Tüm Kategoriler


Sayfalar

CANIM' Profili


Toplam Yazıları: 11
Toplam Görüntülenme: 1819
Yazar Anasayfa:
Cinsiyet:
Kadyn

CANIM Son Yazıları

At Sevgisi

Atlary ocuklu?umdan beri ok severim. Gerekten insana huzur veren, sadyk birer dostturlar. Bu sevgimi bilen at sahibi dostlarymyz sayesinde iki ortak, bir yary? aty almy?tyk. Baktyk, byttk ama ko?turmak nasip olmady. Aya?ynda problem ykty ama onu yeti?tirmek bile yetti bana. Bu sevgi paha bii

Yalanyn Batsyn

Yalanyn ne kadar kt bir ?ey oldu?unu hepimiz biliyoruz. ocuklarymyza bu konuda ?tler veriyoruz, zamanynda ok da ?tler almy?yzdyr ama ben hi yalan sylemedim diyen insan da yoktur. Beyaz yalanlar, pembe yalanlar diye ayyrmy?yz bir gzel. Ytiraf edeyim ki anneme syledi?im yalanlaryn sayys

Hyrs Ynsany Bitirir

Bence hyrs insany bitirir. Bir ?eyi ne kadar ok istiyorsan o kadar aba ve emek sarfetmek gerekir. Ama evremde grd?m bazy insanlar amacyna ula?mak iin en yakyn dostlaryny ve hatta ailesini bile hie sayyyor, gz dnm? bir ?ekilde neyi istiyorlarsa elde etmeye aly?yyorlar. Bunu yaparken hem

Yim Buz Gibi

Yre?imi, iimi buz gibi hissediyorum. O kadar ok ?ey yasadym ki her alanda, her konuda hemen hemen her ?eyi grdm geirdim diyebilirim. Ama artyk acylar hafif kalyyor. Acy ekmiyorum bile. Son yyldyr a?lamadym, a?layamyyorum da. Hep diyorum ki iim bir buz parasy kar ya?sa ne ykar? Halimden

Acyyorum

Bir buuk yyl nce, evli biriyle birlikte oldum. Aly?kanlyk ba?lady ama ?imdi onu hi sevmiyorum ve ilgisinden, sevgisinden sykyldym. O da e?inden ba?ka bir konu yznden ayryldy ama bo?anmady. Beni ok sevdi?ini sylyor, seviyor da bunu ok iyi biliyorum. Sadece acydy?ym iin ayrylamyyorum. Be

Alkolik mi Oluyorum?

Yki imenin ne kadar zararly oldu?unu biliyorum. Ama ben tek areyi ikide buluyorum. En azyndan o saatimi, o gnm unutturuyor bana... Ytiraf edeyim ki iki kullanmadan nce psikolojik tedavi gryordum. Ama iki, ilalardan daha etkili geliyor. En azyndan o gnm unutturuyor. Tabi ben

Te?ekkr Ederim

Kendime ben bile inanamyyorum. Sizlerle tany?ty?ym gnden beri, alkol azalttym ve di?er sorunlarymyn da stesinden geliyorum. Yorumlarynyz beni ok etkiledi ve do?ru kararlar almama yardymcy oldu. Sizlere ok te?ekkr ediyorum. Bundan sonra size btn itiraflarymy yazaca?ym, size ok gveniyorum. B

Evlilik Oyunu

Sonunda bitti evli bir insandan kurtulmaya aly?yrken kurtuldum. Bahanemde ayry olup bo?anmady?y e?i oldu. Beni ok sevmesine ra?men dn: ?imdiye kadar ikilemdeydim ama kararymy verdim bo?anyp senle evlenece?im dedi. Bende ?imdiye kadar neden ikilemde oldu?unu sylemedin dedim syleyemedim ded

Erkekler Neden Aldatyr?

Arkada?lar sizlerle payla?mak istedim. Erkeklerin o?u sevdi?i kadyny aldatyyor ve yakalandyklary zaman en basit cevaby veriyorlar. "Onlar gn birlik bayanlar, sen kendini onlarla bir mi tutuyorsun?" diyorlar. Byle bir ?eye neden ihtiya duydu?unu sorunca da "kadyn istedi oldum" diyorlar ve iyice

Sen Diye

Arkada?lar sizlerle 26 ay nce rahmetli olan e?ime yazdy?ym ?iiri payla?mak istiyorum... Sen diye ysyndy?ym karanlyk gecelere, sen diye ?medim, sevginin a?yrly?y vardy zerimde, ylesine muhtatym ki tenine, saryldym yastyklara sen diye. A?lamak geliyordu iimden sensizli?e, gzya?lar

Sayfa Gezinme: 1 2 (All)