Tüm Kategoriler


Sayfalar

panzehir' Profili


Toplam Yazıları: 73
Toplam Görüntülenme: 19871
Yazar Anasayfa:
Cinsiyet:

Erkekpanzehir Son Yazıları

İş Hayatı

Be? g�nl�k iznim nihayetinde bitti. Yaryn pazartesi ama bende pazartesi sendromu nedense ya?anmyyor. ��nk� Allah´a ?�k�r g�zel bir i?im, elim aya?ym yetecek kadar g�c�m var bu hayatta. Cenab-y Allah´tan dile?im i?sizlerin bir an �nce i? bulmasy ve evlerine bir ta

Canım Karıma - 2

Evlili?imizi ikinci yyl d�n�m�ne yakla?yrken; bana sevginin di?er adynyn kyrmyzy, mutlulu?un ise masmavi bir d�nya oldu?unu �?retti?in i�in� Bir erke?in dahi g�zya?laryny sadece sevdi?i kadynyn yanynda akytty?yny, g�lmenin dahi g�zlerinde ba?layyp s�re geldi?ini, bayat bir e

Hayata Dair

Hayata dair hangimiz mutlu olabiliyoruz ki? Ben bedensel engelli olsam da, kendimi hi bir zaman byle grmedim, gremem de. E?im dostum da benim bu hayata pozitif yakla?ymymy seviyor. Benim anlamady?ym hatta anlamak da istemedi?im ?ey ?u, soruyorum size "Neden normal insanlar sa?lyklary yerindeyken

Bir Dilek Tuttum

Seni tanymadan gelen geen gemilere bakarken her martynyn arkasyndan bakakalyrdym, kar?y sahile ya da bir ufu?a Sycak bir Yzmir gecesinde, yyldyzlar y?yl y?yl yine gkyznde. Ay nazly bir ?ekilde aydynlatyrken gkyzn, yyldyzlar evresinde sevdaly ?yklar gibi dola?yrken, bir gl? veyahut bir n

Sevdanın Rengi

Sevdanyn rengi bana g�re, ne bir ne de iki tanedir. Yeri geldi?inde, bir ?elalenin k�p�?�ndeki beyaz gibi co?kulu ya da g�ky�z� kadar u�suz bucaksyz bir sevgide yanmaktadyr, kor olup i�ten i�e� Bir dolunayyn y?y?ynda yahut bir bu?day ba?a?ynda saklydyr, sapsary sa�laryyla

Canım Karıma

Seni bulmadan �nce, kurak ��llerdeki bir saman yuma?y gibiydim ya da o yssyz sycak ��l gecelerinde, g�ky�z�nde bir yyldyz misali parlyyordum. D�?meyi bekliyordum, belki de beni d�?�recek bir kuvveti ararken o ��lde, bir gece da?laryn eteklerinden ay y�zl� bir melek

Bir Bahar Ak?amy

"Bir Bahar Ak?amy" diye ba?layan bir ?arky vardy, bilmem hatyrlar mysynyz? Mnir Nurettin Selukun Gerekten insan gerek sevgiyi veyahut mutlulu?u bir insanda buldu?unda bu duyguya fazlasyyla kapylyyor. Ben belki sevgiyi ge buldum ya da beceremedim daha nceleri ke?kelerle rlm? bir duvaryn s

Cennetin Mavili?i

Belki bir ara bo? bo? aryyordum kendi bo?lu?umu dolduracak bir sevgi olsun diye. Belki de hi gibi aryyordum benli?imi ba?ka avare gnllerde oradan oraya kuru bir yaprak misali... ?imdi yle mi ya... Yre?imin iine aktyn bir gn, bir seher yyldyzy misali d?tn gnlme, gecem gndzm oldu, yzm

D?n Tela?y

Son iki aydan beri ni?anlym ile beni bir d?n tela?y sardy ki sormayyn Ben erke?im ya, biraz aktyrmyyorum ama inanyn ok gzel bir ?ey. Mobilyalaryn seimi, gelinli?in seimi, evin ara?tyrylmasy vs. Ynsana hayatynyn bir blmnde byle tela?lar gerekiyormu?. Gzel bir duygu vesselam Hayatta nem

mrmn Sahibisin

Yre?imin kyyylarynda dola?yrken, bir istiridye kabu?u arpty aya?yma bir gn batymynda. Martylaryn sesiyle kary?yk sesinin yankylary geliyordu usulca kula?yma derinden, inceden. Sesin sanki cennetteki meleklerin kanat yrpy?y kadar gzel, o gzlerin cennetteki okyanuslaryn mavisi kadar derin, sala

Sayfa Gezinme: 1 2 3 4 5 6 7 8 (All)