Tüm Kategoriler


Sayfalar

gulbahcelim' Profili


Toplam Yazıları: 61
Toplam Görüntülenme: 12779
Yazar Anasayfa:
Cinsiyet:
Kadyn

gulbahcelim Son Yazıları

Ylk Dans

Ylk kez bir d?n salonunda ki d?ne annemin ysrary zerine gidecektim. Byk ?ehirde ok yeniydik henz. O yyllaryn modasy Hlya Av?ar sa kesimi, kot pantolon, zerine byk tokaly siyah kemer modaydy. Annemin halasynyn o?lunun d?nyd. Bu byk halanyn benle ya?yt o?luda vardy. ocukluk

Beni Affet

Elimde olmayan sebeplerden dolayy, birisini ok fena kyrdym. Sylenmi? szlerin dn? olmady?yny da ok iyi biliyorum. Patlayynca ok kyrycy oldu?umu nceki yazylarymda da dile getirmi?tim. Onun bana hala kyrgyn olmasyna dayanamyyorum. Evet o ki?iyi seviyorum, ama elimden de bir ?ey gelmiyor. Gl

Her?eyin Bir Sebebi Var

Ystenilmedi?imi d?nd?m anlarda tepkim direk ortamdan kaybolmak oluyor. Tarty?maktan, kavga etmekten hep kaandym. Anlyk alttan alyrym ama kar?ymdakinin ve kendimin sakinle?mesi iindir bu. Sonra uzun bir sre susarym; susarym ki olan her?eyi rahatca gzden geirebileyim. Kyrylyrym, kyrarym kaldy

Kader Y?te!

Hayatymda hep erken bymek durumunda kaldym. Bu durum evlendi?imden ?u gne kadar de?i?ti sanyyordum. Haftalardyr bir baktym ki, hi bir de?i?im yok. Grmcemin annesi olmady?y iin onu ynlendirenin, onun annesi yerine geenin ben oldu?umu fark ettim. Kyz evlenme a?ynda, tany?ma faslynyn yarysynd

Sanal Deyip Gemeyelim!

Yazaca?ym konu sanala ait sorunlaryn kk bir blm. Hepimizin nerdeyse sanaldan tanydy?y belki de dost derecesinde samimiyet kurdu?u ahbaplarymyz, arkada?larymyz bulunmaktadyr. Fakat bazen de tesadfen tany?yp dertle?ti?imiz insanlary da arkada? saymaktayyz. Anlyk bir gvenle konu?tu?umuz ki?iler

Site Sakinlerine

Geceye kulak verip o sessizli?i dinlediniz mi hi? Biraz yalnyzly?y anlatyr belki de gnn yorgunlu?unu atlatyr. Gecede hzn bir ba?kadyr, gecenin karanly?y aydynly?yn da?ynykly?yny kapatyr. Gece beni bana anlatyr. Geceye sorsanyz size ok ?ey anlatyr, ama anlatmasyn demi? Her?ey gece gibi ka

Bela Geliyorum Demez!

O?lum ve e?imle gezmeye yktyk. Yolun kar?ysyna gemek iin arabalary bekliyorduk, o esnada ben yzm ka?ymakla me?gulken, e?im yolun kar?ysyna gemi? bile. Baktym o?lum yanymda, elini tutmak iin ona bakarken bir kary kocanyn ortasynda kaldym. Onlary grmemi?tim. Adam; Yuh be! Oha yani dedi

Dostluklar da Bitermi? Me?er

Bir dost aile gibidir de?ilmi insana. Belki de aileden daha sycakdaha samimi gelir. Sonsuzdur belki de duygularynyz, kendinizden emin olmanyz kadar sonsuz. On yyllyk bir dostluk hikayesi bu. Nedenlerini ok fazla ayklayamayaca?ym bir dostluk bitiyor. zlyormuyum hayyr, garip itici bir so?ukluk

Pazar Sakarly?y

Bir pazar gnnn bu kadarda cmb? olaca?yny d?nmemi?tim. E?im benden nce kalkty lavobaya gitti ben uyuyor numarasy ekiyorum. Bir nceki hafta onu tehtit etmi?tim. Sobayy kurmazsan btn gn yataktan ykmam demi?tim. Hatyrlamy? olsa gerek ki Canym ben sobayy kurarken sende kahvalty hazyrlarmy

Sevdim Bu Yasayy

Tam benimistedi?im gibi bir yasa en sonunda ykty. Artyk arabasy olan hi kimse, yayaya amur syratmayacak de?il, syratamayacak. Ystiyorsa syratsyn o amuru, 60 ytl cezayy kimse gze almaz, alamaz. Ysterdim ki cezasyz saygy olsun ama insanlar cezadan anlyyor.

Sayfa Gezinme: 1 2 3 4 5 6 7 (All)