Güncel KategorisiTüm Kategoriler


Sayfalar


Güncel

Güncel Kategorisindeki Son Paylaşımlar

Trk Kadyny Ahlaksyzla?yyor

Anladym ki, artyk Trk kadynlarynda ahlak diye bir ?ey kalmamy?. zlerek yazyyorum, nedir bu ya? Magazinlerden olduka etkilendi?imiz ortada.Trk kadyny diyorum dikkatinizi ekerim. Di?er toplumlardaki kadynlary almyyorum bunun iine. Kurtulu? Sava?ynda erke?iyle omuz omuza arpy?my? kadyn, ailes

Satylyk Bebek

Alty bin dolara drt gnlk bebe?ini demek istemiyorum ama, bir "anne" internetten satmaya kalkmy?. Ynternetten satylan her ?eye aly?my?tyk, hatta hayatymyzy da ok kolayla?tyryyor. Ama ben d?nemezdim satylyk bebe?i de internetten bulaca?ymyzy...

Zam

Benzine zam gelmesiyle birlikte Fransa´da ve Avrupa´nyn bir ok yerinde o?u ?eye zam geldi. zellikle de tahyl rnlerine; makarna, ekmek, un, yag daha bir ok rnlere. Bir tek maa?lara zam gelmedi. Zam gelmesiyle birlikte bir ok isi de greve yktylar. Hayatymyz zamla yryor, y

Elimizdeki Hazineler

nceden rehabilitasyon ve zel e?itim merkezleri o kadar yaygyn de?ildi. Ama ?u anda zeliklide Ankarada ok tanynyr hale geldi ve yaygynla?ty. Zihinsel, fiziksel birtakym engeli olan bireylerin e?itim aldy?y o yerler, gn getike stne d?len konulardan bir tanesi oldu. Hatta engellilerle ilgil

Kpekle Evlendi

Ynsano?luna bir haller oldu. En son, Hindistanda adamyn biri kpekle evlendi. Ne tuhaf de?il mi? Maymunla evlen, kzle evlen, e?ekle evlen Allah yslah etsin! Adam; Yki tane kpek ldrm?, fel olmu?, bir medyuma gitmi?. Yyile?mesi iin, bir kpekle evlenmesi gerekiyormu?. Adam da d?n me

Hayatymyz Yalan

Hepimiz yalanyn kt oldu?unu ve sylenmemesi gerekti?ini d?nrz. Ama hayatymyz yalan ya... En ok sylediklerimiz; Bu son sigaram sonra byrakaca?ym! Y?im bitince ben seni ararym! Bu aldy?ym en gzel hediye! Seni leylekler getirdi yavrum! Bir ?ey olmaz! Kilolarymla bary?y?ym ben byle mutluyum! B

Durup Dururken

niversite mezunu bir bir mfetti? yyllaryny devlet hizmetine vermi?, niversite mezunu bir genel mdr oda yyllaryny vermi?, kurumlaryn hatasy yok, ki?inin hatasy yok, yolsuzluk yok ama durup dururken adam ekip di?erini vurmu? ok zc de?il mi? Yani bu adam cany sykylmy? ba?yny derde sokmak iste

Dnden Bugne Ne Kaldy!

Arkada?lar, hi kendinizle ba? ba?a kaldy?ynyzda ?u sorulary kendinize soruyor musunuz? Gemi?inizi ve gelecekle ilgili beklentilerinizi de?erlendirme ?ansynyz oluyor mu? Ben geen gn e?ofmanlarymy giyerek sahile attym kendimi oturdum ve anne karnynda ki bir ocu?un geli?mesini adim adim d?ndm.

Milli Takymymyza Ba?arylar

Milli takymymyzy, Norve kar?ysynda gsterdikleri ba?arydan dolayy kutluyorum. Ve bu ba?arysynyn devamyny diliyorum. Gen futbolcu karde?lerimiz Norve maynda, atyp tutan spor yazarlaryna ok gzel bir cevap verdiler. ?u bir gerek ki artyk kaybetseler de, kazansalar da yanlarynda olmayy renmemiz

Bizim Sitenin Halleri

Yargysyz infaz en korktu?um, en haz etmedigim ?eydir. ?imdi nerden bu konuya girdim, anlatayym efendim. Konumuz sitemiz. Bir alynty yazi hikayesi almy? ba?yny gidiyor. En son bir editr arkada?ymyz gazeteden bir haberi konu yapmy?ty, bu yazyya bile alynty denince bu konuya de?inmem ?art oldu diye d
Sayfalar: Önceki 1 ... 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 Sonraki (Tamamı)