Güncel KategorisiTüm Kategoriler


Sayfalar


Güncel

Güncel Kategorisindeki Son Paylaşımlar

Lezb-i Yzdiva

Geenlerde, geen dedi?im baya?y oldu geri ama her neyse. Geenlerde ?u me?hur evlendirme programyna bir kadyn ba?landy. Ynternette de dnen videoyu biro?unuz izlemi?tir. Kadyn nce normal anlatyyordu. Birisi sevdim ve ailem onaylamady. Kysa sre bir evlili?im oldu yakla?yk bir yyl kadar diye sz

Fyrsatylar Vazgemiyor

Kaak e?ek kesip tonlarca eti millete satarak yedirenlerin operasyon yapylarak yakalandyklaryny az ok duymu?sunuzdur. Ne kadar operasyon yapylsa da bu insancyklaryn(!) nne geilemiyor ne yazyk ki! Biri yakalansa bir di?erleri yapyyor bu i?i. Utanmadan-sykylmadan hem insanlaryn sa?lyklary ile oynu

Kk Bir Not

Bugnn anlam ve nemine de?inmeyece?im. En az benim kadar biliyorsunuzdur. Gereksiz bir ka gzel satyr karalamak da vardy ya (pardon tu?lamak) ama d?ndm ki anlamsyz tm bunlar. Byle bir yazyyy benim yazmam kadar sama bir ?ey yoktur herhalde. Ama sayfada gremedim ya gnn manasyna uygun b

TBMM Meydan Muharebesi

Adyna yaky?any yapty yine TBMMnin de?erli vekilleri. Ne de olsa bizim vekillerimiz, bizim aynamyz. Y? artyk iyice y?yryndan ykty. Bunlaryn hepsi de silah ta?yyor, yakyndyr lobilerde birbirlerini vurmalary. Konu her ne olursa olsun demokratik tabanly bir mecliste fikir beyan edenlerin fikirler

Y?e Yeni Girenlere!

Firmalaryn i?i ykarmalaryndan dolayy bunu nleyebilmek iin yeni adymlar atylmaya ba?lanmy?. Hkmet i? verenin ykn hafifletmek ve i?ten ykarmalary nlemek iin kysa aly?ma dene?ini hayata geirmi?! Sigorta primleri 5 puana indirilmi?. Ayryca istihdamy artyrmak iin nemli bir te?vik uyg

Antisemitizm

Bir Fransyz dergisinde ykan makaleye gre Ysrail Dy?i?leri Bakanly?y Ba?bakan Erdo?any Dnya kamuoyunda Ysraile kar?y Antisemitizmi krklemekle sulamy?. Bu bir haber do?rusu yanly?y tarty?ylyr. Ama grnen o ki, Dnya kamuoyunda Ysraile kar?y birilerini bir ?eyleri krklemesine gerek yokBunu

Ylkokul Mezunlaryna Ehliyet

Bundan bir ka yyl nce ilkokul mezunlarynyn ehliyet alamayacaklary sz konusu idi, fakat yasa gemedi?inden dolayy ertelendi. ?imdi ise yine byle bir durum sz konusu. 2011 yylynda ilkokul mezunlary ehliyet alamayacaklarmy?. Ylkokul mezunlarynyn neden ehliyet alamayacaklary yararyyla-zararyyla tar

Ankara Meydan Muharebesi

Ankaranyn gbe?inde bir fiyasko ya?anmakta yakla?yk 1,5 aydyr. Tekel i?ileri onurlu ve hakly direni?lerini devam ettirmekteler. Y?lerini, ekmeklerini geleceklerini hatta ocuklarynyn geleceklerini kaybetmemek adyna her yolu denemekteler. Siyasi otorite ise her zamanki gibi bildi?ini okumakta ayny

E?itimde Yaryyyl Tatili

20092010 E?itim yylynyn ilk yary dnemi bugn itibariyle bitiyor. On be? gnlk bir tatil ilk?retim ve lise a?yndaki ocuklarymyzy bekliyor. Bugn karneler alynacak, derslerine aly?an, aly?mayan belli olacak. Karnedeki notlar ocu?un abasynyn gstergesi gibi grnse de her ?ey bir nottan ibare

Nerdesiniz?

Uzun sredir rahatsyzly?ym ve i?lerimin yo?unlu?u nedeniyle siteye giremedim. Bu aralar yeni yeni girmeye ba?ladym ki yeni arkada?lar gelmi?, eski arkada?larymyz kayyplara kary?my?, eski arkada?lardan kimsecikler yok. Site nbetini bir iki arkada? tutuyor sanki ne zaman girsem hep onlar var. Di
Sayfalar: Önceki 1 ... 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ... 73 Sonraki (Tamamı)