Tüm Kategoriler


Sayfalar

romeo' Profili


Toplam Yazıları: 9
Toplam Görüntülenme: 2412
Yazar Anasayfa:
Cinsiyet:
Erkek

romeo Son Yazıları

Zamansyz Zaman

Geen gn oturmu? ayymy ierken d?ndm. Neredeyse bir yyldyr akrabalary ziyaret edece?im ama bir trl vakit bulamyyorum. Sonra dedim eskiden hayat bugnk gibi kolay de?ildi tabi. Elektrik, su, aly?veri?, otobs bileti falan filan... Gidip yrrdk, bir ta?ytla giderdik vs. ?imdi ise internette

Ady A?k

Bu kadar ?iir ve destanlar yazylmy?sa gidenler zerine ve kalanlaryn dertleri llere d?rm? da?lary deldirtmi?se birilerine, ya?anan ?u kysacyk ya?amda hem en mutlu gnn, hem en mutsuz gnnn sebebi aynyysa, kh gldrp, kh a?latyrsa bir ?ey sevenleri, heyecandan pyr pyr edip uururken kalple

Yyllarymy ocuklu?umda Unuttum.

Bir gn soka?a ykyp oyun oynamak istedi?imde a?abey sesleriyle irkildi?imi hatyrladym. Gen bir kyza bakty?ymda artyk byd?m, yaramazlyk yapmak istedi?imde ciddiyete bynm? yzler grdm. evremdeki bebeklerin yrmesinden ?rendim ben bymeyi... ocuklu?um muydu kaybetti?im yoksa bulup ta k

Cylky ykan Foto?raf

Foto?raf 1800 l yyllaryn en nemli bulu?laryndan biriydi, o gnlerden bu gnlere foto?raf o kadar artty ki artyk telefonlarymyza, Mp5 lerimize kadar girdi, dnden bugne foto?rafta ne degi?ti? Foto?raf artty ekimler kalitele?ti, ok daha iyi foto?raf makineleri retildi, ama o foto?raf ruhu o payl

Yanly? Nerede?

Yanly? ili?kilerin altynda hep ilgisizlik, sevgisizlik ve sevgi aly?y yatyyor. Bunlar ki?iyi yeterince sorgulamadan a?k hayatyna srklyor. Sonra my? Sonrasy bazen ayrylyk dolusu ya?amlarda savruluyor insan, bazende tohumlarynyn filizlendigi, bir icek dolusu ya?amlaryn hzn, ilgisizli?i kaplyyor

Sende Yaz

Bilinmezli?in en bilinen yanydyr yazmak. Bazen bir tutku olur, bazen bir zorunluluk; bazense bo? vakitlerinde karalayyp degi?ik ?ekiller yaptygyn bir ka?yttyr. Hipnoz gibidir yazmak. Ya?arsyn, yazarsyn... Yyllar sonra yazdyklaryna bakmak, yyllar nceki ya?ananlara dnmektir adeta. Yazmak, hayat

Ertelerken Hayaty

Bu gnlerde, geirdi?im gnler birbirinden farksyz. Belki ben farksyz ya?yyorum, belki de bana ya?atylanlar farksyz... O gn, yorucu olan dersleri ardymda byrakmy?, Sonunda bitti deyip bir oh ekmi?tim belki de her Bitti dediklerimin bir ba?langy olduklaryndan habersiz. Aslynda her zaman yapty?

Gerek Dost

Biriyle dost olursun arkada?yndyr, geyik yapty?yn gnn geirdi?in ki?idir. Bazen dostun olur yeri gelir, seni bir anne edasyyla dinler. O gngrm? nasihatlarynyn en gzellerini seer senin iin. Gn gelir seninle bir arkada? olur, glp e?lendi?in saatlerin saatleri kovalady?y. Gn gelir sevgi

Ara?tyrma Ruhu

Ynternet a?yndayyz Her ?ey elimizin altynda. Eskiden bir konu ara?tyraca?ymyzda, mimarlyk, in?aat ya da bir dev, ara?tyrylacak ne varsa u?ra?yrdyk. aba harcardyk, kimi zaman arkada?larla birlikte fikir aly?veri?leri yapardyk. Bazen bilen birilerine dany?yrdyk, giderdik, gelirdik. Sonra o i?im

Sayfa Gezinme: 1 (All)