Tüm Kategoriler


Sayfalar

Nilsu' Profili


Toplam Yazıları: 57
Toplam Görüntülenme: 9172
Yazar Anasayfa:
Cinsiyet:
Kadyn

Nilsu Son Yazıları

Fark Var

Nereden ba?layyp, nasyl anlataca?ymy bilmiyorum. ok u?ra?tym ama olmuyor, olmuyor, olmuyor Bir trl senin sevgilin gibi bir sevgiliye sahip olamyyorum. Niye mi? Mesela; senin sevgilin her saat onu grsem, onu izlesem, onunla btn vaktimi geirsem diyor, ama benimki yle de?il. Senin sevgilin gz

Eyvah Basyldyk!

Geti?imiz hafta sonu annemler yanyma geldiler. Ylla ki her ?eyde bir terslik olacak ya, e?im de i?lerinden dolayy mecburen ailesinin yanyna gitmek zorunda kaldy ve bir birlerini hi grmediler. O gece babam da eve gelmemi?ti ve biz annemle bizim yata?ymyzda yatmy?tyk. Babam sabah erken saatte eve

Karmakary?y?ym

ok de?il, daha 6 ay ncesine kadar evlili?in bana ok uzak oldu?unu d?nrdm. Hatta sz konusu evlilik oldu?unda, kendimi bir uurumun tepesinden atlamak zereymi?im gibi hissederdim ve "o uurumdan atlamaya karar verdi?im gn, birine evet diyece?im gn olacak" derdim ama dedim i?te... Evet,

Ah ?u ocuklar

Geti?imiz gnlerde i? yerimizin kk bir misafiri vardy. Y?yeri aly?anlaryndan Aynur abla 6 ya?yndaki kyzyny yani Merveyi de yanynda getirmi?ti. Biz de o gn patronumla birlikte aly?yyorduk ve Merve yanymyza geldi. Tabii ben her zaman ki gibi yine ba?ladym munzurluk yapmaya. Ben: Merve bu(patr

Annesinden Solucan Bekleyen Ku? Yavrusu

aly?ty?ym yerde yemek olmady?y iin hergn yemek sorunu ya?yyorum. Dy?ary ykyp yeme olasyly?ym da olmady?y iin haliyle kabak ni?anlymyn ba?yna patlyyor. Garibim ba?larda beni doyurmak iin elinden geleni yapyyordu ama ?imdilerde O´da beni ba?yndan savmaya ba?lady... O´na gvenerek yan

Endamym Yeter

Dn canym sykkyn bir vaziyette evde ks ks oturuyordum. Telefon aldy ve arayan Kyraty. Biraz konu?tuktan sonra sesimin iyi gelmedi?ini fark etmi? ve neyim oldu?unu sordu. Ben de bir ?eyim olmady?yny, sadece canymyn biraz sykkyn oldu?unu syledim. Keyifsiz oldu?um zamanlarda buraya takyldy?ymy bi

Gelece?in Ata Szleri!

Ataszleri hepimizin ya?amynyn bir parasydyr. yle ki, biro?umuzun hayatyna yn verdi?i zamanlar bile olmu?tur. Bana gre o?u o gnlerde ya?anylanlary anlatyr aslynda. Ynsanlarymyzyn ekti?i sefaleti anymsarym ben onlarda. Hepsi ayry ayry bir de?er, bir hazine, tabi anlayabilene. Ve d?nrm, ac

Kaynylmaz Felaketler

Yyl 2015...lkemiz 2 yyl nceki 8.2lik depremin yaralaryny sarmaya aly?yyordu. Kresel sorunlardan dolayy susuzluk had safhadaydy ve birok lkeyle bu yzden sava?yn e?i?ine gelmi?tik. 7 yyl nceki(yani bugnk)sorunlaryn hibiri kalmamy?ty artyk. O zamanyn gndeminden d?meyen terr, ?imdilerde ye

Hatyrlanmak Gzeldir

Buraya geleli yakla?yk 2 yyl oldu ve bana yakynlyk gsteren ilk ki?i sen oldun. Nadir de olsa bir ba?kaydy seninle olan sohbetlerimiz ve inan ok da e?lenceliydi. Hakikaten tanynmaya de?er bir insansyn ve iyi ki tanymy?ym dediklerimdensin, her ne kadar yz yze gr?memi?sek de... Canym arkada?ym iy

Sil Ba?tan

yle anlar gelir ki, zamany geriye almak isteriz. Yapylan veya yapmy? oldu?umuz hatalardan en kestirme kurtulu? yolu olarak grrz bunu. Ama sadece isteriz ve istemenin tesine geemez bir trl. Zaman gemi?tir, ya?anan ya?anmy?tyr. Bir o?umuzun istedi?i ?eydir hayaty de?i?tirmek. Ke?ke hayatyn d

Sayfa Gezinme: 1 2 3 4 5 6 (All)