Tüm Kategoriler


Sayfalar

panzehir' Profili


Toplam Yazıları: 73
Toplam Görüntülenme: 19256
Yazar Anasayfa:
Cinsiyet:

Erkekpanzehir Son Yazıları

Tekrar Merhaba

Zamanynda sizleri yazylarymla kh dugusalla?tyrdym, kh duygularynyza eli oldum. Uzun bir aradan sonra buradan tekrar yazy yazmak ok gzel. Bu arada ben neler mi yaptym? 6 ay nce ni?anlandym, 16 Temmuzda da d?nm var. Burada sevdi?im ve saydy?ym bazy arkada?larym var, onlary grmek o kadar ist

Engelli Synavy

Engelli synavy 4 Temmuz 2010 yylynda Trkiye genelinde yapylacak. Benim anlamady?ym yyllarca Trkiyede kamu kurulu?larynda o kadar engelli ayk varken neden bu zamana kadar, devletin hibir kurumu bunu grsel ve i?itsel medyaya yansytmady? Biz di?er normal insanlardan ayrycalyk istemiyoruz, ya da f

Makl Hayallerim

Hayaller gzel oluyor bazen fazla kaptyrmamak kaydy ile. Benim o kadar byk bir hayalim yok, helal st emmi? bir e?im, bir evim olsun biraz da hayatymy idame edece?im kadar param. Fazlasynda olmady hi gzm, azy karar o?u zarar d?ncesinde yola yktym hep. Sizin en byk hayalleriniz ne, gerekl

Sevgide De?er

Sevgide ne kadar de?er veriyoruz ya da alyyoruz? Bazen sevgiyi ya?arken tartyyor muyuz? Acaba o beni bu kadar seviyor, ben de bu kadar onu seveyim de altynda kalmayayym dedi?iniz oluyor mu o?u zaman? Ya da onunda ok sevdi?ini tam d?nd?nzde elleriniz gidiyor mu iki damla gzya?yny silmek iin

Severken lmek

Severken de insan lr, gzlerinin iinde bin, elleriden kayyp giderken bir kere. lmek istersiniz o sizden uzakla?yrken, adymlarynyn sesleri, bedenini alyp giderken sizden. Gzleri yoktur gz bebe?inizde, dokununca a?lamak misali, bin paralara blnmek ister bedeniniz ikiye ayrylyrken. Kyryk bir a

Hkmsz Benli?im

Geen her yylyn ardyndan yre?imin kara defterlerinin rutubetten sararmy? sary sayfalaryna. Her geen yalnyzly?a bir koca arty, hisizli?e de kalynca bir hisizlik. Hkmszm, belki de kayybym bu koca dairenin en orta noktasynda. Belki de bir nokta misali karyncaya andyran vcudumda, dnp duruyoru

Biliyordum

Biliyordum beni sevdi?ini, hissediyordum yre?imin elleriyle bana olan sycakly?yny. Bir gne?in her sabah do?maktan ?enmeyip do?masy veya akan bir suyun co?kusuyla kavu?aca?y yeri bildi?i kadar emindim sevginden. Ben sevdi?imde bir diken batar ellerime bazen, ya da o iek kurur diye hep uzak durdu

Yazyyorum

Yazyyorum geen yyllara, yalnyzly?a aly?ty?ym evimin bir penceresinde oturdu?um, bo? gzlerle bakty?ym objelere. Aryyorum belki, kendimi bo? ilanlaryn arasynda hkmszdr diye. Anlataca?ym tek bir kelime, yazaca?ym tek cmleler arasynda gelip giderken, belki bir yerde bulurum diye mrmn sonbahary

Elveda

Elveda derken sana ellerimde sycak bir nemin kaldy, gzlerimde iki damla ya?, bir bu?usu kaldy iimde. zleminin iinde ye?ertip de bytemedi?im hasret ieklerini skp attym bir k?eye. Senden kalan ulary yyrtyk, yanmy? resimleri ?minenin iine atarken, sildim gzya?larymy sen grmeden usulca.

Yollar

Bazen yollara bakyp, gzmn en ula?amady?y yerlerde senin gzlerini hayal ederken bir vahada bulurum gzlerini. Veyahut alabildi?ine usuz bucaksyz uzanan kurak, sary ba?aklara bakynca salaryn gelir aklymyn en derin yerine. Bulutlara bakty?ymda ise, beyaz my beyaz ellerin belirir zihnimde. Sycakly

Sayfa Gezinme: 1 2 3 4 5 6 7 8 (All)