Tüm Kategoriler


Sayfalar

panzehir' Profili


Toplam Yazıları: 73
Toplam Görüntülenme: 19215
Yazar Anasayfa:
Cinsiyet:

Erkekpanzehir Son Yazıları

Kbus

Dn ak?amzeri i? yky?ynda otobs dura?yna gitmi?tim. Genellikle bizim gzergha giden otobs ok ge gelir, ama dn ak?am erken gelece?i tuttu. Sabah erken kalky?yma birde gnn verdi?i yorgunluk eklenince, oturdu?um arka koltuklardan birinde 1015 dakika iim gemi?, uyuya kalmy?ym. Otobste genz

Bana Gre Sevda

Sevdaya bir adym atmak veya atmamak. Mcadelesini vermek, o seven ve sevilen iki yrek iin ne gzeldir. ?d?nzde ellerinizi ysytan bir el bulabilmek, bazen ayny ?eyleri bir anda syleyip onun gzlerini gzlerinizde grebilmek ne gzeldir. Ya dert orta?y olmasy? Her ko?ulda dinlemesi, sizi sykma

Aramyzda Kalmasyn

Aramyzda kalmasyn. nk ben artyk sevdanyn bir tarafynda yyldyzlaryn iinde, soguk bir ky? gne?i benim iin aan sevdalaryn klesi olmak istiyorum. Gzlerimin alabildi?ine bir derinlikte seni bulmak istiyorum, inadyna bir mavili?in tam ortasynda. Aramyzda kalmasyn, szcklerle, a?k kelimeleriyle i

Hayatymda Noktalary Kaldyrdym, nlemlere Dikkat!

Hayatymda yeni bir sayfa ayyorum artyk. Geen hafta iinde i? yerinden ayryldym. Ama o kadar karamsar de?ilim hayata kar?y. Kendi kendime demiyorum, i? bulamam, ben ?unu yapamam, bunu diyemem. Ben bir ?ekilde biliyorum ki, hayat bana daha neler getirecek. Ayaklarymyn zerinde dimdik durmasyny se

Ben Byleyim

Seni de sevmi?tim, yyllar sonra bir ak?am serinli?inde. Belki birbirimiz iin imkansyzdyk. Typky bir gecenin ortasynda, yyldyzlaryn arasyndan ykacak bir gne?in ykmasyny bekleyen, bir acemi a?yktyk sen ve ben. Aradan belli bir sre geti, ?imdi sen hala yaban ellerde, ben ise bir kenara atylan bir

Zorlu Gzellik

Sevgide hep sorgulamy?ymdyr kendi kendime, zorla gzellik oluyor mu? diye. Ben ili?kilerim de bunu yapmadym bir erkek olarak. Bence kar?y taraf istemiyorsa ?iddetten ne anlyyorsun ki. Dn gazetede bir yazy okudum ve zldm do?rusu. Adamla kyz yanly? numara evrilen bir telefon konu?masyyla tany?yy

Sevmek Gzel ?ey

Sevgiyi ararken, bazenhi ummady?ym anda a?k seni koynuna alyverir. Tam umutsuzlu?a kapyldy?yn anda, bir ya?mur olup d?er ba?ryna isil isil. Ya da esen bir sonbahar rzgary gibi iine dolar hafiften. Bir a?ustos ak?amynyn syca?ymda ellerin ellerinde, ba?y omzunuzda, iki gnl bir araya gelir. Ba

Ymkansyza Kar?y

Ymkansyza kar?y ka defa arpy?tyk ya da arpy?mayy neden hemen unuttuk? Ymkansyzyn en gzel tarafy Onu kaybetmeden anla?ylyr, kaybettikten sonra de?il. Ama bilmezsiniz ki, siz Onu byraktyktan sonra neler ekti?ini? Bilmeden bir k?eye atmy?synyz, yapayalnyz ve tek ba?yna. Ona hediye etti?iniz

Duyuyor musun?

Duyuyor musun, beni ey gzeller gzeli yar! Bir esen bir poyrazyn esintisindeyim ya da bir ya?an ya?murun sesinde. Hissedebiliyor musun beni bedeninde, gecenin tam ortasynda? Zifiri karanly?yn iinden ykyp, sycakly?ymy tm bedeninde ysytabiliyor muyum, bir ar?afa sararcasyna seni sardy?ynda? Gzya

Severek Ayrylanlar

Severek ayrylmak ne kadar acydyr her insano?luna. Sevdi?in bir adym kadar yakyn olsa da, arada bir uurum vardyr hep ula?amazsyn yarine. Bir kelime sylemek istersin ya da ykmaz o an "seni seviyorum" demek o atlak dudaklardan. Onu kaybettikten sonra yre?ine iner inceden a?kynyn kor gzya?lary. Ge

Sayfa Gezinme: 1 2 3 4 5 6 7 8 (All)