Tüm Kategoriler


Sayfalar

panzehir' Profili


Toplam Yazıları: 73
Toplam Görüntülenme: 19215
Yazar Anasayfa:
Cinsiyet:

Erkekpanzehir Son Yazıları

İş Hayatı

Be? g�nl�k iznim nihayetinde bitti. Yaryn pazartesi ama bende pazartesi sendromu nedense ya?anmyyor. ��nk� Allah´a ?�k�r g�zel bir i?im, elim aya?ym yetecek kadar g�c�m var bu hayatta. Cenab-y Allah´tan dile?im i?sizlerin bir an �nce i? bulmasy ve evlerine bir ta

Canım Karıma - 2

Evlili?imizi ikinci yyl d�n�m�ne yakla?yrken; bana sevginin di?er adynyn kyrmyzy, mutlulu?un ise masmavi bir d�nya oldu?unu �?retti?in i�in� Bir erke?in dahi g�zya?laryny sadece sevdi?i kadynyn yanynda akytty?yny, g�lmenin dahi g�zlerinde ba?layyp s�re geldi?ini, bayat bir e

Hayata Dair

Hayata dair hangimiz mutlu olabiliyoruz ki? Ben bedensel engelli olsam da, kendimi hi bir zaman byle grmedim, gremem de. E?im dostum da benim bu hayata pozitif yakla?ymymy seviyor. Benim anlamady?ym hatta anlamak da istemedi?im ?ey ?u, soruyorum size "Neden normal insanlar sa?lyklary yerindeyken

Bir Dilek Tuttum

Seni tanymadan gelen geen gemilere bakarken her martynyn arkasyndan bakakalyrdym, kar?y sahile ya da bir ufu?a Sycak bir Yzmir gecesinde, yyldyzlar y?yl y?yl yine gkyznde. Ay nazly bir ?ekilde aydynlatyrken gkyzn, yyldyzlar evresinde sevdaly ?yklar gibi dola?yrken, bir gl? veyahut bir n

Sevdanın Rengi

Sevdanyn rengi bana g�re, ne bir ne de iki tanedir. Yeri geldi?inde, bir ?elalenin k�p�?�ndeki beyaz gibi co?kulu ya da g�ky�z� kadar u�suz bucaksyz bir sevgide yanmaktadyr, kor olup i�ten i�e� Bir dolunayyn y?y?ynda yahut bir bu?day ba?a?ynda saklydyr, sapsary sa�laryyla

Canım Karıma

Seni bulmadan �nce, kurak ��llerdeki bir saman yuma?y gibiydim ya da o yssyz sycak ��l gecelerinde, g�ky�z�nde bir yyldyz misali parlyyordum. D�?meyi bekliyordum, belki de beni d�?�recek bir kuvveti ararken o ��lde, bir gece da?laryn eteklerinden ay y�zl� bir melek

Bir Bahar Ak?amy

"Bir Bahar Ak?amy" diye ba?layan bir ?arky vardy, bilmem hatyrlar mysynyz? Mnir Nurettin Selukun Gerekten insan gerek sevgiyi veyahut mutlulu?u bir insanda buldu?unda bu duyguya fazlasyyla kapylyyor. Ben belki sevgiyi ge buldum ya da beceremedim daha nceleri ke?kelerle rlm? bir duvaryn s

Cennetin Mavili?i

Belki bir ara bo? bo? aryyordum kendi bo?lu?umu dolduracak bir sevgi olsun diye. Belki de hi gibi aryyordum benli?imi ba?ka avare gnllerde oradan oraya kuru bir yaprak misali... ?imdi yle mi ya... Yre?imin iine aktyn bir gn, bir seher yyldyzy misali d?tn gnlme, gecem gndzm oldu, yzm

