Tüm Kategoriler


Sayfalar

jasmin' Profili


Toplam Yazıları: 80
Toplam Görüntülenme: 23110
Yazar Anasayfa:
Cinsiyet:
Kadyn

jasmin Son Yazıları

Depresyonda mısınız?

    Mevsim dönüşümleri birçok değişikliklere neden olmaktadır. Kılık-kıyafet, yeme-içme vs. en çok da davranışlarımızı etkilemekte. Duygulanıp birçok insan nedensiz ağlayarak depresyona adım atabilir. Depresyon her cinste

Neden?

Ataerkil (erkek otoritesine dayanan) bir toplumuz. Bazy gelenek ve greneklerimize tabii ki saygy duymalyyyz. Fakat anlatmak istedi?im bir ka husus var.Hi bir bayan e?inden ileride ayrylmak niyetiyle evlilik olayyny gerekle?tirmez. Hani derler ya, byak artyk kemi?e dayandy... ocuklary var i

Bize Ne Oluyor?

Hi bir ?ey yazamyyorum. A?lamakare de?il ki... Haberleri izledi?imde iim iime sy?mady, hykyrarak isyanymy bir ka cmle ile ifade etmeye aly?tym.On iki fidan yine gitti. Zor, ok zor... Ate? d?t? yeri yakar... "Yeter artyk! Durun!" diye haykyrsak dahi nafile...

Kendimizi Affetmeliyiz

Biz insanlar mrmz kendimizi sulayarak my geirece?iz? Byle yapa yapa ne hle geldik. Olan olmu?tur, geen gemi?tir. Yanly?lar yapmy? olabiliriz. Yanly?y yaptyysak yaptyk. Kendimizi gemi?le sulamak yetmez mi? nce kendimizi sulamaktan vazgeip, kendimizi affederek, kendimizle sava?maktan va

Adaletin Temeli

Adalet, sa?lyk ve e?itim kurumlary toplumun temel kurumlardyr. Uygarla?manyn temel gstergesidir. Bu kurumlaryn retti?i hizmetler, toplumun ihtiya duydu?u olmazsa olmazlarydyr. Toplumda hkim olan gr?e gre parasy olan haksyz olsa da mahkeme kapysynda hakly ykmasy mmkndr. rne?in, eli kanly

Beklentilerim

2010 yyly bazylarymyz iin ok iyi, bazylarymyz iin ise ok zc olaylara neden olmu?tur. Her yylyn ba?langycy hep iyi ?eyler olmasyny ba?ta huzur olmak zere bol kazan dileriz. mit ederek gnlerimizin gemesini isteriz. Benim de bu yylym ok iyi gemesine ra?men son gnleri gzel geen gnlerim

Harikalar Diyary

Gezdim, grdm, inceledim, ara?tyrdym ve edindi?im en gzel d?ncemi sizlerle payla?mak istedim. Trkiyede din, dil, yrk ayyrymynyn, yapylmady?y nadir yerlerden birinin; Mardin ilimizin oldu?u kanysyna vardym. Rehber e?li?inde gezdi?im Deyr-l Zafaran Manastyry, Ulu Camii, ara sokaklarda yol

KADINLARIMIZI BYLE ANALIM!

lkemizin varly?ynda ok nemli bir rol oynamy?larydyr. Bu nedenle bu byk ruhlu ve kahraman kadynlarymyza ?kran ve minnet duygularymyzy bir kere daha ifade etmenin ulvi bir grev oldu?unu d?nyorum.Anadolunun d?mana kar?y ?ahlandy?y  mcadele dneminde kadynlarymyz vatan

Toplumda Kadyn Olmak

Pek Trk filmi izlemem ama TVde eski Trk filmlerinden biri gzme ili?ti. Konusu yine fedakrlyk yapmasy gereken bir kadyn ve ya?adyklaryydy Filmin sonunda her zamanki gibi kafamda birok soru i?areti olu?tu. Neden filmlerde ve reel ya?antymyzda hep kadynlar fedakrlyk yapmaktalar? Atalarymyz ned

Asla!

Zaman zaman asla ben ?unu yapmam, sylemem, davranmam vs. deriz ama bir gn birde bakmy?yz ki asla yapmam dediklerimizi fark ederek veya etmeyerek yapmy?yz, yapmak zorunda byrakylmy?yz. Asla yapmam dediklerininiz, asla yapmam dedi?iniz halde yaptyklarynyz ve bunlara ba?ly pi?manlyklarynyz vardy

Sayfa Gezinme: 1 2 3 4 5 6 7 8 (All)