Danışmak İstiyorum KategorisiTüm Kategoriler


Sayfalar


Danışmak İstiyorum

Danışmak İstiyorum Kategorisindeki Son Paylaşımlar

Srnmesi Lazym

Sevgilim beni aldatty! ?imdi ok pi?man oldu?unu sylyor. Onu affetmeden nce biraz srndrmek istiyorum. Bary?mak iin ?yle yz-yz elli maddelik ?artlardan olu?an uzun bir anla?ma listesi hazyrlyyorum... Bu konuda sizlerden de yardym almak istiyorum; listeye neler yazabilirim? Ltfen nerilerin

Yeni Tany?tyk

Bir kyzla tany?tym, yakla?yk bir haftadyr konu?uyoruz. Kyzla ortak bir arkada?ymyz var. Ona onunla ilgilenmemin ho?una gitti?ini sylemi?. Ben ona kar?y henz bir ?ey hissetmiyor gibiyim. Sadece onunla konu?mak ho?uma gidiyor. Arkada?laryma dany?tym kyza ykma teklifi edeyim mi diye, hepsi de etmemi

Ayryly?yn Bylesi

Bir kyzla tany?my?tym... Aslynda her ?ey ylesine ba?lady ama sonra sevdim onu. Bir gn kavga ettik ve benden so?udu?unu, ayrylmak istedi?ini syledi. Bir an bo?azym d?mlendi hibir ?ey konu?amadym. Onu kaybetti?im gnden bary?yncaya kadar, tam bir ay on drt gn sakal tyra?y olmadym. Do?um gn

O Kyz Beni Sevmeli

Ben bir kyzdan ho?lanyyorum ama kyz beni ok fazla tanymyyor... Kyza be? ki?i ykma teklifi etmi? ama kyz kabul etmemi?. Ne yapmam lazym? Kyzy kendime nasyl a?yk edebilirim? Yardymlarynyz iin ?imdiden te?ekkrler...

A?k Nasyl Tazelenir?

Otuz be? ya?yndayym ve sekiz yyldyr evliyim. Bir ya?ynda o?lum var. E?imi ve o?lumu o kadar ok seviyorum ki anlatamam, tarifi yok. E?im de aly?yyor ve ocu?umuzu bakycyya byrakyyoruz. E?im i?ten yorgun gelip o?lumuzla ilgilenmek zorunda kalyyor. Bu onu hem bedenen hem de ruhen ok yypratyyor.

Bayanlara Dany?yyorum

Arkada?lar byr hafta sonra evlilik yyldnmmz.Bu ykyncysy byryncysynde ben ysym sebebyyle baska byr ylde oldugum ycyn kutlama yapamadyk.Sizlerden tavsiye fykyr beklyyorum.Benym aklyma evde guzel byr kutlama gelyyor.Standart dysarda aksam yemegy vs cok klasyk ama yynede aklynyza yada bana tavsyyelr

Bilmiyorum...

Henz on yedi ya?yndayym ve dershaneye ba?ladym. Synyftan bir ocuktan etkilendim. Sadece bir hafta bizim synyfta kalabildi, ?imdi synyfy de?i?iyor. Derste ne zaman ona baksam bana bakarken ve glerken yakalyyordum. Ben de glmsyordum. Ama srekli bakty?yny gryordum. Onu payla?ym sitesinde arkad

Ne Olur Yardym Edin

Biz sevgilimle birbirimizi seviyoruz fakat engeller var. ?yle anlatayym. Ben otuz sekiz ya?yndayym ve aly?yyorum. Fakat bir mddet sonra i?i byrakaca?ym zira astym hastaly?ym ok ilerledi. Bunu bilen sevgilimin durumu hi iyi de?il, ailem de bu i?e sycak bakmaz. Yardyma ihtiyacym var...

A?k

Aslynda ne yapaca?ymy bilmiyorum. Olay ?yle oldu: Ben yzme havuzuna gidiyordum. Orada bir ocukla kar?yla?tym. Sonra srekli birbirimize bakmaya ba?ladyk ve ben ona a?yk oldum. Ylk ba?ta tek ba?yma gidiyordum, sonra ?u dnyada en ok sevidi?im karde?im dedi?im arkada?ymla gitmeye ba?ladyk. Tabi on

Seviyorum ama...

Benim ?uan iinde bulundu?um durumdan kaynakly sizlere sormak istedi?im, merak etti?im ?eyler var. Hayatynyz boyunca ya?ady?ynyz en a?yr ili?kinizin kar?y tarafyn yapty?y hatalar yznden bitti?ini d?nn (aldatmak yok iinde) ama onu hala seviyorsunuz. Ve kar?y taraf pi?manlykla size geri dnyor.
Sayfalar: 1 2 3 4 5 6 7 (All)