Güncel KategorisiTüm Kategoriler


Sayfalar


Güncel

Güncel Kategorisindeki Son Paylaşımlar

Destekliyorum

Her zaman sylerim bu millet ancak sava?ta bir araya gelir diye. ?imdi diyeceksiniz ki nereden ykty bu gr? bu sene taksimdeki yylba?y kutlamalaryny Byk?ehir Belediye Ba?kany, Kadir Topba? yasaklady. Ardyndan Kadyky Belediye Ba?kany S. ztrkte ayny ynde bir karar aldy. Mehmetik da?la

Haydi Glmse

Geen bunca yylyn, kat edilen bunca yolun; sonu olmayan acylara, sevinlere, zlemlere, kederlere ykty?yny, ya?amyn her trl srprize ayk oldu?unu unutmadan, bulundu?unuz anyn tadyny ykararak, yeni bir yyla, yine byk umutlarla haydi hep beraber glmseyelim. Sevelim sevilelim. Herkese mutlu

2007 Ye Veda Ederken

Arkada?lar hepimiz iyisiyle ktsyle 2007 yylyny da geride byraktyk. Site halky olarak 2007 de unutamady?ymyz, ve de unutamyyaca?ymyz olaylary payla?alym. Mesela kendimden ba?layayym, ben hayatymda ok de?er verdi?im ve onun iin canymy verebilece?im, can yolda?ymla tekrar bary?tym. Ben bunu le

Size Bir Sorum Var

Arkada?lar size F.B.I Ajanlarynyn yapty?y mlakatlar da sorduklary bir soruyu soraca?ym. Bakalym kim do?ru cevap verecek, yani kim ajan olmaya aday? vnmek gibi olmasyn ben kysa sre sonra bu soruya do?ru cevap verdim. Soru ?u; Yki gen kyz ayny evde beraber kalyyorlar. Kyzlardan biri di?erine "

Mutlu Yyllar

Yylba?y yakla?yyor. Hepimizin hayalinde bembeyaz bir yylba?y olsa da, sanyrym 2007 kapylaryny bu senede karsyz kapataca?yz. Ya?asyn 2008 derken, kocaman umutlarymyzy takyp uuraca?yz uan balonlara. am a?acynyn altyna koydu?umuz hediye paketleriyle sevdiklerimizi mutlu edece?iz. Herkese tm sevd

Bizim Bizden Ba?ka Dostumuz Yok

Krt vatanda?larymyzyn bir kysmy (hepsi demiyorum), nedense do?uda Krdistan diye bir devletin kurulmasyny ok istiyorlar. Bilmiyorlar my, do?uda bir Krt Devlet´i kurulunca rahat edemiyeceklerini? Bir kere o devlet ne cumhuriyetle ne de demokrasiyle ynetilir. Ynetim biimini a?iret a?alary

Lazer Yle Gz Ameliyaty

Her ameliyat gibi lazer ile gz ameliyaty da olduka byk bir risk. Bir gz doktorunun muayenesinden geip onun verece?i karara bakaca?ym. Fakat sizin evrenizden ve tanydyklarynyzdan grme bozuklu?undan dolayy, lazer ile gz ameliyaty olanlar var my? Nasyl gemi?? Sormak istiyorum. Gzlk kullanym

Platonikim

Bilmiyorum daha nce byle bir?ey duydunuz mu?Duymadyysanyz e?er ?imdi satyrlary dikkatle okumanyzy tavsiye ediyorum. Efendime syleyeyim, ?u syralar "platonikim" pek bir moda, pek bir revata. Bir ok site buna aracylyk yapmakta. Sokakta, otobste, markette ve bunun gibi aklynyza gelebilecek bi

Hain Patlama

Dn ak?am saatlerinde Diyarbakyr´da ya?andy bu kez hain patlama. 5 l var ve 60 kadar yaraly. Terrn ne lanet bir ?ey oldu?unu bir kez daha ?retti bize bu saldyry. Sadece askeriyeyi hedef sese belki biraz manty?ym gtrr, ama bir aly? veri? merkezi ve bir dershanenin yany burasy. Deme

Sigara Yasa?y

"Genlik nereye gidiyor?" diye bana soran olsa, "alkole, kapkaa, gaspa ve malesef uyu?turucu maddelere" derim. Ama meclisimiz sadece sigaraya gitti?ini grd galiba? Cafe, bar, hastane tamam da; yahu sokaklara ne oldu, onu anlayamadym. Tek korkum kaldy yakynda sigara mfetti?leriykyp tarlasynda
Sayfalar: Önceki 1 ... 65 66 67 68 69 70 71 72 73 Sonraki (Tamamı)