Tüm Kategoriler


Sayfalar

lacivert' Profili


Toplam Yazıları: 4
Toplam Görüntülenme: 912
Yazar Anasayfa:
Cinsiyet:
Erkek

lacivert Son Yazıları

Kysyr Dng

Hayatym da o kadar ok engel var ki ne yapaca?ymy nasyl hareket edece?imi bilemiyorum. Ynsan, ya?am olarak hayata bir kere gelece?i gere?ini d?nmeden de yapamyyor. Neyin do?ru neyin yanly? oldu?unu bildi?im bir dnemdeyim. Hayattan tam net olarak ne istedi?imi ok iyi biliyorum. Bir amacynyn olma

Gzya?y

Her insan gzya?y dker. Nasyl my? Kimi sevinten, kimi ise zntden. Ne var ki, hayatym da o kadar sahte gzya?y dkenler var ki, riyakar, dzenbaz sadece kendi iin ya?ayan vurdum duymaz. Burada bile, yani iimizde birok sahte gzya?y dken, birok ki?i bulunmakta. Ynsanlary tanydyka bu ki?i

Terk Edili?

Ben her ?ey ayny gidiyor sanmy?tym. Ne var ki ilk gnk gibi seviyordum. Bir gn kar?yma ykyp her ?eye saldyryp, a?kymy sndrd. Geriye dnp bakty?ymda, arkamda ona kar?y hibir ?ey kalmamy?ty, bombo?tu. Her ?eyi farkly sandy?ym ve bir o kadar zerine titredi?im a?kym, yalancy a?yklar listes

Vurdum Duymaz

Anlady?y halde anlamamy? gibi davranan, umursamaz, aldyrmaz, aldyry?syz, vurdum duymaz, amacsyz, duygusuz o kadar ki?i var ki bu hayatta. Ne kadar byle duygusuzca, anlamsyzca, amacsyz ya?ayabilir insan? Bu insanlar acaba toplum iin ne yapmaktadyr? Bu ?ekilde nereye kadar vurdum duymaz ya?ayabilir

Sayfa Gezinme: 1 (All)