Güncel KategorisiTüm Kategoriler


Sayfalar


Güncel

Güncel Kategorisindeki Son Paylaşımlar

Soyady Kanunu

Evlendikten sonra kadynlar e?lerinin soyisimlerini ta?yrlar. Evlilik sonrasy kendi kyzlyk soyisimlerini de ta?ymak isteyen hanymlar mahkemeye ba?vurmu?lar; evlilik sonrasy da kendi kyzlyk soyisimlerini ta?ymak iin. Kimilerinin kendilerine gre hakly yanlary var, kimileri e?lerinin soyisimlerini ta?

Milliyetilik ve Mslmanlyk

Son gnlerde "Milliyetilik Mslmanlykla bir arada olur mu?" temelinde bir tarty?ma yapylyyor. zellikle Ermeni sorununu "soykyrym" olarak niteleyenler, Erdo?anyn bu konudaki tavryny ok Milliyeti buldular ve Bo?azlyyan Kaymakamynyn tutumunu benimsemek yerine, Bo?azlyyan Mftsnn tutumunu ben

TRT Arapa

Birok ba?aryly projeye imza atan TRT ?imdi de TRT Arapayy aarak Arap lkelerinde Arapa yayyn yapacak. lkemizi tanytmak adyna da gzel bir giri?im olur. Hem lkemizin tarihi ve turistlik yerlerini tanytmak adyna, hem de lkemizin rnlerini tanytmak adyna. Ve daha birok konuda da yarar sa?layac

Kabullenin ve Kurtulun

Kimse cimri oldu?unu, kyskan oldu?unu kabul etmez. Hasta oldu?umuzu bilmemek, iyile?memizi daha da zorla?tyryr. Yapmamyz gereken, kendi vicdanymyza kar?y drst olmamyz ve kyskan oldu?umuzu itiraf edebilmemizdir. Ba?kasynyn ba?arysy, mutlulu?u kabul etmemek ve kendisinde olmayany ba?kasyna da

AKP K?eye Syky?ty

22 Martta anayasa paketi ayklandy. Acaba ieri?inde ne var, neler de?i?ecek diye merak edenlerin meraky giderilmi? oldu. Ayklandy?ynda herkes hayrete d?t. Mevcut hkmet bizim hazyrlamady?ymyz bir paket de?il dese de, AKPnin eseri oldu?u ayk. Anayasa Mahkemesi, HSYK, Muhalefet partileri ve ST

Kaskonuz Hakkyndaki Bilgileriniz

Birok kullanycy yaptyrdy?y kaskonun ne gibi avantajlary oldu?u hakkynda bilgi sahibi de?il. Kasko szle?mesinde yer alan bazy detaylar hakkynda bilgisi olmayan vatanda?lar, aralaryndaki mini hasarlary kasko hasarsyzly?y indirimi ortadan kalkmamasy durumunda kendi ceplerinden kar?ylyyorlar. Ancak k

Cilaly Ymaj Devri

ABDdeki (szde) Ermeni Soykyrymy oylamasyndan sonra, Ysve Parlamentosundan da benzeri bir karar ykty, stelik daha kapsamly bir karar oldu. Tepki olarak da yine demeler verildi, bykeliler a?ryldy. Bu gidi?le dnyayla ba?lantymyz kesilecek filan gibi ele?tiriler alyndy. Ba?bakan R.Tayyip

Teknoloji Canavary

Yapylan her yeni icat insan hayatyny kolayla?tyrmak iin. Mesela bir telefon ile kilometrelerce uzaktaki bir yakynymyzyn sesini yanymyzdaymy? gibi duyuyor, hatta ?imdilerde grebiliyoruz bile. Bilgisayar ve internet deseniz, ona keza zlemlerimizi dindirmemize yardymcy oluyorlar. TV sayesinde dnya

Dur Yolcu!

Bir dnya gelmi?ti zerimize! Yanlarynda smrdkleri ile beraber Binlerce isimsiz kahramanyn iinden fy?kyrdy?y bir sava? Kysytly imknlary ile dnyaya Dur! diyen Kahraman Mehmetik. lm ibadet sayan kahramanlar ordusu Sizler nasyl de?erlendirirsiniz bilemem ama ben anakkale Sava?yny y

Ben Geldim

Selam millet, ben geldim. Anlatacak o kadar ok ?ey varki. ?imdilik kysaca zetleyeyim evleniyorum, ev aldyk. Sizleri ok zledim.
Sayfalar: Önceki 1 ... 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ... 73 Sonraki (Tamamı)