D?n Tela?y

Son iki aydan beri ni?anlym ile beni bir d?n tela?y sardy ki sormayyn Ben erke?im ya, biraz aktyrmyyorum ama inanyn ok gzel bir ?ey. Mobilyalaryn seimi, gelinli?in seimi, evin ara?tyrylmasy vs. Ynsana hayatynyn bir blmnde byle tela?lar gerekiyormu?. Gzel bir duygu vesselam Hayatta nem

mrmn Sahibisin

Yre?imin kyyylarynda dola?yrken, bir istiridye kabu?u arpty aya?yma bir gn batymynda. Martylaryn sesiyle kary?yk sesinin yankylary geliyordu usulca kula?yma derinden, inceden. Sesin sanki cennetteki meleklerin kanat yrpy?y kadar gzel, o gzlerin cennetteki okyanuslaryn mavisi kadar derin, sala

Tekrar Merhaba

Zamanynda sizleri yazylarymla kh dugusalla?tyrdym, kh duygularynyza eli oldum. Uzun bir aradan sonra buradan tekrar yazy yazmak ok gzel. Bu arada ben neler mi yaptym? 6 ay nce ni?anlandym, 16 Temmuzda da d?nm var. Burada sevdi?im ve saydy?ym bazy arkada?larym var, onlary grmek o kadar ist

Engelli Synavy

Engelli synavy 4 Temmuz 2010 yylynda Trkiye genelinde yapylacak. Benim anlamady?ym yyllarca Trkiyede kamu kurulu?larynda o kadar engelli ayk varken neden bu zamana kadar, devletin hibir kurumu bunu grsel ve i?itsel medyaya yansytmady? Biz di?er normal insanlardan ayrycalyk istemiyoruz, ya da f

Makl Hayallerim

Hayaller gzel oluyor bazen fazla kaptyrmamak kaydy ile. Benim o kadar byk bir hayalim yok, helal st emmi? bir e?im, bir evim olsun biraz da hayatymy idame edece?im kadar param. Fazlasynda olmady hi gzm, azy karar o?u zarar d?ncesinde yola yktym hep. Sizin en byk hayalleriniz ne, gerekl

Sevgide De?er

Sevgide ne kadar de?er veriyoruz ya da alyyoruz? Bazen sevgiyi ya?arken tartyyor muyuz? Acaba o beni bu kadar seviyor, ben de bu kadar onu seveyim de altynda kalmayayym dedi?iniz oluyor mu o?u zaman? Ya da onunda ok sevdi?ini tam d?nd?nzde elleriniz gidiyor mu iki damla gzya?yny silmek iin

Severken lmek

Severken de insan lr, gzlerinin iinde bin, elleriden kayyp giderken bir kere. lmek istersiniz o sizden uzakla?yrken, adymlarynyn sesleri, bedenini alyp giderken sizden. Gzleri yoktur gz bebe?inizde, dokununca a?lamak misali, bin paralara blnmek ister bedeniniz ikiye ayrylyrken. Kyryk bir a

Hkmsz Benli?im

Geen her yylyn ardyndan yre?imin kara defterlerinin rutubetten sararmy? sary sayfalaryna. Her geen yalnyzly?a bir koca arty, hisizli?e de kalynca bir hisizlik. Hkmszm, belki de kayybym bu koca dairenin en orta noktasynda. Belki de bir nokta misali karyncaya andyran vcudumda, dnp duruyoru

Biliyordum

Biliyordum beni sevdi?ini, hissediyordum yre?imin elleriyle bana olan sycakly?yny. Bir gne?in her sabah do?maktan ?enmeyip do?masy veya akan bir suyun co?kusuyla kavu?aca?y yeri bildi?i kadar emindim sevginden. Ben sevdi?imde bir diken batar ellerime bazen, ya da o iek kurur diye hep uzak durdu

Yazyyorum

Yazyyorum geen yyllara, yalnyzly?a aly?ty?ym evimin bir penceresinde oturdu?um, bo? gzlerle bakty?ym objelere. Aryyorum belki, kendimi bo? ilanlaryn arasynda hkmszdr diye. Anlataca?ym tek bir kelime, yazaca?ym tek cmleler arasynda gelip giderken, belki bir yerde bulurum diye mrmn sonbahary

Elveda

Elveda derken sana ellerimde sycak bir nemin kaldy, gzlerimde iki damla ya?, bir bu?usu kaldy iimde. zleminin iinde ye?ertip de bytemedi?im hasret ieklerini skp attym bir k?eye. Senden kalan ulary yyrtyk, yanmy? resimleri ?minenin iine atarken, sildim gzya?larymy sen grmeden usulca.

