Tüm Kategoriler


Sayfalar

panzehir' Profili


Toplam Yazıları: 73
Toplam Görüntülenme: 19216
Yazar Anasayfa:
Cinsiyet:

Erkekpanzehir Son Yazıları

Bana Byrak

Beni bana byrak giderken, yre?imi aly?tyrmalyyym sensizli?e. Gzlerimi bana byrak, sana bakmadan onlary kr edeyim gecenin bir karanly?ynda. Ellerimi bana ver, kelepceler atyp, yoklu?unda avu acmasynlar dnmen iin Allah´a. Bana byrak yre?imi sen giderken, onu skp atayym okyanuslaryn en d

Ah Almak

D?nyorum da ok ah alyyoruz. Bazen bir dilenciden ya da anamyzdan, yarimizden. Neden ah almadan hatalarymyzy dzeltmeye aly?mayyz ki? O ah alanlaryn ii syzlamyyor mu? Acaba kalben de?il de, dillerine geldikleri iin mi sylyorlar? Ben sadece annemin ahyny almak istemem. Cennet analaryn ayaklar

?anslyyym

Ben dnyanyn en ?ansly insanyyym. nk hayatty bir ?eklde ya?amasyny ve insanlarla payla?masyny biliyorum. Hayatta acylaryn kar?ysynda yykylmadan durmasyny ve bir ?ekilde hayat ne kadar acylar ykarsa da kar?yma, ben yylmadan ayakta kalmasyny biliyorum. Bunun forml basit. Sadece hayata kar?y glm

Benimle Varmysyn?

Merhaba ile ba?lamy?ty bu hikaye. Sonra cmle sonlaryna hep nokta yerine virgl koyuyorduk tm biti?lere inat. Sonradan soru i?aretlerini ?remeye heveslendik zleme inat gayet nazik bir "seni grebilir miyim?" Ke?kelerin yerine iyikiler eklemek iin "neden daha nce girmedin hayatyma?" gibi. Sonra

Ho? Geldin Otuz

Bugn benim do?um gnm. Ama iimden mutlu olmak gelmiyor. Her nedense iim biraz buruk. Nedenini soracak olursanyz, yanlyzlyk tamam Allaha mahsus bir ?ey ama bu ya?ymda bir sevdi?im ki?inin yanynda hediyeden cok bana "seninle bir mr boyu" demesi tm hediylerden daha nemli. Sevdice?im o kadar g

Bir ?ans Ver

Beni tanymak istersen beni yre?inle dinle, ellerinle sev. Tanymasan da hayatta bir ?ans verdi?inde mutlu olaca?yn ve hatta senin yansyman olan belki bir ben olaca?ym. O yazdy?ym klavyenin kar?ysynda o milyonlarca gz ve elerin arasyndan. Sanaldan reele geerken yanylmayacaksyn sadece sen sensin, sa

Sen Giderken

Sen giderken yre?imin bir tarafyna ta? basyp ezdim. Ellerim ellerini tutmasyn diye, nasyllar tutturdum yava?tan yava?a. Gzlerim yine gzlerini grmesin diye da?ladym onlary bir hanerle. Cennette ki a?layanlaryn sesine benzeyen sesini, duymamak iin yre?imin avularyyla kapattym kulaklarymy.

Sen ve Mevsimler

Ben seni ky?yn ortasynda ya?an bir ya?murun yslakly?ynda sevdim. isil isil d?tn gnlme ylyk bir gz ya?muru gibi, sonra kana kana itim seni. Baharla estin iimi doldurdun sevginle. Yapraklar sararyrken, sen ye?ildin hep. O yemye?il, bana bakan gzlerinle usuz bucaksyz cenneti ya?adym bir solu

Asker Olaca?ym

Artyk bende asker olaca?ym. Ben do?u?tan bedensel engelliydim, ta ki 2005 yylyna kadar. Ama hi bir zaman engelli olarak da grmemi?tim kendimi. nk benim yre?im, d?ncelerim ve sevgim engelli de?il. Yimde bir ukdeydi her Trk genci gibi asker olmak ve belki de bu vatan iin ?ehit olmak. Ve o h

Kal Deseydin

Kal demeni bekledim, ya?ly gzlerimin arkasynda sana bakan titrek iki parmak araly?ynda. Yumruklarymy syktym erkekler a?lamaz szne inat, tm so?ukkanlyly?ymla beyaza inat. Bir baky?yn yeterdi iimdeki buzlary eritmeye yada glmeni zleyen gzlerime bir nazly gl?n. Kal demeni bekledim, beklerken

Sayfa Gezinme: 1 2 3 4 5 6 7 8 (All)