Benden Bir Hikaye KategorisiTüm Kategoriler


Sayfalar


Benden Bir Hikaye

Benden Bir Hikaye Kategorisindeki Son Paylaşımlar

Minik Ku?um

Minik ku?um bugn 3 ya?yna girdi. Hayatymda tutundu?um en byk dallardan biri canym o?lum. Ama bana yavrumun do?masyndaki sevinci bile ok grdler, sevinme hakkymy bile vermemi?lerdi. Do?um sendromu yetmezmi? gibi, bir de evreden gelen etkenlerle u?ra?yp km? bir ruh haliyle devam ediyorduk hay

ocuk Tacizleri

8 ya?ynda ya?ady?ym, kk bir ku? kulbesinde idrar ve pislik iinde tecavze u?rady?ym gn; geceleri kabuslar grerek, o adamyn i?ren hyryltylaryny ensemde hissederek geirdim. Lise 1e giderken, sadece unutmak iin bileklerimi jiletlemi?tim. niversitedeyken bu izler yznden bana sadist dedil

Ge Kalmy?ym

Onu o kadar ok sevmi?tim ki, Onun iin her fedakrly?y yapardym. Hani sanyyorum ki beni ok seviyor, hatta benim sevdi?imden daha ok. O kadar gzel gnlerimiz oldu da sonu ok kt oldu. Aradan 2 yyl gemesine ra?men Onu unutamadym. Ki?ili?ini de?il, Onunla ya?ady?ym o gnleri d?nyorum ve bi

Hayyrly Evlat 29 Ya?ynda

Bugn 9 ?ubat. 29 yyl nce, bir cuma gn ?leden sonra, saat civarlary ba?lamy? benim hikayem. ok yormamy?ym canym annemi, acy ekmi? biraz ama, o kadarcyk da olsun artyk. Babam hi istemiyormu? kyz ocu?u, kyzy oldu?unu duyunca, kahvede ay ysmarlady?y arkada?laryna, herkes iti?i ayyn paras

Aileye Sevgi ve Saygy

Kk ya?larda ba?lar anne ve babaya sevgi. Bydke sevgi de byr, ve yanyna saygy eklenir. Bu nedenle iyiki insan byyor aslynda. Artyk annemle ve babamla yeti?kin cmleler kurarak konu?uyor, sohbet ediyorum. Annemle hele, bu durum ok mutlu ediyor beni. Babam iin de ayny ?ey geerli ama baba

-mi?li Gemi? Zamanda Kalmy? A?k (Final)

?a?yrmy? anlam veremedi?i ?ekilde eline geen mektuba, o an aklyndan hi olmadyk ?eyler gemi?. Trl trl senaryolary be? saniyenin iinde kafasyndan geirmi? ki mektubu amy?, okumaya ba?lamy?. Bir anda sandalyesine yy?ylmy? kalmy? adam. Bu mektup bir ayrylyk mektubu de?ilmi?. Ama ayrylma vakt

-mi?li Gemi? Zamanda Kalmy? A?k

So?uk bir ky? ak?amy amy? gzlerini hayata. Onun Merhabasyyla bahary ya?amy? ailesi. Ylk olmanyn verdi?i sevin, drt bir k?esine da?ylmy? memleketin. Kck elleriyle yle sarylmy? ki ya?ama, hi kimse bunu anlayamamy?. Bym?, serpilmi?, O byrken; karde?leri do?mu? pe?i syra. ok u?urlu g

-mi?li Gemi? Zamanda Kalmy? A?k-2

Masumca, temiz hislerce, dosta uzatylan o eli tutmaya ekinmi? kadersiz kyz. ek elini demi? adama, kyrmadan incitmeden. Bana elini uzatanyn kaderi kser, yz glmez, lene kadar acylar iinde ya?ar. Ltfen uzatma elini bana. demi?. Korkma demi? adam, Ben de senin gibi kadersizim. Ama bak,

Delikanlylyk my Yoksa Ahmaklyk my?

Her zaman ki gibi, monoton geen bir ders saatinde grm?tm onu ilk kez. Gzlerinde glckler, yznde masumiyet vardy. O kadar gzel bir kyz olmasyna ra?men, hi ukala, kendini be?enmi? bir hali yoktu. Ben hayatta arayy?ta bulunan biri de de?ildim halbuki. Bir ok kyz arkada?ym vardy, ama sevgili

Korkuyorum

Ne yapaca?ymy hi bilmiyorum. Eski e?im, ya?ady?ym lkeye kaak olarak gelmi? ve bunu benden ba?ka hi kimse bilmiyor. Ben de bunu tesadf eseri ?rendim. aly?ty?ym yerin yakynlarynda, bir Trk lokantasy var. Yine pek bakmazdym, geenlerde nnden geerken baktym. Grd?m manzara, beni derinden y
Sayfalar: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 (All)