Güncel KategorisiTüm Kategoriler


Sayfalar


Güncel

Güncel Kategorisindeki Son Paylaşımlar

ocuklara Saldyry

Kyzarym da, ?u porno sitelere (genel anlamda, yalnyzca ocuk pornosu ierenlere de?il) eri?imi kysytlayan zihniyet, neden gerek ocuklara eri?imi de kysytlayamyyor, ona kyzarym. Tahminimce, genel af durumlary bunun ba?yny ekiyor. Bir de cezanyn caydyrycyly?y konusu n plana ykyyor gibi. Soru ceva

Kayseride Kaybolan ocuklar

Bir bayram gn ?eker toplamak iin dy?ary ykmy?lardy. Ya?lary ise; 11, 8 ve 7 idi. Byle bir gnn acy sonla bitece?ini nereden bilebilirlerdi ki...Aradan tam bir yyl gemi? ve kk yavrulardan hl haber alynamamy?ty. ocuklary kaybolan aileler hep bir umutla bekliyorlardy. Akyllara bin bir

Trke Olimpiyatlary Elemeleri

Dn benim iin ok zel bir gnd... Her sene televizyondan izledi?im, kaybedenin olmady?y Trke Olimpiyatlarynyn ya?ady?ym lkedeki elemelerini canly olarak izledim. Benim iin en zel an, geen senenin ?arky dalyndaki birincisi Patricia Garberin performansy oldu. Hem keman aldy, hem syledi. O

Kr, Sa?yr, Dilsiz

Sa?yr, dilsiz ve kr bir milletin iinde ya?yyoruz. Trkemizi do?ru kullanamayan, yabancylaryn dillerine zenen bir genli?in yeti?ti?ini grmek dilsiz insanlary grmekle ayny ?ey... stelik Trkesizle?en milletin yabancy kelimelerine kulak tykayanlaryn da sa?yr insanlardan bir farky yok. Elimizde

Libyanyn Kt Kaderi!

Sulary bir trl durulamayan Libyadan, gn getike daha da kt haberler geliyor. Halk ayaklanmasyna kar?ylyk Kaddafi ynetimi hl direniyor... Bu durum, ortaly?y iyice kary?tyrdy ve iten ie bir sava?y fitilledi. Beklenen oldu da diyebilirim. Sonu olarak; Baty lkelerinin bir kay Libyaya s

Nevruz (Yeni Gn)

Yeni gn anlamyna gelen nevruz, neredeyse tm Kuzey Yarym Krede kutlanan do?anyn uyany?ydyr. Orta Asyadan Balkanlara kadar uzanan, medeniyet havzasynda ya?ayan insanlaryn kendi kltrlerine, efsanelerine gre ve znde baharyn geli?ini kutlady?y geleneksel bir bayramdyr. Topra?a ana gzyle

Ya?lylarymyz

Typky bir ocuk gibi sevgiye muhtatyrlar. Bir ocuk kadar abuk kyrylabilen, hassas bir yapylary vardyr. Kimi zaman bir gl?mz ile onlaryn gnllerinde yer edinebiliriz. Bazy zamanlarda ise ufak bir sz onlaryn kyrylmasyna yetebilir. Kimi zaman typky bir ocuk gibi ilgiye ihtiya duyarlar. Yalny

anakkale Destany

Yngilizler ve Fransyzlar zayyf sandyklary Trk savunmasyny kolayca kyrarak Bo?azy kolayca geebileceklerini umuyorlardy anakkale Bo?azyny gemek isteyen Yngiliz ve Fransyz gemileri ilk olarak 3 Kasym 1914de bo?azyn iki yakasyndaki birliklerimize ate? atylar. Birliklerimizin kar?y ate?i ile

Ybrahim Tatlyses (Tek Kur?un)

Kim hakkynda ne d?nrse d?nsn... Bence son yyllarda Trkiyede yapty?y mzikle oldu?u kadar adyyla da bir marka haline geldi. "Byk ba?yn derdi byk olur" demi? eskiler. Ve dn gece... ?i?lide silahly saldyryya u?rady. Durumu a?yr... Saldyryda Tatlysesin yardymcysy Buket akycy da y

Ystikll Mar?ymyz

Kalbim ilkbaharyn geldi?ini mjdeleyen kelebe?in sevgisindeydi. Gnlerden cumaydy. Saalarymy tel tel savurup, yana?ymy ok?ayan rzgr, semada ?anly al yyldyzly bayra?ymy dalgalandyryyordu. Zil almy?, evlere da?ylmayy bekleyen ocuklaryn sesleri kaplamy?ty drt bir yany. Demir parmaklykaryn ardynda
Sayfalar: Önceki 1 ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 73 Sonraki (Tamamı)