Tüm Kategoriler


Sayfalar

kavgam' Profili


Toplam Yazıları: 16
Toplam Görüntülenme: 2629
Yazar Anasayfa:
Cinsiyet:
Kadyn

kavgam Son Yazıları

Nerdesiniz?

Uzun sredir rahatsyzly?ym ve i?lerimin yo?unlu?u nedeniyle siteye giremedim. Bu aralar yeni yeni girmeye ba?ladym ki yeni arkada?lar gelmi?, eski arkada?larymyz kayyplara kary?my?, eski arkada?lardan kimsecikler yok. Site nbetini bir iki arkada? tutuyor sanki ne zaman girsem hep onlar var. Di

Pi?man De?ilim

Bir karyncayy bile incitmeyen ben katil oldum! Hem de bu sabah temizlik yaparken. Mutfakta dolaplaryn altyny elektrik sprgesiyle ekiyordum. nce baktym bir-iki Derken oldular, gittike o?alyyorlar. Sprge sesinden rahatsyz olduklary belli. Dolaby bir de ektim ki ne greyim, oluk ocuk hep

Benimle Evlenirmisin

Gnlerdir evimi ve hastaneyi iek bahesine evireni merak edip duruyordum. Dn ak?am telefonum aldy. Arayan acil uzmanyydy. Byk bir kaza oldu?unu ve ok sayyda yaralynyn hastanede oldu?unu benim acilen hastaneye gelmemi sylyordu. zerimi de?i?tirip evden ykarym dedim vakit yok bir dakika bil

Benim Kavgamsyn

Sevgilim bu yolda benimle yrd?n iin, zntlerimi sevinlerimi payla?ty?yn iin, benim yzm gldrd?n iin, elimi tuttu?un, koluma girdi?in, bana sarylyp pt?n iin, bana de?er verdi?in, bana de?erli oldu?umu hissettirdi?in iin ve de en nemlisi bana zaman ayyrdy?yn iin kysacasy her?e

Vefasyzym Ama Vicdansyz De?ilim

U?runa dnyalary verdi?im hayalgzlm; bu sana son sesleni?im. Yine parampara ettin beni, yine "vefasyz" yine "vicdansyz" dedin bana. Bu sefer hakettim belki. Evet vefasyzym, aramyyorum, sormuyorum ama vicdansyz de?ilim. Seni unutmak iin sevdi?im her?eyden vazgetim. ocuklu?umun, genli?imin kysa

Sigarayy Byraktym

Onunla 15 yyl nce katyldy?ym arkada? toplantylarynda tany?tym. Zamanla ondan kopamaz, onsuz yapamaz hale geldim. Bir, iki, derken bir paket daha, sonralary da iki paketi geti?i gnler oldu. Defalarca ondan ayrylmak istedim yapamadym. O benim tek arkada?ym, tek dostumdu. Doktorumun byrak demesin

Kyskanyyorum

Dnyaya yokluk iinde amy?ym gzlerimi... Hep maddi imkansyzlyklar iinde, bazende onun bunun eskisiyle bydm. Benden sonra dnyaya gelen kyz karde?im yokluk nedir bilmediler. Hi yeni bir elbisem, oyunca?ym olmady benim... Ytiraf ediyorum; kyzkarde?lerim sizi kyskanyyorum!

Yardym Ettim Ma?dur Oldum

Mesai saatlerimin de?i?mesi nedeniyle ocuklary anneme byraktym. Maa?y ekip vitrinlere baka baka eve gidiyordum. Ani bir fren sesi duydum. Caddeye bakty?ymda bir bayanyn yerde yatty?yny grdm. Mesle?imin bana verdi?i so?ukkanlylykla ko?tum. Ylk mdahaleyi yapmaya ba?ladym ki aradan ok gemeden

?ikayetim Var

Sayyn uzmanym; sabahtan ak?ama kadar internette ky kurup, asker retip, di?er kylere saldyry yapty?ynyz gibi biraz da gnlk ykmasy gereken raporlarla ilgilenseniz de hem ben, hem hastalar zor durumda kalmasalar daha iyi olmaz my? Ak?ama kadar pe?inizde ko?maktan yoruldum...

Anneme Mektup

Canym annem Satyrlaryma nereden ve nasyl ba?layaca?ymy bilmiyorum. Seni ok ama ok zledim annem. Bugn izin istedim, en yakyn zamanda kysmetse gelece?im annem. Benim iin, tahsilim iin, arkada?larymyn iinde kk d?memem iin neler yapmadyn ki, annem? Bana mezun oldu?um gn, kyzym e?er

Sayfa Gezinme: 1 2 (All)