. Bilmedi?imiz bir ?ey mi vardy acaba? Aklymdan bin trl soru geiyordu, belki de z ba

Gizli Bir Yarayym

Gecenin zifiri karanly?ynda sessizli?e e?lik edercesine kanayan gizli yaralaryn yre?i da?layan aresizli?indeyim. Kim bilir hzn deryasynda adyny koyamady?ynyz duygularyn di?er bir ismiyimdir belki Kimsenin bilmedi?i, grmedi?i, yrekte kopan fyrtynalaryn deli sessizli?iyim. Gnlde bastyrylan ya

Dayanamyyorum Bazen

Aslynda sevmiyorum bazen ya?adyklarymy dile getirmeyi. Ama bazen de kyrylma noktasyny buluyorum. Dayanamyyorum kimi zaman. Son zamanlarda nerdeyim, ne haldeyim ben bile anlayamyyorum. Susmak istiyorum ama srekli haykyryrcasyna ba?yryyor iim. Sorun ne ben de bilmiyorum! Ara syra sebepsiz krizler. D

Yardym Edin 2

O ocukla tekrar yktym bary?tyk, ama bitti ayryldyk. Bu kez bir arkada?ym yznden tekrar ykamayyz beni hala sevdi?ini sylyor ama ayny hatalar ayny ?eyler ya?anacak diye istemiyor. Babam onu sevmedi?i halde hala onu unutamady?ymy ve hala onu sevdi?imi cesaret edip syledim daha ok kk oldu?um

Bir Ayy?y?y Klasi?i

Kimi zaman sessiz ve ylece duru?u ile, bembeyaz parlakly?y ve dolunay ?ekliyle birok ?eyleri anlatyr gibi. Kimi zaman durgun, kimi zaman ise dolgunlu?u ile btn gkyz ve yeryzn aydynlatyr ayy?y?y. Hzn, acyyy, gzelli?i, durgunlu?u, dolgunlu?u, aydynly?y, gzelliklerini payla?mayy baryndyry

Sil Baştan

Honey masum ve k���k bir kyzdy. Ne derdi vardy ne de kederi. Ufacyk bir bedende kocaman bir y�rek ta?yrdy, kyrylmaktan korktu?u i�in kimseleri i�eriye almazdy. Nerden bilirdi ki bir g�n birinin izinsiz kalbine gelip girece?ini? Ne yapsa kar?y koyamamy?ty. O g�zlere takylmy?ty, san

dn Alyyorum

Saatini dn alyyorum. ylesine unutmu?um ki her ?eyi Hatyrlamak istiyorum! Kimim ben? Hayatyn neresindeyim? Sana lmcl bir hastalyk gibi ba?lyysam bu hastalyktan kurtulma ihtimalim yzde ka? Neresinden dnebilirim senin? Kendimi unutmu?um ?imdi saat ka bende hatyrlamam lazym Gkyzn dn

Yardym Edin

Arkada?lar benim 1.5 yyllyk bir ili?kim vardy ve birbirimizi ok seviyorduk. Ben srekli ayrylma durumlaryndaydym, oda arayy bir ?ekilde buluyor yine bary?yyorduk. Ailem istemiyor beraber olmamyzy. Ben daha kkm?m, okuyacakmy?ym falan filan. Bende ailemi setim ve 25 Nisanda da ayryldym, bir da

A?k Olmadan Seks Olur mu?

Arkada?lar yardyma ihtiyacym var. 1,5 yyllyk bir ili?kim vardy, sevgilim beni ok seviyordu. Benym ilgisiz oldu?umu syledi ve bir olay sonucu ayryldyk. Benymle sevgili olmak istemiyor artyk, ok kyrylmy? ama cinsel beraberli?imiz devam edyyor. Beny ok istedi?ini ve ba?ka kyzlary istemedi?ini syl
Sayfalar: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 (All)