Yollar

Bazen yollara bakyp, gzmn en ula?amady?y yerlerde senin gzlerini hayal ederken bir vahada bulurum gzlerini. Veyahut alabildi?ine usuz bucaksyz uzanan kurak, sary ba?aklara bakynca salaryn gelir aklymyn en derin yerine. Bulutlara bakty?ymda ise, beyaz my beyaz ellerin belirir zihnimde. Sycakly

Engelsiz Gnlere

Dn 3 Aralyk Dnya Engelliler Gnyd ama biz engelli de?iliz. Bizim yre?imizle, sevgimizle, dnyaya ekdi?imiz tohumlaryn kkleri symsyky ve dimdik ayakta. Yzmz gle, sevgimiz ok ama ok byk. Engelli de?il kolumuz, baca?ymyz ya da gzlerimiz. Biz sevdaya adymlarla ko?ar, sevdi?mizi kollarym

Bazen

Bazen gecelerin iinde kaybolmaya ba?lady?ymda, aklyma d?en ilk hece senin adynla ba?layyp ve onunla tutundu?um senin varly?yn hasretim. Belki sana zlemimi anlatyp kalksam belki bir kitap olmaz belki ama ktphanedeki sayfalara e?it olur sana syleyeceklerim belki yyrtyk, belki de tozlu raflaryn a

Bir Umut

Hayata dair ok fazla beklentilerim olmady. Bir ?ekilde ufak ?eylerden mutlu olmasyny biliyorum. Mutlu bir ailem, bana de?er veren bir insan, sycak bir evim var. A de?ilim aykta de?ilim Allaha ?kr. Hayaty insanlary dolu dolu ya?amayy seviyorum, en ok da glmeyi, gldrmeyi seviyorum. Hayatyn b

Biri Var

Sana kar?y duygularym iimde kopan fyrtynayla bir dalga gibi oradan oraya vuruyor. zlemin iimde bytt?m bir tohum gibi ya da esecek bir rzgaryn esintisinde suratyma vuracak bir serinlik gibi byyor zamansyzly?yn iinde. Gece karanly?ynda aldy?ym yslyk misali duda?yma d?rd?m en gzel me

Engel Kimde?

Ben bundan 6 sene nceye kadar bedensel engelliydim. (az da olsa engel durumum hala var) Ama engelli olarak grmedim hi kendimi. nk kendi i?imi kendim yapyyor ve kendi problemlerimi kendim zebiliyorum. Kimseye muhta olmadan yrmeyi, ko?mayy ?rendim, kk bir ocu?un ilk adymlary gibi. Enge

Sanal Yasaklar

Sanal lem ile tany?aly yakla?yk yyl oldu. Burada bazen haberleri ya da izleyemedi?im bazy programlaryn tekraryny izliyorum. Dn ve bugn haberlerde izledi?im bir haberi sizinle payla?mak istedim. Burada alamady?ymyz veya zaman ayyramady?ymyz bazy film ve mzikleri indirip izliyor ve dinliyoruz y

Trke Kullanymy

Zamane Trk genli?i bazen benim hi bilmedi?im ve anlamady?ym ok tuhaf kelimeler kullanyyor. Tamam ben de gencim ama elimden geldi?ince o gzel Trkemizi do?ru konu?maya dikkat edip ve korumaya aly?sam da, kar?yla?ty?ym diyalog ortamlary ister istemez beni de etkiliyor. Mesela; "Nasylsyn?" dedi

