Tüm Kategoriler


Sayfalar

duru' Profili


Toplam Yazıları: 72
Toplam Görüntülenme: 22028
Yazar Anasayfa:
Cinsiyet:
Kadyn

duru Son Yazıları

D? ya da Hayal

Hava yle gzel yle melenkolik ki... Sabahtan beri iimden Zeytinburnu sahilinden ba?layyp Samatyaya kadar Atilla Ylhanyn "Sisler Bulvary" ?iiri e?li?inde yrmek geliyor. Belki geer diye payla?mak istedim...

Face

Dayatma olarak hayatymyza sokulmaya aly?ylan me?hur payla?ym sitesine halk arasynda kysaca "Face" diyoruz. Kim neyi payla?my?? Kim kiminle ili?ki ya?yyor? Kim hangi gruba ye? Biri bizi takip mi ediyor? Fi?lendik de haberimiz mi yok? Bunlary takip etmek hangi manty?a sy?yyor anlamadym. Kendini FBI

Karl Marx (1818-1883)

Ba?lyktan da anla?ylaca?y zere niyet ettim; aksakally, nur yzl dede iin felsefesine tezat, kysa cmlelerle bir yazy yazmaya. Bakalym nasyl bir ?ey ykacak ortaya. Umarym kendisini ara?tyrmaya de?er grenlerde ykar aranyzdan. Belli mi olur Dnyaya gelmi?-gemi? kitlelerin en o?unu pe?inden s

Yazmak

Yazmak; yani sefere ykmak veya kendiyle yzle?mek, hayatla derdi olmak ya da bir nevi kusmak, kendine susamamak. Sanki ba?ka aresi olamamak, iinden ba?ka bir "sen" ykarmak... Her ?ey d?nceyle ba?lyyor, sonra ete kemi?e brnyor, ardyndan yazy oluyor. Kimsenin kimseyi dinlemeye zahmet etmedi

Kuyumcular Gn

Sevgililer gn m, yoksa dnya piyasalaryny kalkyndyrma gn m belli de?il Sevgilisi olmayany bile bir hediye beklentisi ierisine sokuyorlar. Teyzem bile birka gn getikten sonra beni arayyp Niye o gn beni aramadynyz? diye soruyor. nmze koyup Hadi! ?imdi bir gzel yiyin bakalym. diyo

Pazartesi

Kendimi her zamankinden daha uyuz hissetti?im bir ba?ka gn yok. Stres, sykynty, uykusuzluk, yorgunluk, i?e konsantre olamama, ne ararsan var Onun yznden hafta sonunu bile rahata geiremiyorum. Arada bir aklyma gelip, pis pis syrytyyor. Gez, dola?! Yaryn gr?rz nasylsa diyip kayyor. Hi

Beklemek

Beklemek, szlk kar?yly?y bana gre lm olan eylemdir. Neyi bekledi?ini bilmiyorsan, misal sabah kalktyn kendi kendine, "i?te bu gn o gn. Gelecek, bir i?aret gelecek. Vallahi hissediyorum. Y?te bu gn o gn, hayatym de?i?ecek" diyorsan i?te bu acynasy bir durumdur. Umut diye bi kavram olmasaydy

Vahly Gemi? Zaman

Ynsanyn ya?ayabilece?i en kt en sinsi en ba?a bela duygusudur. Ak?am yeme?ini biraz fazla kayrynca pi?man oluyorum da ?air demi? ya Her len pi?man lr diye merak ediyorum biti?e bir adym kala acaba neye pi?manlyk duyaca?ym? Yaptyklaryma my yapmadyklaryma my? Yaptyklarym gemi?-gitmi? zerinde

Mslm Grses

Ba?ly?y grnce eminim ki yznzde hafif kmsemeyle birlikte kyvrak bir tebessm belirdi. Bunu yapan yanylyr ba?tan syleyeyim. Arabeskin gelmi? gemi? en byk markasy. Birok insan iten ie sever ama ne var ki itiraf edemez. Gzel bir ses, muhte?em bir yorum Ynanylmaz do?al glen, kendisini v

Sebepsiz zlemler

En kts nedir? Ki?inin kendini zlemesi mi? Zayyf, mutlu, gen hallerini Gemi? bir zamandaki masumiyetini mi zler? Ne yazyk ki bunlary zlesek de yolda kar?yla?yp zlem giderme ?ansymyz hi yoktur. Mutluluk, seni nasyl da zlemi?im me?er bir zamanlar ne gzel mutluymu?um bile diyemezsin. Bu

Sayfa Gezinme: 1 2 3 4 5 6 7 8 (All)