Tüm Kategoriler


Sayfalar

tmaryo' Profili


Toplam Yazıları: 44
Toplam Görüntülenme: 12521
Yazar Anasayfa:
Cinsiyet:
Erkek

tmaryo Son Yazıları

Korkun Geceden Sonra Do?an Gne?

Ynsanyn ya?ady?y kt ili?kilerden sonra gelen yeni bir a?k, kabuslu geceden sonra do?an gne? gibi oluyor. Ynsanyn iini ysytyyor. Geen gn spor salonundan yky?ta bir dans okuluna arkada?ymyn kyz arkada?yny almaya gitmi?tik ve orada aly?malary seyretme fyrsatymyz oldu. Ynsanlaryn yapty?y bu

Tatil Zamany Geliyor

Havalaryn ysynmasy ile tatil zamany geldi. Fakat birok ki?i tatil yerlerinin fiyatlarynyn yksek olmasyndan dolayy istedi?i tatili yapamyyor. Yurt dy?yndan gelen tatilci yerli tatilcinin dedi?i paranyn yarysy ile bizim cenet sahillerimizde tatil yapabiliyor ama bir ok yerli halkymyz o gzelim ye

Dedikoducular

Ynsanlar bazen d?nmeden yaptyklary dedikodularla bir?eyleri de?i?tirdi?inin farkynda olmayabilir . Birinden aldy?y lafyn zerine kendi yorumunu ekleyip ok gzel dostluklary ve belki de ba?layacak gzel ili?kileri mahvedebilir . Bu nedenden dolayy insanlar syleyece?i kelimeye ok dikkat etmelid

Dostumu Kaybettim

Bir ka gnl?ne ?ehir dy?yna gitmi?tim. Geri dnd?mde, bir zamanlar bir ok ?eyimi payla?ty?ym oynady?ym ve ihmal etti?im kpe?imin ld?n ?rendim. Onu bir ok sama nedenden dolayy ok ihmal ettim. Halbuki o benim zor gnmde hep yanymda oldu. Atty?ym topu bana her zaman geri getirdi ve baky

Uzakla?mak

A?kyn ne zaman ve nerede ba?layaca?y beli olmuyor. Herhangi bir ortamda, birinden ho?lanyrsynyz ve onun iin sava?maya hazyrsynyzdyr. Ama bazy durumlar ho?landy?ynyz ki?i iin sava?manyzy engeller. nk ho?landy?ynyz ki?i ba?kasyny seviyordur veya bir dostunuza a?yktyr. Sanyrym bu durumda en iyisi

Netteki aresiz Kyz

Nette tanydy?ym ve ilk zamanlar ho?lanyp sevdi?im biri oldu. Onunla konu?mak iin ve onu daha iyi tanymak iin bu siteye davet ettim. Fakat zamanla onu tanydyka ona kar?y iimde a?k namyna bir?ey kalmady. nk hayatynda ok fazla hata yapan biri oldu?unu anladym ve bundan dolayy ona hayatynda

Kazaya Neden Olan Kyz

Bir kav?akta duran mini etekli gzel bir kyz, zincirleme trafik kazasyna neden oldu. Kav?akta bekleyen aralar lambanyn ye?il yanmasy ile birlikte hareket etti. Fakat aralardan biri duraklayynca, gz kyzda olan srclerden biri hafiften nde ki araca arpty ve onun arkasyndaki arata ona. Bu d

Sigaranyn Klesi De?ilim

?u sigara belasyna kimimiz arkada? evresinden, kimimiz meraktan bazen de hayattaki olumsuzluklara are olarak grd?mz iin ba?laryz. Ama ne olursa olsun ?u sigara illetinden biz sigara kleleri kurtulmalyyyz ve sigara imeyenlerde ienlere yardymcy olmaly. Bugn bana ummady?ym bir arkada?ym ok

Ayryly?yn Son Darbesi

Ayrylyklarda neden insanlar birbirini kyrarlar, bir trl anlam veremiyorum. Yki sevgili veya evlili?ini bitiren iftler ayrylyk syrasynda birbirlerine olmadyk laflar, beddualar sylerler. Yleride yz yze bakma olasyly?y oldu?unu unutarak. Bir beraberli?in ba?lamasy kadar bitmeside zor olsa da norm

Armudun Yyisini Ayylar Yer

evreme bakyyorum da genelde birbirini tamamlayan evli ift sayysy ok az. Ya kadyn erkekten her ynyle daha stn ya da tam tersi. Bakyyorsunuz erkek ok akylly, kltrl ailesine ba?ly ve sadece yuvasyny d?nr. Bunun tersine kadyn umursamaz, pasakly ve hi bir yn ile o erke?in yanyna dahi

Sayfa Gezinme: 1 2 3 4 5 (All)