Tüm Kategoriler


Sayfalar

panzehir' Profili


Toplam Yazıları: 73
Toplam Görüntülenme: 19215
Yazar Anasayfa:
Cinsiyet:

Erkekpanzehir Son Yazıları

Yitik Sevdalar

Sevdamy anlatmaya aly?yyorum, yitik kelimelerin arasyndan bo?u?urken sana. zlemini soruyorum esen rzgrlara, bir sa?yr duvarlara. Hkml zlemlerin iinde hkmsz gzlerini aryyorum, bir karanly?yn iinden gndze syyrylyrken. Ellerin vardy beni symsyky tutan, yre?in vardy hani sadece benim y

Devrimcinin Gncesi

Amatr olarak Ocak ayynda ADDnin (Atatrk D?nce Derne?i) tiyatro kursuna ba?ladym. Kurs bitimine bir oyun hazyrladyk; Ylk olarak heyacan vardy ve nasyl ba?aryrym diye d?nyordum. Hocamyz ve arkada?lar sa?olsunlar bana ok yardymcy oldular. Provalarda biraz zorlansak da Atatrkn hayatyny ca

Sana Dair

Sana dair zlemlerim var. Kapkaranlyk gecenin iinden ykyp, karanly?y bo?arcasyna ak my ak. Sana dair szlerim var. Yimde kelimelerin sadece seninle anlam kazanaca?yna inandy?ym. Gzelin gzel ve mutlulu?un di?er anlamy olan sen... Sana dair mrm var. Nefesimin dahi sayyly oldu?u bu koca dnyad

Zora Kar?y

Ymkansyza kar?y ka defa arpy?tyk ya da arpy?mayy neden hemen unuttuk? Ymkansyzyn en gzel tarafy onu kaybetmeden anla?ylyr; kaybettikten sonra de?il. Ama bilmezsiniz ki siz onu byraktyktan sonra neler ekti?ini? Bilmeden bir k?eye atmy?synyz, yapayalnyz ve tek ba?yna Ona hediye etti?iniz a

Seni Kimler Aldy

Sen yre?imin aty?larynda bir soluk de?il bin soluktun, bir mrme bedel. Bir nedensiz solukla gittin ama! Bilmedi?im bir gecenin zerinde, yyldyzlary syrf senin iin yeryzne sererken usuldan; sen ayyn gzelli?ine kapylyp ellerini alyp gittin en kuzeye, kara bulutlarla. Seninle syleyemedi?imiz

?imdi Soruyorum

A?kymy ya?murlarla beraber d?rmek iin, bulutlara serdim. Her adymda beni hatyrlaman iin, avu avu olmasada tane tane kum oldum basty?yn o yaban ellerde. Gzlerinin mavili?i iin denizde bir mavi damla, karasy iin bir para kmr karasy oldum. Kara sevdamyn iinde, yana yana kl oldum sen gider

A?k Nedir?

A?k nedir? Bu soruya cevabyn, gzlerin gzlerde kavu?masymy veya bir tebesmm gz gze gelince. Ayaklaryn mutluluktan yerden kesilmesimi, payla?mak my acy tatly her?eyi, her dakika her saniye ve sadise. Bazen bir zlemmi iinizin iinize sy?mady?y. Kelimelerinizin di?er anlamy my o yoksa? Bir iten

Gel

Gecenin iinden, bulutlar yyldyzlary, karanlyk ayy rterken gel bana. Esen bir rzgaryn serintisinde gel, ?t beni sonra gne? olup bulutlaryn arasyndan ykyp ysyt benim tenimi. Bir nenir ol, kana kana ieyim iimde dola?, yudum yudum olmasa da damla damla ieyim. zlemim ol, giden bir trenin ardyn

Her?eye Ra?men

Her?eye ra?men bu hayaty seviyorum. Neden mi yle dedim? Dinleyin o zaman: Hayat bazen bakty?ynyzda sizi zer yaptyklaryyla... En ba?ta hi beklemedik anda bir telefonla uyanyrsynyz sabahyn krnde, bir bakmy?synyz ki en yakynynyzy kaybetmi?sinizdir. Ya da her?ey yolunda gider, sevgiliniz s

Sen Ve Hasret

Sana hasretimi nasyl anlatsam? Yollaryna d?tm, zlemine yre?imin aty?laryny ekledim gece gece... Yolda?ym kah gkyzndeki ay oldu, kah ay oldu zifiri karanly?yn iinden ykarak yolumu aydynlatan... Dilimde trk oldu?unu biliyor musun benim hasret kokan yarim?Bazen kokun gelir ta uzaklardan, y

Sayfa Gezinme: 1 2 3 4 5 6 7 8 (All)