Danışmak İstiyorum KategorisiTüm Kategoriler


Sayfalar


Danışmak İstiyorum

Danışmak İstiyorum Kategorisindeki Son Paylaşımlar

Kilolarla Başım Dertte

Hamilelik d�neminde �ok fazla kilo aldym. Bir kysmyny ge�en yyl vermi?ken bu yyl tekrar geri aldym. Ne yaptyysam aldy?ym kilolary geri veremiyorum. �areyi zayyflama haplarynda aryyorum. Bakalym denenecek ba?ka y�ntem kaldy my... Bu durum ger�ekten canymy �ok sykyyor.

Bu Kadar Kolay my?

Payla?mak istedi?im bazy olaylar var Payla?mazsam iyice bunalaca?ym. Bir ay nce ni?anlymdan ayryldym. Birbirimize ok ba?lyydyk. Kar?y kom?umuzdu, her gn beraberdik. Bir birimizden hi bykmazdyk. Bazy sorunlarymyz vardy. Ev sorunu Ben eski ni?anlymla tany?madan nce onun ailesiyle bir sre k

Tanymak

Ynsany tanymak iin kullanylan yntemler ne kadar ok... Hatta bazylary var ki ok ilgin. Ynsanlary birbirine daha ok d?ryor. Ayk ve samimiyetsiz ili?kiler hemen belli oluyor ve de doyurucu olmuyor. Lakin birok ki?i de bunu oldu?u gibi kabul edip sahte ya?amaya devam ediyor. Y?in garip tarafy

Neden Ben?

Ben biraz kiloluyum hatta biraz de?il epey bir kiloluyum. Bu yzden herkes benimle, ?i?ko ?i?ko diye dalga geiyor. Ben on drt ya?yndayym ve altmy? kiloyum. Bu durum beni ok rahatsyz ediyor. Ailem bile benimle dalga geiyor ve ben ok utanyyorum. Acaba bu konuda bir uzman bulsam, bana yardymcy

Sadece Merak

Ynternetten tany?ty?y biriyle gr?p ?yk olan ve evlenen birileri var my? Ynternetten tany?ty?yn birisine ne kadar gvenebilirsin ki... Bazen de d?nyorum, yz yze ya?ady?yn, her gn yanynda olan insanlary da zaman getike hi tanymady?yny anlyyorsun. Ynternetten tany?ty?ymyz birisine ?ans ver

zgr izgiler

Uzun sredir ablam ve e?iyle ya?yyorum. Ailem anakkalede... Ystanbulda kimseye gvenemiyorlarmy?. O yzden ablam da Ystanbulda oldu?undan onla ya?amamy istiyorlar. Ayry eve ykmama izin vermiyorlar. Ama ben onlaryn yanynda olmaktan sykyldym. Hayatymda daha zgr izgiler olsun istiyorum. Yoksa b

Sanyrym Ben Bir Ba?belasyyym!

Daha on yedi ya?ymdayym ama sanyrym gerekti?inden fazla ?eyler ya?adym. Yki intihar giri?imi, terapiler, anti-depresanlar Kendimi nasyl bulaca?ymy bilmiyorum. Bu siteye ye oldum ama nedenini gerekten bilmiyorum. Bunlary neden yazdy?ymy da... Yki yyldyr biriyle beraberdim, dn ayryldy benden.

De?er Katmak

En son ne zaman bir ?eye, birine ya da bir olaya de?er kattynyz? E?inize, ocu?unuza, annenize, arkada?ynyza, ya da tanymady?ynyz birine Oturup d?nyor muyuz acaba? Ya?amymyzdan ne kadar sorumluyuz? Ve de?er katmak ne demek acaba? Bunu d?nyor muyuz? Ynsanyn temel ihtiyalaryna cevap bulabilmek

A?k my?

Bu yyl lise nc synyfa getim. Okuldaki fizik ?retmenimize ?yk oldum ve onu seviyorum... Ve ne yazyk ki benim onu sevdi?imi kendisi de biliyor. Allahtan dersimize girmiyor... Birka defa konu?tuk. O, byle bir ?eyin olmayaca?yny dile getirdi... Zaten ben de biliyorum ki olmaz... nk o yirmi a

Yarynynyzy Nasyl D?nrsnz?

Ynsanlar iin mr boyunca hep yarynlar olacak. Yaryny d?nmek, sadece merak etmeyi ierir. Yarynyn nasyl olaca?yny d?nmek ise yaryna ait planlar yapmayy ve bunlary uygulamayy ierir. Bir de ki?isel ve toplumsal yarynlar var hayatymyzda. Toplumsal yarynymyzyn nasyl olaca?yna birlikte karar veriyo
Sayfalar: 1 2 3 4 5 6 7 (All)