Güncel KategorisiTüm Kategoriler


Sayfalar


Güncel

Güncel Kategorisindeki Son Paylaşımlar

Bayramyn Getirdikleri

Bir nevi Ramazan ayyndaki yasaklaryn dldr bayram... Bu benim d?ncem olsa da mantyken do?ru oldu?unu syleyebiliriz. "Nerde o eski bayramlar..." kli?elerini bir yana byrakalym. "Kapyya gelen ocuklara kesme ?eker ikram ederim" geyi?ini de aklynyzdan ykaryn. Bayram, en ok da ocuklara bayram..

Kadir Gecesi

Aramyzda Kalsyn ailesi olarak bin geceden daha hayyrly oldu?u mjdelenen bu mbarek gecenizi kutlar, hayyrlara vesile olmasyny cenaby Allahtan niyaz ederiz. Dualarynyzda bizlere de bir satyr yer amanyz dile?iyle

Vatan Sa? Olsun!

Bugn yirmisinde o?lum olsun askere gndermemek iin kyrk takla atarym. Hayretlere d?yorum ?ehit d?en o?lunun ba?ynda acyly baba "Vatan sa? olsun" derken. Trkiye d?man i?galine u?rady da dinsiz gvurlary my def ediyoruz? Yoksa lke ii terre bir darbe mi vurabiliyoruz? Darbe nasyl vurulur 68 k

Bize Ne Oluyor?

Hi bir ?ey yazamyyorum. A?lamakare de?il ki... Haberleri izledi?imde iim iime sy?mady, hykyrarak isyanymy bir ka cmle ile ifade etmeye aly?tym.On iki fidan yine gitti. Zor, ok zor... Ate? d?t? yeri yakar... "Yeter artyk! Durun!" diye haykyrsak dahi nafile...

Do?u Afrika

Bu gnlerde Do?u Afrikanyn durumu malumunuz zeredir. zellikle Somali... Kimse ykyp "bizim aymyz varken..." edebiyatyna girmesin. Bizim aymyz bu gn asa yaryn doyar, Do?u Afrikada kuraklyktan ot bitmiyor. Burada bir takym verilere, rakamlara girmek istemiyorum. ok kk bir ayryntyya dikkat

Mbarek Ramazan

Ynsanlar neden Ramazan ayynda daha duyarly olmaya aly?yyor, daha yardymsever oluyor da, geri kalan on bir ayda niye vurdumduymaz ve kr oluyorlar? Gerekten sama! Her ?eyin ykar iin oldu?unu d?nyorum. Ya siz?

Ramazanyn Geli?i

Ramazan geldi, herkesindzeni allak-bullak oldu. Ben de gece ku?u olup ykaca?ym. Sabah saat sekizde yatyp ak?am saat altyda uyanaca?ym. Bu yaz gnlerinde ok zor i? ?u orucu tutmak. On be? saat gne? insany gerekten synyyor. Yine de Allah hepimize kolaylyk versin. Geceleri buraya yazdy?ym yazylar

Beraat Fyrsaty (Berat Kandili)

Bu mbarek gecede yce kitabymyz Kuran-y Kerim yedinci semadan dnya semasyna indirilmi?tir. Kadir gecesinde ise Peygamberimize indirilmeye ba?lanmy?tyr. Kelime manasy "temize ykmak" olup mbarek aylaryn en kutlusu olan Ramazan-y ?erif ayyna temizlenmi?, arynmy? olarak girebilmek iin bir fyrsat

Bana Kalsa...

Dn yine acy haberler geldi Gneydo?udan. Birbirinden civan on cana kyyylmy?, hain terr yine kanly yzn gstermi? Bu terr, bu kan nereye kadar? Bana kalsa terre kary?an kimseyi yargylamam. Bu konuda adalet duygumu yitirdim. Artyk ssl szleri byrakyr bu kangrenli baca?y keser atarym ve ar

Herkes Kendi Havasynda

Aslynda genelden pek yazy yazmam. Bunun birok nedeni var. Ama dikkatimi eken bir nokta var, o yzden yazmak istedim Burada birisi bir konu yazdy?ynda konu ile ilgili yorum yazan o kadar az ki Genelde insanlar birbirine laf yeti?tirmeye ba?lyyor Bence o durumlarda yazy amacy dy?yna ykyyor. Bu
Sayfalar: Önceki 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 73 Sonraki (Tamamı)