Yyi ki Varsyn

Szcklerin o?u zaman anlamyny yitirdi?i ya da ara syra cmlelerin dahi sylemekten korktu?u o; "zlem" kelimesinin arasynda ya?adym seni hep anlamym olarak. Birgn ykyverdin apansyz bir gecenin arasyndan bir seher yyldyzy misali karanly?yn iinden. Adynyn zlem, soyadynyn iinde hasret iseli?ini

Sana Do?ru

Sana do?ru zlemim, ya?muru bekleyen kuru toprak ve geceleri da?laryn eteklerinden esen rzgr gibi, serin ve ?iddetli. zlemini iime kadar ekiyorum. Bazen bir para ttn saryp, zlemine katlayyp buram buram sen diye sensizli?i iiyorum, gecenin karanly?ynda. Senin zlemini ba?aklaryn nazly olma

Mutlu Olsunlar

Bazen gecenin iinde yalnyz kaldy?ymda; insanlara nasyl yardymcy olurum, onlary nasyl mutlu edebilirim? diye kendi kendime sorular sorarym. Hayat benim zerime kurulu olan bir dzen de?il, biliyorum. Ama bir insanyn yznde tebessm yakalarsam o an dnyalar benim oluyor. Benim de zamanynda bazy

Yitik Sevdalar

Sevdamy anlatmaya aly?yyorum, yitik kelimelerin arasyndan bo?u?urken sana. zlemini soruyorum esen rzgrlara, bir sa?yr duvarlara. Hkml zlemlerin iinde hkmsz gzlerini aryyorum, bir karanly?yn iinden gndze syyrylyrken. Ellerin vardy beni symsyky tutan, yre?in vardy hani sadece benim y

Devrimcinin Gncesi

Amatr olarak Ocak ayynda ADDnin (Atatrk D?nce Derne?i) tiyatro kursuna ba?ladym. Kurs bitimine bir oyun hazyrladyk; Ylk olarak heyacan vardy ve nasyl ba?aryrym diye d?nyordum. Hocamyz ve arkada?lar sa?olsunlar bana ok yardymcy oldular. Provalarda biraz zorlansak da Atatrkn hayatyny ca

Sana Dair

Sana dair zlemlerim var. Kapkaranlyk gecenin iinden ykyp, karanly?y bo?arcasyna ak my ak. Sana dair szlerim var. Yimde kelimelerin sadece seninle anlam kazanaca?yna inandy?ym. Gzelin gzel ve mutlulu?un di?er anlamy olan sen... Sana dair mrm var. Nefesimin dahi sayyly oldu?u bu koca dnyad

Zora Kar?y

Ymkansyza kar?y ka defa arpy?tyk ya da arpy?mayy neden hemen unuttuk? Ymkansyzyn en gzel tarafy onu kaybetmeden anla?ylyr; kaybettikten sonra de?il. Ama bilmezsiniz ki siz onu byraktyktan sonra neler ekti?ini? Bilmeden bir k?eye atmy?synyz, yapayalnyz ve tek ba?yna Ona hediye etti?iniz a

Seni Kimler Aldy

Sen yre?imin aty?larynda bir soluk de?il bin soluktun, bir mrme bedel. Bir nedensiz solukla gittin ama! Bilmedi?im bir gecenin zerinde, yyldyzlary syrf senin iin yeryzne sererken usuldan; sen ayyn gzelli?ine kapylyp ellerini alyp gittin en kuzeye, kara bulutlarla. Seninle syleyemedi?imiz

?imdi Soruyorum

A?kymy ya?murlarla beraber d?rmek iin, bulutlara serdim. Her adymda beni hatyrlaman iin, avu avu olmasada tane tane kum oldum basty?yn o yaban ellerde. Gzlerinin mavili?i iin denizde bir mavi damla, karasy iin bir para kmr karasy oldum. Kara sevdamyn iinde, yana yana kl oldum sen gider

A?k Nedir?

