Danışmak İstiyorum KategorisiTüm Kategoriler


Sayfalar


Danışmak İstiyorum

Danışmak İstiyorum Kategorisindeki Son Paylaşımlar

Yeni Ufuklar

Ben her ?eyden; hayattan, tekdzelikten sykyldym. Ya?ym on alty ama buna ra?men hayata kstm. Bir televizyonkolik olmaktan, girdi?im ortamlarda (hibir ?ey yapmasam da) sevilmemekten, tek tarafly sevmekten ve birok ?eyden sykyldym. Ya?ytlaryma bakty?ymda onlaryn bir sr arkada?y var ve bir gn ev

Kt...

Annemin ma?azasynda m?teri olmady?y zaman ben kasada duruyorum. Masa ba?ynda oturuyorum. ok yakyn bir akrabamyz var. O bana hemen "Tembel, hep oturuyorsun, hi bir ?ey yapmyyorsun" diyor. Birincide sabrettim, ikincide de sabrettim. Ama ncde a?zymy tutamadym. Ne yapmalyyym?

Yeni Bir Sevgili mi?

Beni terk eden sevgilimi hi unutamayaca?ymy sylemi?tim ama yava? yava? unutmaya ba?ladym. ?imdilerde bir sevgilim olacak gibi duruyor, fakat ben "Ya sahiden eski sevgilimi unutamazsam" diye korkuyorum. Ya ykmaya ba?ladyktan sonra eski sevgilimi hatyrlamaya devam edersem diye korkuyorum. Var my b

Do?rusu Nedir?

Bir arkada?ymla bulu?mak iin szle?tik, ancak benim iin ok nemli bir durum ortaya ykty. ?yle ki koca bir yylymyn kt gemesine neden olacak kadar nemli bir durumdu. Bu nedenle szmde duramadym ve o bulu?maya gidemedim. Daha sonra bu olayy arkada?yma anlattym. Ama o beni anlamady?y gibi beni

Grnmeyene Ynanmak

Listenizde neler var acaba grnmeyene inandy?ynyz? Yce yaratycy Allah(c.c), duygular, saygy drstlk vs. kavramlar, sevgi, ama Hangilerini kullanyyorsunuz desem? Sadece grdklerimiz ya?amyyor dnyada. Gremedi?imiz birok kavram da ya?yyor bizle. Bunlary grebilmek iin izlememiz gerekiyor. D

D?sel Mantyk

Erkek arkada?ymyn ma?azasyna srekli gelen bir bayan m?terisi bugn, onu dn gece ryasynda grd?n anlatmy?. Bunun mantykly bir tarafy varsa bana da syler misiniz? Yoksa ben sinirledi?im iin mi mantykly d?nemiyorum?

Evlenince Sevgi Biter mi?

A?ka da sevgiye de ok ama ok inancym var. E?er evlenecek olursam, ne olursa olsun sevdi?im insanla olmaly diye d?nyorum. Sonuta hayatynyn tamamy o olacak artyk. Btn gnn onunla geireceksin, ayny evin iinde olacak, ayny yasty?a ba? koyacaksyn. Elini tutucak, destek olacaksyn. Daha devamy

Kilitlendim

Bir arkada?ym var, alty ya?ynda annesini kaybetti. Hl annesinin yoklu?unu hissediyor. Ben de ona tavsiyeler vermeye aly?yyorum ama yeterli olamady?ymy biliyorum. Ben anne dedike o, "anne" kelimesini kullanamady?yna zlyor. Ne yapaca?ymy bilemiyorum. Ltfen bana bir zm nerin.

Ne Olacak ?imdi?

ncelikle herkese selamlar... Arkada?lar nceki yazymda sizlere eski ni?anlymla olan olaylary anlatmy?tym. Dn de e-malimi atym ve ondan gelen bir mail grdm. Ben o kyzla resmini grnce ona mutluluklar dilemi?tim ve ok yaky?tyklaryny yazmy?tym. Bana cevap olarak; Yeni sevgili yaptym benden nefr

Nemelazym

Gnmzde "nemelazymcylyk" aldy ba?yny gidiyor. Herkes ba?kasyndan adeta kamakta... Ba?kalarynyn sorunlaryyla ilgilenmek ya da yardymcy olmak a?yr geliyor. Bencil bireylerden olu?an bir toplumun yeleri olduk. Hal byle olunca toplumun ykarlary n planda olmuyor. Yrekten birlik ve btnlk ilkesi
Sayfalar: 1 2 3 4 5 6 7 (All)