Tüm Kategoriler


Sayfalar

kavgam' Profili


Toplam Yazıları: 16
Toplam Görüntülenme: 3355
Yazar Anasayfa:
Cinsiyet:
Kadyn

kavgam Son Yazıları

Nerdesiniz?

Uzun sredir rahatsyzly?ym ve i?lerimin yo?unlu?u nedeniyle siteye giremedim. Bu aralar yeni yeni girmeye ba?ladym ki yeni arkada?lar gelmi?, eski arkada?larymyz kayyplara kary?my?, eski arkada?lardan kimsecikler yok. Site nbetini bir iki arkada? tutuyor sanki ne zaman girsem hep onlar var. Di

Pi?man De?ilim

Bir karyncayy bile incitmeyen ben katil oldum! Hem de bu sabah temizlik yaparken. Mutfakta dolaplaryn altyny elektrik sprgesiyle ekiyordum. nce baktym bir-iki Derken oldular, gittike o?alyyorlar. Sprge sesinden rahatsyz olduklary belli. Dolaby bir de ektim ki ne greyim, oluk ocuk hep

Benimle Evlenirmisin

Gnlerdir evimi ve hastaneyi iek bahesine evireni merak edip duruyordum. Dn ak?am telefonum aldy. Arayan acil uzmanyydy. Byk bir kaza oldu?unu ve ok sayyda yaralynyn hastanede oldu?unu benim acilen hastaneye gelmemi sylyordu. zerimi de?i?tirip evden ykarym dedim vakit yok bir dakika bil

Benim Kavgamsyn

Sevgilim bu yolda benimle yrd?n iin, zntlerimi sevinlerimi payla?ty?yn iin, benim yzm gldrd?n iin, elimi tuttu?un, koluma girdi?in, bana sarylyp pt?n iin, bana de?er verdi?in, bana de?erli oldu?umu hissettirdi?in iin ve de en nemlisi bana zaman ayyrdy?yn iin kysacasy her?e

Vefasyzym Ama Vicdansyz De?ilim

U?runa dnyalary verdi?im hayalgzlm; bu sana son sesleni?im. Yine parampara ettin beni, yine "vefasyz" yine "vicdansyz" dedin bana. Bu sefer hakettim belki. Evet vefasyzym, aramyyorum, sormuyorum ama vicdansyz de?ilim. Seni unutmak iin sevdi?im her?eyden vazgetim. ocuklu?umun, genli?imin kysa

Sigarayy Byraktym

Onunla 15 yyl nce katyldy?ym arkada? toplantylarynda tany?tym. Zamanla ondan kopamaz, onsuz yapamaz hale geldim. Bir, iki, derken bir paket daha, sonralary da iki paketi geti?i gnler oldu. Defalarca ondan ayrylmak istedim yapamadym. O benim tek arkada?ym, tek dostumdu. Doktorumun byrak demesin

Kyskanyyorum

Dnyaya yokluk iinde amy?ym gzlerimi... Hep maddi imkansyzlyklar iinde, bazende onun bunun eskisiyle bydm. Benden sonra dnyaya gelen kyz karde?im yokluk nedir bilmediler. Hi yeni bir elbisem, oyunca?ym olmady benim... Ytiraf ediyorum; kyzkarde?lerim sizi kyskanyyorum!

Yardym Ettim Ma?dur Oldum

Mesai saatlerimin de?i?mesi nedeniyle ocuklary anneme byraktym. Maa?y ekip vitrinlere baka baka eve gidiyordum. Ani bir fren sesi duydum. Caddeye bakty?ymda bir bayanyn yerde yatty?yny grdm. Mesle?imin bana verdi?i so?ukkanlylykla ko?tum. Ylk mdahaleyi yapmaya ba?ladym ki aradan ok gemeden

?ikayetim Var

Sayyn uzmanym; sabahtan ak?ama kadar internette ky kurup, asker retip, di?er kylere saldyry yapty?ynyz gibi biraz da gnlk ykmasy gereken raporlarla ilgilenseniz de hem ben, hem hastalar zor durumda kalmasalar daha iyi olmaz my? Ak?ama kadar pe?inizde ko?maktan yoruldum...

Anneme Mektup

Canym annem Satyrlaryma nereden ve nasyl ba?layaca?ymy bilmiyorum. Seni ok ama ok zledim annem. Bugn izin istedim, en yakyn zamanda kysmetse gelece?im annem. Benim iin, tahsilim iin, arkada?larymyn iinde kk d?memem iin neler yapmadyn ki, annem? Bana mezun oldu?um gn, kyzym e?er

Anneler Biraz Daha Dikkat!

Dy?aryda kocaman bir kalabalyk ve ykselen y?lyklar, ieri girdi?imde grd?mse morgun nnde kapynyn aylmasyny bekleyen, birazdan morga konacak bir sedye, zerinde ise kk bir beden. Yanyndan geerken iim burkuldu. O an beni etkileyen dy?arydaki seslerden ok o kk beden olmu?tu. Grevlinin

En Gzel Dileklerimle

Hemen herkese kar?y gsterdi?im iyi niyetim, ayk szll?m ve drstl?m bazen hep kaybetmeme neden olduysa da ne yapayym kt olamyyorum i?te. A?layan ile a?lar, glen ile glerim ben. Yavrularymla mesle?ime adadym kendimi. Onlar iin hep en iyisini yapmaya aly?tym. Bundan sonrada rabbim ban

Hayal Gzlm

Hayal gzlm! Bana hep acylar kar?ysynda gl ol, cesur ol, korkma, benim sevdi?im yreklidir, korkmaz diyordun ya, korkmadym korkmuyorum. Ne aldy?ym tehditlerden, ne u?rady?ym saldyrylardan, ne de duydu?um hakaretlerden hibir ?eyden korkmuyorum. ?imdi olanlary unutup yeniden ba?lamak istiyorsun

ok mu Zordu?

Ben sabahlara kadar seni d?nrken, sen diye hayallerinle konu?urken, iti?im her sigarada, her yudumda teselli ararken, gnlm bir gn kavu?uruz diye avuturken kar?yna ykan ilk insanla konu?mana kyryldym. "Benim sevdi?im var" demek, ok mu zordu?

Sevdim Seni Vicdansyz

Hayal gzlm, sevdice?im; seni her?eyden ok ama ok sevdim. Hani bugn bana bir mesaj atmy?syn ya, "sevdim seni vicdansyz" diye? Ynan ki ok zoruma gitti. Sana, yuvana, ocuklarynyn ba?ynadn demek vicdansyzlyk my?E?er vicdansyzlyksa evet vicdansyzym ben. Ve ?unu da unutma ki, seni de ancak benim

Hayal Gzlm

Bugn senin do?um gnn ve ?u an yanynda olmayy o kadar ok istiyorum ki anlatamam. Suya hasret l´n susuzlu?u kadar susadym sana. Yanynda olsaydym, ellerini tutup gzlerine baksaydym, o ok sevdi?in ?arkymyzy syleseydim sana ke?ke. Haykyrsaydym yine btn caddelere seni sevdi?imi. Nerdesin

Sayfa Gezinme: 1 2 (All)