A?k nedir? Bu soruya cevabyn, gzlerin gzlerde kavu?masymy veya bir tebesmm gz gze gelince. Ayaklaryn mutluluktan yerden kesilmesimi, payla?mak my acy tatly her?eyi, her dakika her saniye ve sadise. Bazen bir zlemmi iinizin iinize sy?mady?y. Kelimelerinizin di?er anlamy my o yoksa? Bir iten

Gel

Gecenin iinden, bulutlar yyldyzlary, karanlyk ayy rterken gel bana. Esen bir rzgaryn serintisinde gel, ?t beni sonra gne? olup bulutlaryn arasyndan ykyp ysyt benim tenimi. Bir nenir ol, kana kana ieyim iimde dola?, yudum yudum olmasa da damla damla ieyim. zlemim ol, giden bir trenin ardyn

Her?eye Ra?men

Her?eye ra?men bu hayaty seviyorum. Neden mi yle dedim? Dinleyin o zaman: Hayat bazen bakty?ynyzda sizi zer yaptyklaryyla... En ba?ta hi beklemedik anda bir telefonla uyanyrsynyz sabahyn krnde, bir bakmy?synyz ki en yakynynyzy kaybetmi?sinizdir. Ya da her?ey yolunda gider, sevgiliniz s

Sen Ve Hasret

Sana hasretimi nasyl anlatsam? Yollaryna d?tm, zlemine yre?imin aty?laryny ekledim gece gece... Yolda?ym kah gkyzndeki ay oldu, kah ay oldu zifiri karanly?yn iinden ykarak yolumu aydynlatan... Dilimde trk oldu?unu biliyor musun benim hasret kokan yarim?Bazen kokun gelir ta uzaklardan, y

Son Gnlerde

Son gnlerde arkada?lar bi?ey farkettim.Aramyzda kalsyna ben yakla?yk 2 seneden beri yeli?im var, ve bu kanalda bir ?ekilde iyi dostlarla tany?tym, sevdim sevildim,(kendi yorumum di?er insanlaryn d?nelerini bilemem tabi). Ama her ne hikmetse ya ben girdi?imde fazla ki?i olmuyor yada artyk bu sit

Sevmek Anlatylmaz Ya?anyr

Sevmek anlatylmaz ya?anyr diyorum... Bazen insan bir nefeste, nefesini hissetmek istiyor yrinin. Ya da daha olmady, ba?yny dayayyp omzunda a?lamak istiyor. Ama en gzeli yreklerde, her baky?ta yre?inin yerinden ykarcasyna onun iin arpmasy ve onun gzlerinde kh masmavi cennetin denizlerini gr

Btn Yollarym Sana Do?ru

Btn yollarym sana do?ru, ey gzeller gzeli yrim. Bazen bir hasretin kokusu iime dolar, bazen apansyz gecelerinde gzlerin d?erken gzlerime; "sen" diye uyanmak ne gzel ey benim ay y?y?y kadar ak my ak yrim. Ne zaman bana "sevdamy anlatsana desen "?u atan yreci?i nnde ykarasym gelir hi d

Sen Varsyn Artyk

Artyk uykulardan uyandy?ymda, ya da yzm evirdi?imde iki ift gz bana bakyyor.Canym dedi?imde de cananymyn oldu?u, yre?imin di?er yarysy olan sen varsyn artyk.Seni seviyorum kelimesi dahi artyk bu semada kaybolmayacak.Artyk benimde yre?ime yrek, sevgime sevgi katty?ym bir yarim var.Beni ben o

zlemi?im

Hangimiz zlemedi ki bu siteyi? Yini kana kana dkmeyi burada. Kim sevmedi, sevilmedi, yazylarynda sevdasyny ya?atmady? Kim unutamady?yny itiraflara dkmedi bir solukta? Bu sitede kaymyz byrakyn konu?mayy, gerek hayatta hislerini dahi yansytamady?y ?eyleri, ayk yreklilikle ?u 4 ereveye sy?dyr

Sanal Dedi?imiz

Sanal dnya, hayatymyzyn vazgeilmez bir parasy. Bazylary a?k, bazylary merak, bazylary e?, bazylary niversite heyecanyny, mutlulu?unu, hznn bu drt kare iinde ya?yyoruz. Acaba sitemizde ciddi anlamda drst bir itirafta bulunursak sanaly niin tercih ediyoruz? A?k my, i? mi, yoksa interneti

