Tüm Kategoriler


Sayfalar

psychopath' Profili


Toplam Yazıları: 5
Toplam Görüntülenme: 763
Yazar Anasayfa:
Cinsiyet:
Erkek

psychopath Son Yazıları

Baba Oldum

Son iki yylda hayatymyn en byk de?i?ikliklerini ya?adym. Kendime yeni bir i? kurdum. Evlendim. Baba oldum. Ylk ocuk olmasy ve erkek olmasy sebebiyle isim koymak bana kaldy, Barbaros koydum adyny. ok sevimli, minicik bir?ey. Ona bakmaya doyamyyor insan. Bu duygular o kadar gzel ki, o kadar mu

AramyzdaKalsyn.Com

Bir sre nce sitenin satylaca?yny duyurmu? ancak i?lerimizin yo?unlu?undan bir trl saty?y sonulandyramamy?tyk.Sitemizi tm haklaryyla birlikte sevgili editrmz Emine hanym almy?tyr.Hepimize hayyrly olmasyny diliyorum.

AramizdaKalsin.Com Satylacaktyr

Sitemiz ayk arttyrma usuluyle satylacaktyr. Saty?a; sitenin isim haklary, yasal sorumluluklary, domain, script ve veritabany dahildir.Tekliflerinizi bu konu altyna yada sitemizin ileti?im sayfasyndan yapabilirsiniz.Teklif ba?langy fiyaty 1.000$Teklifler 10 gn ierisinde sonulanacakty

Her?eyin Bir Cevaby Vardyr

Siteyi terk edeli neredeyse 1 yyla yakyn bir zaman oldu. Geen bu sre zarfynda zorunlu haller dy?ynda siteye girmedim. Ne yazylanlary okudum, ne de merak ettim. ?u anda da siteyi devrettim ve siteyle hibir ba?lantym kalmady. Sitede olanlar, yazylanlar izilenler hakkynda en ufak bir fikrim bil

Kimler Geldi Kimler Geti

Bir o?unuz 2006 yylynda bu siteye adymyny atty?y iin kysa bir hatyrlatma yapmak isterim. Siteminizin ayly? tarihi 2004 yylydyr. 2004 yylyndan gnmze hala siteye ye olan ki?iler bulunmaktadyr detayly bilgiyi onlardan alabilirsiniz... O zamanlarda sitemiz siyah arka planly basit bir scripten olu

Sayfa Gezinme: 1 (All)