Tüm Kategoriler


Sayfalar

tmaryo' Profili


Toplam Yazıları: 44
Toplam Görüntülenme: 11714
Yazar Anasayfa:
Cinsiyet:
Erkek

tmaryo Son Yazıları

Korkun Geceden Sonra Do?an Gne?

Ynsanyn ya?ady?y kt ili?kilerden sonra gelen yeni bir a?k, kabuslu geceden sonra do?an gne? gibi oluyor. Ynsanyn iini ysytyyor. Geen gn spor salonundan yky?ta bir dans okuluna arkada?ymyn kyz arkada?yny almaya gitmi?tik ve orada aly?malary seyretme fyrsatymyz oldu. Ynsanlaryn yapty?y bu

Tatil Zamany Geliyor

Havalaryn ysynmasy ile tatil zamany geldi. Fakat birok ki?i tatil yerlerinin fiyatlarynyn yksek olmasyndan dolayy istedi?i tatili yapamyyor. Yurt dy?yndan gelen tatilci yerli tatilcinin dedi?i paranyn yarysy ile bizim cenet sahillerimizde tatil yapabiliyor ama bir ok yerli halkymyz o gzelim ye

Dedikoducular

Ynsanlar bazen d?nmeden yaptyklary dedikodularla bir?eyleri de?i?tirdi?inin farkynda olmayabilir . Birinden aldy?y lafyn zerine kendi yorumunu ekleyip ok gzel dostluklary ve belki de ba?layacak gzel ili?kileri mahvedebilir . Bu nedenden dolayy insanlar syleyece?i kelimeye ok dikkat etmelid

Dostumu Kaybettim

Bir ka gnl?ne ?ehir dy?yna gitmi?tim. Geri dnd?mde, bir zamanlar bir ok ?eyimi payla?ty?ym oynady?ym ve ihmal etti?im kpe?imin ld?n ?rendim. Onu bir ok sama nedenden dolayy ok ihmal ettim. Halbuki o benim zor gnmde hep yanymda oldu. Atty?ym topu bana her zaman geri getirdi ve baky

Uzakla?mak

A?kyn ne zaman ve nerede ba?layaca?y beli olmuyor. Herhangi bir ortamda, birinden ho?lanyrsynyz ve onun iin sava?maya hazyrsynyzdyr. Ama bazy durumlar ho?landy?ynyz ki?i iin sava?manyzy engeller. nk ho?landy?ynyz ki?i ba?kasyny seviyordur veya bir dostunuza a?yktyr. Sanyrym bu durumda en iyisi

Netteki aresiz Kyz

Nette tanydy?ym ve ilk zamanlar ho?lanyp sevdi?im biri oldu. Onunla konu?mak iin ve onu daha iyi tanymak iin bu siteye davet ettim. Fakat zamanla onu tanydyka ona kar?y iimde a?k namyna bir?ey kalmady. nk hayatynda ok fazla hata yapan biri oldu?unu anladym ve bundan dolayy ona hayatynda

Kazaya Neden Olan Kyz

Bir kav?akta duran mini etekli gzel bir kyz, zincirleme trafik kazasyna neden oldu. Kav?akta bekleyen aralar lambanyn ye?il yanmasy ile birlikte hareket etti. Fakat aralardan biri duraklayynca, gz kyzda olan srclerden biri hafiften nde ki araca arpty ve onun arkasyndaki arata ona. Bu d

Sigaranyn Klesi De?ilim

?u sigara belasyna kimimiz arkada? evresinden, kimimiz meraktan bazen de hayattaki olumsuzluklara are olarak grd?mz iin ba?laryz. Ama ne olursa olsun ?u sigara illetinden biz sigara kleleri kurtulmalyyyz ve sigara imeyenlerde ienlere yardymcy olmaly. Bugn bana ummady?ym bir arkada?ym ok

Ayryly?yn Son Darbesi

Ayrylyklarda neden insanlar birbirini kyrarlar, bir trl anlam veremiyorum. Yki sevgili veya evlili?ini bitiren iftler ayrylyk syrasynda birbirlerine olmadyk laflar, beddualar sylerler. Yleride yz yze bakma olasyly?y oldu?unu unutarak. Bir beraberli?in ba?lamasy kadar bitmeside zor olsa da norm