Yre?ini Alda Gel

Ellerim sana ne kadar uzanyr veyahut gzlerim karanly?yn iinde seni grr bir karanly?yn iinde. Bir yrek atarken, bir soluk aly?ta sen, di?er nefesin gerisinde ben. Alaca bulacaly de?il sana verece?im renkler. Ystersen mavilikte bir mutluluk denizinde bir yolculu?a ykar, ye?il bir co?kuyla ba?la

Yyldyzlar da Kayar

Yyldyzlary d?ndm gecenin bir yarysynda. Onlar milyonlarca sen bir tane. Onlar benim odamy aydynlatyrken lo? y?y?yyla, bir tanesini setim iinden. Bana o kadar gzel geldi ki. Atym ellerimi, dndm kuzeye. Bir dilek tuttum iimden, d?sn diye benim iin. D?t semadan, d?t yre?imin kyyysyna.

Beni Ne Kadar Seversin?

Beni ne kadar seversin bilemem, ama ben yyldyzlary bitirdim gkyznde, yetmez mi? Beni ne kadar zledin bilemem, ama artyk saymda hi siyah yok. Beni ne kadar kyskanyrsyn bilemem, ama belimde kamburum var. Beni ne kadar diline d?rlsn bilemem, ama ben artyk konu?amyyorum. Benim elimi ne kadar t

Kysmet

Hani hepimizin bir hayali vardyr. Kysmetse ev almak, araba almak vs. gibi. aly?yyorum ve Allaha bin ?krler olsun elim-aya?ym tutuyor. Benim son zamanlarda iki dile?im var. Birincisi; Allah nasip ederse hayyrly, eli yz dzgn, helal st emmi? ve beni ben olarak kabul edecek bir bayanla evlenmek

Kbus

Dn ak?amzeri i? yky?ynda otobs dura?yna gitmi?tim. Genellikle bizim gzergha giden otobs ok ge gelir, ama dn ak?am erken gelece?i tuttu. Sabah erken kalky?yma birde gnn verdi?i yorgunluk eklenince, oturdu?um arka koltuklardan birinde 1015 dakika iim gemi?, uyuya kalmy?ym. Otobste genz

Bana Gre Sevda

Sevdaya bir adym atmak veya atmamak. Mcadelesini vermek, o seven ve sevilen iki yrek iin ne gzeldir. ?d?nzde ellerinizi ysytan bir el bulabilmek, bazen ayny ?eyleri bir anda syleyip onun gzlerini gzlerinizde grebilmek ne gzeldir. Ya dert orta?y olmasy? Her ko?ulda dinlemesi, sizi sykma

Aramyzda Kalmasyn

Aramyzda kalmasyn. nk ben artyk sevdanyn bir tarafynda yyldyzlaryn iinde, soguk bir ky? gne?i benim iin aan sevdalaryn klesi olmak istiyorum. Gzlerimin alabildi?ine bir derinlikte seni bulmak istiyorum, inadyna bir mavili?in tam ortasynda. Aramyzda kalmasyn, szcklerle, a?k kelimeleriyle i

Hayatymda Noktalary Kaldyrdym, nlemlere Dikkat!

Hayatymda yeni bir sayfa ayyorum artyk. Geen hafta iinde i? yerinden ayryldym. Ama o kadar karamsar de?ilim hayata kar?y. Kendi kendime demiyorum, i? bulamam, ben ?unu yapamam, bunu diyemem. Ben bir ?ekilde biliyorum ki, hayat bana daha neler getirecek. Ayaklarymyn zerinde dimdik durmasyny se

Ben Byleyim

Seni de sevmi?tim, yyllar sonra bir ak?am serinli?inde. Belki birbirimiz iin imkansyzdyk. Typky bir gecenin ortasynda, yyldyzlaryn arasyndan ykacak bir gne?in ykmasyny bekleyen, bir acemi a?yktyk sen ve ben. Aradan belli bir sre geti, ?imdi sen hala yaban ellerde, ben ise bir kenara atylan bir

