Tüm Kategoriler


Sayfalar

gazeteci' Profili


Toplam Yazıları: 46
Toplam Görüntülenme: 14617
Yazar Anasayfa:
Cinsiyet:
Erkek

gazeteci Son Yazıları

Nice Mutlu Yyllara...

Sen, 10.10.1962 tarihinde dnyaya gelirken, yyllar yyly gemi?, zaman dnm?, devran yakla?my? Seni tanydym; bir sevgi, bir sevda ate?i iinde gnlm alev alyrken. Duygularym, duygularyna dklrken hayatyn aky?ynda, ya?amyn k?esinde seni sevmenin e?li?inde mutlulu?un co?kusunu ya?adym. Ve bugn

Canym Babacy?ym

Ey benim gzel babam; bizleri bytp i?-g sahibi yapyp 10 tane ou?un kahryny ekip da?, bayyr demedin yol aldyn. Gece-gndz demeyip yaylalary dola?yp bir ordan bir oraya g ettin. Yeri geldi sava? grdn, yeri geldi sykyntylary grdn, yeri geldi ouklarynyn ba?yna kalkan oldun. Trkiye Cumh

Esmer Mele?im

Ruhumda esmerli?in, gnlmde sevgin dola?yyor. D?nyorum her an seni gzmde ttyorsun, aylar yyllar gese de esmer mele?im. Bir mr srecek bu sevdam a?kyn rengi olur mu bilmem ama hani insanyn kalbi yzne vurur. Y?te bende yle bir a?k ya?yyorum seninle. Kalbimde oldu?u kadar dnyama da yansy

Gel Gayri

Yeni yylyn ilk haftalarynda yre?im gene seni d?nr duygularym sen sen diye haykyryr. Gnlm ise senin adyna kurulmu? bir dnya iinde ya?amyny srdryor. Bak yaz bitti sonbahar gei? yapty ky?a da?laryn ete?indeki o bembeyaz kar seni sorar seni bekler. O gzelim ova senin ayaklarynyn izlerini sa

Bugn Benim Do?um Gnm

Seneler nce bugn do?mu?um. Byyp koca adam olmu?um. Sonra yre?im yre?ine sevdalanmy?, gnlm gnlne taht kurmu? ey yar. Bugn o gzel hediyeni aldym. Buradan sana te?ekkr etmek istedim. Yeni yylyn ilk saatlerinde yre?imden yre?ine sevgi, sa?lyk ve huzurlu yyllar bizim olsun istiyorum.

Trk Polis Te?kilaty

Trk Polis Te?kilatynyn kurulu?unun 164.Yyldnm tm yurtta kutlanmaktadyr. Bu vesile ile Yce nder Atatrkn ilke ve inklaplaryna ba?ly, insan haklaryna ve hukukun stnl?ne gnlden inanmy?; stn vatan sevgisi, grev a?ky, bilgi birikimi ve sorumluluk bilinci ile hep birlikte Polis Te?kilat

Dostluk

Bir varyz bir yokuz. Ansyzyn hayatymyza giren insanlar ve ansyzyn hayatymyzyn bir noktasyndan giden insanlar. Gitmeyip kalan insanlara ise; i?te bu benim dostum diyorsun. Ama bir zaman geliyor adyna dostum dedi?in insanlar farkly kylyklarla kar?ymyza ykyyor. Dostlarymy hep olduklary gibi kabul ett

Yeni Yyla Girerken

Birbirinden farkly, birbirinden nemli ve birbirinden zc pek ok olay sy?dyrdy?ymyz bir yylyn ardyndan, heyecanlarymyza, sevinlerimize, zlemlerimize cevap verecek yepyeni bir yyl geirmemizi Yaratycymyzdan niyaz ederken; hepimize sa?lyk, mutluluk ve ba?ary dolu gnler diliyorum. 2009da her ?ey

Do?um Gnn Kutlu Olsun

mrm sona erer, doyamazsam sana ben. Bilki her?eyden ok seviyorum seni. Bugn do?um gnnd, sana hediye gnderemedim ama gnlmn iindeki gnl bahene sevgimi ektim. Senle a?lyyor bu gzlerim, mutluluk iin abalyyor btn hcrelerim. Yyi ki do?mu?sun! Seni sevmeyi ya?adym. Mutlulu?a gtr

Sonbaharym Olmu?sun

Gzmde ufuklar yre?imde hasret... Sevdi?im uzakta; adyny gurbet ku?u koymu?um.Yarimin u?runda mrm vermi?im. A?ka sadyk, bir yrekten bir yre?e mutluluk vermi?im. Ey yar! Sen unutamady?ym sevdam olmu?sun. Usulca gnlme girip, taht kurmu?sun. Sen benim gnlmn sultany olmu?sun. H

Sayfa Gezinme: 1 2 3 4 5 (All)