Armudun Yyisini Ayylar Yer

evreme bakyyorum da genelde birbirini tamamlayan evli ift sayysy ok az. Ya kadyn erkekten her ynyle daha stn ya da tam tersi. Bakyyorsunuz erkek ok akylly, kltrl ailesine ba?ly ve sadece yuvasyny d?nr. Bunun tersine kadyn umursamaz, pasakly ve hi bir yn ile o erke?in yanyna dahi

Gzya?y

Ya?amymyzda geli?en kt olaylar kar?ysynda bayanlar, erkeklere oranla a?layabildi?i iin ok ?anslylar. Biz erkekler bir zc olay kar?ysynda a?layamyyoruz. Gzya?larymyzy iimize kan olarak akytyryz. yle bir an gelir ki hykyryklarla a?lamak isteriz ama gzmzden o rahatlatycy damlalar bir t

Ylahi Adalet

Her insanyn hayatynda unutamady?y anlar vardyr. Benimde unutamady?ym ve unutamayaca?ym bir anym var. Okulda tany?ty?ym ve ok sevdi?im bir kyz vardy. Ylk onunla a?ky tatmy?tym ve belli bir zaman sonra onunla evlenmek istedim. Fakat ailesi bir ?art ile izin verece?ini syledi. O ?art okulumu byrakyp

Batyl Ynan

evremizde grd?mz bazy batyl inanlar insana bu kadary da pes dedirtiyor. Neymi? merdiven altyndan gemek, ayna kyrmak, gece tyrnak kesmek daha bir yy?yn samalyk. Bugn yeni bir ?ey daha ?rendim. Ruhsal sorun ya?ayan biri, gvercin kalbi yedi?inde dzeliyormu?. Ynsanlar belki parasyzlyktan bel

Cifte Standart

Ya?anmadan bazy olayary anlamak gerekten ok zor. lkemizde ya?anan aldatmalarda kadyn aldatty?y zaman olaylar lme kadar gidebiliyor ama aldatan erkek oldu?u zaman o?u kadyn ba?y?lamak zorunda kalyyor. Kadynyn veya erkegin alatmayy ba?y?lamasy do?rumu bilmiyorum ama her?ey mantyk erevesinde v

Melekler Yanynyzda Olsun

Hayatymyzda ba?ymyza gelen bazy olaylar bizlerin ok daha farkly d?nmesine neden oluyor. Geenlerde ok kt bir kaza atlattym. Kaza anynda dikkatimi eken ?ey atlatty?ym felaketten ok, kk bir iyilik yapty?ym ya?ly bir teyzenin melekler yanynda olsun evladym dedi?i oldu. Kaza anynda gzmn

Kyskanlyk

Kyskanlyk olmayan bir ili?kide sevgi var mydyr? Yoksa gven mi fazladyr bilemiyorum. Bence bir ili?kide kyskanlyk olacak ki bu sevginin ifadesidir. Bazylary ben sevdi?imi kyskanmam ona gvenirim diyerek kendini kadyryyor.

De?er Vermenin De?ersizli?i

evrenizde birilerine de?er verirsiniz . Hi bir art niyet beslemeden, zelliklede net ortamynda birilerine kar?y insanca davranyrsynyz. Hatta normal hayatta yzne bakylmayacak, bir ortamda dahi bulunmak istemeyece?iniz ki?ileri, insan yerine koyarsynyz. Bunun kar?yly?ynda sizi bir?eyle sulamay

Basit Ynsanlar

Net ortamynda tanyk oldu?um bazy insanlaryn yapty?y i?renlikler gerekten insanyn canyny sykyyor. Neden hi tanymady?y ki?ileri bir ?eylerle tehdit ederek ve ktlyerek zyorlar anlamyyorum. Birde nne gelene kfrler savuran aciz insanlary anlamyyorum. Gerekten normal hayatta bunu yapabilirler

Do?a Katilleri

Biro?umuz televizyon da seyretmi?tir orman yangynlaryny. Gzelim do?ayy cayyr, cayyr yanarken grmek insanyn iini kavuruyor. Acaba bu yangynlara dolayly veya kasti neden olan insanlar, yanan gzelim ormanlary grd?nde neler hissediyor. Ben buna neden olan insanlary protesto ediyorum. Umarym Alla