Zorlu Gzellik

Sevgide hep sorgulamy?ymdyr kendi kendime, zorla gzellik oluyor mu? diye. Ben ili?kilerim de bunu yapmadym bir erkek olarak. Bence kar?y taraf istemiyorsa ?iddetten ne anlyyorsun ki. Dn gazetede bir yazy okudum ve zldm do?rusu. Adamla kyz yanly? numara evrilen bir telefon konu?masyyla tany?yy

Sevmek Gzel ?ey

Sevgiyi ararken, bazenhi ummady?ym anda a?k seni koynuna alyverir. Tam umutsuzlu?a kapyldy?yn anda, bir ya?mur olup d?er ba?ryna isil isil. Ya da esen bir sonbahar rzgary gibi iine dolar hafiften. Bir a?ustos ak?amynyn syca?ymda ellerin ellerinde, ba?y omzunuzda, iki gnl bir araya gelir. Ba

Ymkansyza Kar?y

Ymkansyza kar?y ka defa arpy?tyk ya da arpy?mayy neden hemen unuttuk? Ymkansyzyn en gzel tarafy Onu kaybetmeden anla?ylyr, kaybettikten sonra de?il. Ama bilmezsiniz ki, siz Onu byraktyktan sonra neler ekti?ini? Bilmeden bir k?eye atmy?synyz, yapayalnyz ve tek ba?yna. Ona hediye etti?iniz

Duyuyor musun?

Duyuyor musun, beni ey gzeller gzeli yar! Bir esen bir poyrazyn esintisindeyim ya da bir ya?an ya?murun sesinde. Hissedebiliyor musun beni bedeninde, gecenin tam ortasynda? Zifiri karanly?yn iinden ykyp, sycakly?ymy tm bedeninde ysytabiliyor muyum, bir ar?afa sararcasyna seni sardy?ynda? Gzya

Severek Ayrylanlar

Severek ayrylmak ne kadar acydyr her insano?luna. Sevdi?in bir adym kadar yakyn olsa da, arada bir uurum vardyr hep ula?amazsyn yarine. Bir kelime sylemek istersin ya da ykmaz o an "seni seviyorum" demek o atlak dudaklardan. Onu kaybettikten sonra yre?ine iner inceden a?kynyn kor gzya?lary. Ge

Bana Byrak

Beni bana byrak giderken, yre?imi aly?tyrmalyyym sensizli?e. Gzlerimi bana byrak, sana bakmadan onlary kr edeyim gecenin bir karanly?ynda. Ellerimi bana ver, kelepceler atyp, yoklu?unda avu acmasynlar dnmen iin Allah´a. Bana byrak yre?imi sen giderken, onu skp atayym okyanuslaryn en d

Ah Almak

D?nyorum da ok ah alyyoruz. Bazen bir dilenciden ya da anamyzdan, yarimizden. Neden ah almadan hatalarymyzy dzeltmeye aly?mayyz ki? O ah alanlaryn ii syzlamyyor mu? Acaba kalben de?il de, dillerine geldikleri iin mi sylyorlar? Ben sadece annemin ahyny almak istemem. Cennet analaryn ayaklar

?anslyyym

Ben dnyanyn en ?ansly insanyyym. nk hayatty bir ?eklde ya?amasyny ve insanlarla payla?masyny biliyorum. Hayatta acylaryn kar?ysynda yykylmadan durmasyny ve bir ?ekilde hayat ne kadar acylar ykarsa da kar?yma, ben yylmadan ayakta kalmasyny biliyorum. Bunun forml basit. Sadece hayata kar?y glm

Benimle Varmysyn?

