Güncel KategorisiTüm Kategoriler


Sayfalar


Güncel

Güncel Kategorisindeki Son Paylaşımlar

Elazy? Depremi

Yki gece nce kimisi sabah namazyna kalkmy?, kimisi ise uykularynyn en derin yerinde yakalanmy?lar depreme. Kimisi kurtulabilmi? kimisi ise kurtulamamy?. Kim bilebilir ki, depremin ansyzyn gelip de yuvalarynyn ba?laryna yykylaca?yny, di?er depremlerde oldu?u gibi. ?imdi Elazy? blgesinde kimisi ya?a

Aylym: Ku? mu, Balyk my?

Mlum, son dnemlerin en sycak gndem maddesi aylym. Cumhurba?kany Gln bir yurtdy?y gezisine giderken syledi?i Gzel ?eyler olacak! szleriyle ba?layan ve malum habur giri?i rezaletiyle ayyuka ykan, sonra duran, bugn ise ne a?amaya geldi?ini kimsenin bilmedi?i bir geli?me bu aylym denen

Kadynlarymyz

Kimi zaman en acy hikayelerin ba?rol oyuncusu. Kimi zaman basit gibi grnen ama hite basit olmayan trelerin kurbany. Kimi zaman acymasyzca canyna kyyylan. Kimi zaman hie sayylan. Kimi zaman ise bir mal gibi grnp, bir mal gibi kullanylan. Gzlerinde ki ya?lary hi dinmeyen. Bazy zaman ise kl

Kom?udaki Kriz

Yunanistan ve bir ka lke ciddi anlamda kriz iindelermi?. Uak seferleri belli zamanlarda kysytly olarak yapylyyormu?, otobsler ve trenler aly?myyormu?. Bu krize kar?ylyk Yunanistan zmler aramaya ba?lamy? tabi ki. Bazy lkelere destek a?rysynda bulunmu?. Ve o ok byk ayryca da iyi bildikl

ar?amba ar?afa Dolandy

Aly?kynyz seim ncesi yapylan gz boyamalaryna, verilen ve sonrasynda unutulan szlere bile aly?tyk maalesef. Her partinin kendince propagandasy vardy seim ncesi. Bu partilerden biri olan CHP de son yerel seimler ncesi ar?af aylymyna imza atmy?ty malumunuz. Hi aly?yk olmady?ymyz ?ekilde part

Acil Nitelikli Yardym a?rysydyr

Arkada?lar ok vaktinizi almayaca?ym. Bizim amatr kmede bir takymymyz var, ?ampiyonlu?a oynuyor ama teknik direktr sykyntymyz var. Paramyzda var ama eli aya?y dzgn bir hoca bulamadyk. Yki haftadyr ligde syfyr ekiyoruz. Son dakikalary takymymyz ykaramyyor. Geen Per?embe mahalle maymyz vardy

Tarih ve Tekerrr

Takvimler 6 Kasym 1991i gsteriyordu. TBMMde yemin treni dzenleniyor. Krsye suratynda meymenetten eser olmayan Diyarbakyr Milletvekili geliyor... Trke ba?lady?y yemin trenini Krte sonlandyryyor, ortalyk kary?yyor Sonrasyndaki sre bellidir. O konuyu uzun uzadyya i?lemeye gerek yok.

Hamdullah Uysal

Bu adamda kim? Ysmi hi tanydyk gelmiyor de?il mi? Durun siz zahmet edip kafanyzy yormayyn ben syleyeyim kim oldu?unu. Tekel i?isi, yani i?isiydi! Tekel eyleminin ilk gnnden itibaren Ankarada arkada?larynyn yanyndaydy. Sadece iki defa memleketi olan Amasyaya hasta o?lunu grmek iin gitmi

Mevlid Kandilimiz Mbarek Olsun

O gelince aydynlyk da gelmi?ti. Kapkaranlyk olan cehaletin zerine bir ay gibi do?mu?, iyili?i, gzellikleri, do?ruyu ve daha birok gzellikleri de getirmi?ti yanynda. Gnllerde en gzel yeri byrakmy?, asyrlar boyu ya?atylmy?tyr gnllerde. Ya?ady?y hayat hepimize bir rnek olmu?, birok insan Onu

Parola Krizi!

Taraf Gazetesinde srman?et verilen bir haber ok konu?ulacak gibi... Yddia edilen haberin ieri?i ise ?yle; Erdek Deniz s ve Garnizon Komutanly?ynda her ay yenilenen parolanyn bu ay ki parolasyny "Adi Ba?bakan" olarak vermi?ler oradaki askerlere. Peki, bu durumda gelinecek nokta nedir? Yyi ya da
Sayfalar: Önceki 1 ... 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ... 73 Sonraki (Tamamı)