Danışmak İstiyorum KategorisiTüm Kategoriler


Sayfalar


Danışmak İstiyorum

Danışmak İstiyorum Kategorisindeki Son Paylaşımlar

Kocamı Anlayamıyorum

Belki buranyn bir faydasy olur diye yazmak istedim. E?imle severek evlendik. �stelik herkesin kar?y �ykmasyna ra?men ama hi� bir zaman sorunlarymyz bitmedi. �nce ailesiyle ilgili sorunlarymyz vardy. Sonra ge�im derdi, bor�-har� derken birbirimizden uzakla?tyk. S�rekli kavga ediyor

Erkekler

Yki senelik bir ili?kim var, her ?ey mkemmel gidiyor. Evlenmeyi d?nyoruz, derken bazy de?i?imler ba?lady. Bazen ok iyiyiz, bazen ok kt ve kavgalar artty. Kafa dinlemek istedi?ini sylemeler, arkada?laryyla daha ok vakit geirmeyi istemeler, benim yanymda konu?urken bile ba?ka kyzlara bakmal

Emir Kulu muyum?

Ailemle yakla?yk bir haftadyr kavga ediyorum nk do?um gnmde yanymda de?ildiler. Arayyp do?um gnn kutlu olsun! bile demediler. Bu yzden ok kavga ettik. Bu birinci sebepti, ikinci olarak da bana emir verilmesinden ho?lanmyyorum ama dayym(evde kalmy? dayym) srekli bizde kalyr ve kzn nde

Eski Hoşlantı

Bug�n bir konuda dany?mak istiyorum size. ?uku�yla birlikte tabi ki... Benim iki sene �nce �ok ho?landy?ym bir �ocuk vardy. A?yk de?ildim galiba ama baya?y ho?lanyyordum. Ayny dershanedeydik. Bu �ocuk hep bana benzer tiplerle �ykty, uzun boylu, siyah sa�ly tipler... Tabi aramyzda

Ne Yapmalıyım?

Birini çok sevdim! Hep peşinden koştum, mesajlar attym ancak bana yaptyklaryndan sonra ona çok kyzdym ve ondan nefret etti?imi s�yledim. Oysa ger�ekte hi�bir zaman unutamadym onu... �stelik yakyn zamanda syk g�r�?t�?�m�z, �ok yakyn bir arkada?ymdan �ykma tekl

Acilen Toparlanmalıyım

Bunalymda gibiyim. Ders �aly?mak hi� istemiyor canym. Denemelerden 280-290 civary alyyorum. En k�t�s� aileme kar?y mahcubum. Babam hi� ikiletmeden 240 TL´ye istedi?im ayakkabyyy aldy. Bana "Benim �zet �ykartyp yardym edebilece?im bir ?ey var my?" diye sordu ge�en g�n. E?

Saçlarım Eyvah

Farkettim de son zamanlarda sa�larym azalmaya ba?lady. Daha �nce sa�ymy ��e vurdurmu?tum. ?imdi uzadyk�a yumu?akla?yyor sa�ym. Belki de bu y�zden bana �yle geliyor. Biraz ara?tyrdym da d�zensiz beslenme ve vitamin eksikli?inden oluyormu? bu sa� d�k�lmeleri. Ee ben de syn

Aklım Karmakarışık

Uzun zamandyr bulundu?um ?ehirden gitmenin pe?indeydim. E?im istemiyordu ve her konuyu a�y?ymda kavga ediyorduk. Ge�en g�n kendisi konuyu a�ty. �Ocak ayynda seni g�nderece?im, daha �nce de olabilir. Hazyrlykly ol.� dedi. ?a?yrdym, tepki veremedim o an. Y?in k�t� tarafy beni te

Fazla mı Oluyorum Acaba?

Çok tuhaf bir durum yaşıyorum. Genelde ne?eli, g�ler y�zl� bir insanym. Fakat okul kapysyndan i�eri�girince birden bire b�t�n ne?em kayboluyor. Diktat�r birine d�n�?�yorum. Herkesin ve her ?eyin m�kemmel olmasy gerekiyor birden bire. Suratsyzla?ynca da arkada?lary

Tik Bula?ycy Bir Hastalyk mydyr?

Tiklerimiz... Hepimiz ya?amy?yzdyr. Bu tiklerden vazgemek hi kolay de?il. Kimi tyrnak yer, kimi ka?yyla oynar, kimi elini burnuna gtrr, kimisi kimisi... Bir de evde tik yapan ki?ilerin sayysy arttyka kendi tikine bir tik daha katyyorsun. Tikler gerekten bula?ycy mydyr, diye d?nmekten kendim
Sayfalar: 1 2 3 4 5 6 (All)