Merhaba ile ba?lamy?ty bu hikaye. Sonra cmle sonlaryna hep nokta yerine virgl koyuyorduk tm biti?lere inat. Sonradan soru i?aretlerini ?remeye heveslendik zleme inat gayet nazik bir "seni grebilir miyim?" Ke?kelerin yerine iyikiler eklemek iin "neden daha nce girmedin hayatyma?" gibi. Sonra

Ho? Geldin Otuz

Bugn benim do?um gnm. Ama iimden mutlu olmak gelmiyor. Her nedense iim biraz buruk. Nedenini soracak olursanyz, yanlyzlyk tamam Allaha mahsus bir ?ey ama bu ya?ymda bir sevdi?im ki?inin yanynda hediyeden cok bana "seninle bir mr boyu" demesi tm hediylerden daha nemli. Sevdice?im o kadar g

Bir ?ans Ver

Beni tanymak istersen beni yre?inle dinle, ellerinle sev. Tanymasan da hayatta bir ?ans verdi?inde mutlu olaca?yn ve hatta senin yansyman olan belki bir ben olaca?ym. O yazdy?ym klavyenin kar?ysynda o milyonlarca gz ve elerin arasyndan. Sanaldan reele geerken yanylmayacaksyn sadece sen sensin, sa

Sen Giderken

Sen giderken yre?imin bir tarafyna ta? basyp ezdim. Ellerim ellerini tutmasyn diye, nasyllar tutturdum yava?tan yava?a. Gzlerim yine gzlerini grmesin diye da?ladym onlary bir hanerle. Cennette ki a?layanlaryn sesine benzeyen sesini, duymamak iin yre?imin avularyyla kapattym kulaklarymy.

Sen ve Mevsimler

Ben seni ky?yn ortasynda ya?an bir ya?murun yslakly?ynda sevdim. isil isil d?tn gnlme ylyk bir gz ya?muru gibi, sonra kana kana itim seni. Baharla estin iimi doldurdun sevginle. Yapraklar sararyrken, sen ye?ildin hep. O yemye?il, bana bakan gzlerinle usuz bucaksyz cenneti ya?adym bir solu

Asker Olaca?ym

Artyk bende asker olaca?ym. Ben do?u?tan bedensel engelliydim, ta ki 2005 yylyna kadar. Ama hi bir zaman engelli olarak da grmemi?tim kendimi. nk benim yre?im, d?ncelerim ve sevgim engelli de?il. Yimde bir ukdeydi her Trk genci gibi asker olmak ve belki de bu vatan iin ?ehit olmak. Ve o h

Kal Deseydin

Kal demeni bekledim, ya?ly gzlerimin arkasynda sana bakan titrek iki parmak araly?ynda. Yumruklarymy syktym erkekler a?lamaz szne inat, tm so?ukkanlyly?ymla beyaza inat. Bir baky?yn yeterdi iimdeki buzlary eritmeye yada glmeni zleyen gzlerime bir nazly gl?n. Kal demeni bekledim, beklerken

Sen Ve Ben

Sen vardyn nceleri kendinle ba?ba?a kalan kocaman ucsuz bir dnyanyn bir odasynda. Ben vardym kendime yeten dnyamda, kaoslaryn iinde gelip giden, bir p gibi ordan oraya. Sonra bir sabah bir i? gibi kalbimin bir k?esinde seni buldum, biraz yslak ve biraz da magdur. Yre?imin bi yarysy kar?ymda

Erkek mi kadyn my?

Sizce erkek mi daha ok sever, yoksa kadyn my? Erkek mi daha fazla de?er verir, yoksa kadyn my? ok de?er verirsen erkek mi de?i?ir, yoksa kadyn my? Erkek mi intiharyn e?ine gelir ayryldy?ynda, yoksa kadyn my?

Neden

Neden sana bakty?ymda gzlerini ekersin gzlerimden? Neden bazen ellerin ellerimde giderken ekersin yre?ini yre?imdem? Neden senin yoklu?unda karanly?a bir kur?un atarken, o kur?un tekrar beni vurur? O salarynyn kokusu tm bedenimde syyrylyrken yava?tan, sen neden ba?ka vcutlardasyn. Neden

Sayfa Gezinme: 1 2 3 4 5 6 7 8 (All)