Danışmak İstiyorum KategorisiTüm Kategoriler


Sayfalar


Danışmak İstiyorum

Danışmak İstiyorum Kategorisindeki Son Paylaşımlar

Anlasana

Ba?tan sylemek gerekirse bu yazy tamamen iini dkme, neri isteme veya anlamsyz bir yazy olabilir. Tesadflere inanmayy seven ama filmlerdeki ve e?itli insanlaryn ya?ady?y tesadfleri ya?amayan bir insanym. Anlasana.... Anlasana.... diye ba?yrmak geliyor iimden.Seni seviyorum. Geen mata be

Depresyondayım!

�ok uzun s�redir i�imde bir sykynty var. Ayryca yakla?yk iki yyldyr g�nde on iki saate yakyn uyuyorum. Buna ra?men yorgunluk, h�lsizlik had safhada. Hi�bir ?eyden zevk almyyorum. Hayattaki her ?ey �ok bo? geliyor. �evremdeki her ?eyin �ok anlamsyz oldu?unu d�?�n�yorum.

Kysa ve z

Kysaca anlataca?ym. On alty ya?yndaki en yakyn arkada?ym bir kyza a?ykty. Kyzla aralary iyiydi bir ara, sonra kavga ettiler. Bir hafta sonra bary?tylar, sonra bir daha kstler. Ama bu -drt ay nceydi ve o zamandan beri arkada?ym sigara iiyormu?. Bana daha yeni syledi. Sinirden deliye dndm ve

Ne Yapmalyyym?

Yimde anlam veremedi?im bir durgunluk, yorgunluk var... Aslynda o kadar da kt bir hayatym yok ?u syralar ama kendimi anlamyyorum, anlayamyyorum. A?lamak istiyorum, gzmden ya? akmyyor, glmek istiyorum iimden gelmiyor... ?u an sevgilim var ama nedense ayrylykla ilgili olan szler grp duygusal

Nasyl Davranmalyyym?

Yli?kilerle ilgili o?u zaman sorunum olur. Birisi ykar kar?yma, gvenirim, severim, fakat her seferinde terk edilirim. Bir ka hafta nce birisiyle tany?tym. Hani derler ya, "bu o", "bu farkly, herkes gibi de?il" diye. Hayyr i?te, o da herkes gibi, inkr etmiyorum. Ama onda beni eken bir ?ey

Fikir Verin

Ben mimarlyk ikinci synyftayym. Evli ablam bazy sebeplerden dolayy iki ya?yndaki ye?enimle bizde kalmaya ba?lady. Eni?tem de kendi i? sezonu bitince bize gelecek. Yani ev haddinden kalabalyk ve eni?te olunca rahat olmuyorum. Zor bir blm okuyorum. Asyl meseleye geleyim: evin tantanasy bitmiyor.

Ne Oldu?unu Bilsem...

Pek fazla kullandy?ym bir deyim var bu aralar: "B?rme kz oturdu!" Tek fark, gerek anlamynda kullanyyor olmam bu sz be?ini. Aynen o ruh halindeyim. Sanki tam midemle kalbimin arasyndaki o muntazam bo?lukta bir ?ey oturuyor. Can sykyntysy olarak da tarif edilebilir tabii. Ama daha tesi gibi ge

Derslerimdeki Ba?arysyzly?ym

Arkada?lar benim bir sorunum var. Nedenini bilmiyorum. Okulda hangi derse girersem gireyim kafam hi bir derse basmyyor. Ba?aryly da olmak istiyorum ama olamyyorum. Sizce ben aptal myyym?

Yardyym ltfeen.

yakla?yk 3 ay nce bi ili?kim bitti.sebebi onun gznn ok dy?aryda olmasy ve a?kynly?y.benden nceki sevgilileriyle ileri gitmi? ama bana yle bi talepte bulunmady daha do?rusu tavrymy bildi?inden bulunamady.benim hayatynda ikinci a?ky oldu?uma yeminler ediyosu ok sevdi?ine falan.. beni aldatty

Ne Yapmalyyym?

Sevgilimden ayryldym. Fakat o benden sonra ba?ka bir kyzla ykty. ?u an tekrar benimle bary?mak isyor. Ben bunu gururuma yediremiyorum... Nasyl ykar ba?kasyyla? Yki hafta sonra da do?um gn var. E?er bary?mayy kabul edersem do?um gnnde tm gzler zerimizde olacak ve sonuta onu affetmi? olaca?y
Sayfalar: 1 2 3 4 5 6 7 (All)