Gzel Dostluklara

Birbirimizi fazla tanymasakta sitede veya nette geli?en gzel dostluklar ne kadar gzel. Gerekten insanlar bazen tarti?sa da genel olarak d?nnce birbirimize birok konuda yardymcy oluyor ve dert orta?y oluyoruz. Bir insanyn dostunu arkada?yny zlemesinin gzelli?ini anlyyoruz. Dilerim tarti?mala

Hayallerimiz

Biz insanlara sorulsa, hayatymyzda en ok neyi isteriz diye bir co?umuz ba?lar saymaya araba, para vs. Ama gerekten bunlar ve bir yy?yn sama istekler ve arzular bizleri mutlu etmez. Cnk insanlaryn bu gibi istekleri hi bitmek bilmez. Bence hayatymyzda bizleri gerekten mutlu edecek ?eyler isteme

Evlilik

Hayatymyzda bazen yapmaya zorunlu oldu?umuzu hissetti?imiz ?eyler vardyr, evlilik gibi. Belirli bir ya?tan sonra ve evremizin baskylary sonucu kendimizi uzun ve zorlu bir yolculukta buluruz. Ynsanyn sevmedi?i, ruh e?i olmayan biri ile hayatyny, ili?kisini srdrmesi mmkn olur mu? Belkide mmknd

Her Yerde Makyaj Yapylmaz

Bir gn aly?veri? yapty?ym bir ma?azanyn camynyn nnde bir bayan ve erkek durdu. Ma?azanyn ii dy?arydan grnmedi?i iin bayan camy ayna olarak kullanmaya ba?lady. Ba?tan bir gzel makyajyny yapty daha sonra da elbisesinin g?s dekoltesini dzelti. Y?i bitince birka dakika sonra camynyn nnde m

Her?ey Para De?il

Hayatymyzda de?i? toku? aracy olarak kullandy?ymyz para ile birok ?ey satyn alabiliriz. Ev, araba, yat, kat ve hatta insan. Ama gerek ykarsyz bir a?ky, kar?yndaki insanyn yzndeki iten glmsemeyi, kltr para ile alamyyoruz. Bir uurumun tepesinde gn batymyny seyretmek iin, denizin hy?yrtys

Ayn gznz

evremde dikkatimi eken bir ?eyi sizlerle payla?mak istiyorum. Bilmiyorum ne kadar do?ru ama bu sadece benim gzlemim. Bir kadyn evlenene kadar hayata ok tozpembe bakyyor ama evlendikten sonra hayatyn ok farkly oldu?unu anlyyor ve belki gz aylyyor ama bazy ?eyler iin ok ge oldu?unu anlyyor.

Minik Meleklere Ba?arylar

Dn miniklerin okul hayaty ba?lady. Sabah okulun nnden geerken onlardaki heycan bana da ilk okula ba?lady?ym zamany hatyrlatty. lkemizin ocuklaryna okul hayatlarynda sonsuz ba?arylar dilerim. Umarym lkemiz iin hayyrly evlatlar olurlar. Allah tm ocuklara zihin aykly?y versin. Ba?arylar mini

Hata Kimde

Son zamanlarda hemen hemen her ortamda kadynlaryn erkeklerden ok ?ikayeti oldu?unu gryorum. Peki ?ikayet etti?iniz konularda siz kadynlaryn hi mi sucu yok? Bir erke?i anne yeti?tirmiyor mu? Bence ?ikayet ederken, biraz da yeti?tirece?iniz ocuklary nasyl yeti?tirece?inizi bir d?nn. Yoksa bu

Akylly Kadyn Farky

Akylly kadyn farky her ortamda hisediliyor. Ve gerekten akylly bir bayan nerede, ne zaman ne konu?aca?yny ok iyi bilir, az ama z konu?ur. Birlikte oldu?u ki?iyi rezil etmez, sadece vezir eder. E?er ki bir kadyn, bir erkekten akyllyysa erke?in yapabilece?i en gzel ?ey onun zekasyna saygy gsterme

zgn Bir Bayan

Bir bayanyn zgn grnmesi insany gerekten ok derinden etkiliyor. Biz erkekler belki ba?yrarak veya ki?iye gre de?i?ir sa? sola bir ?eyler atarak bir ?ekilde zntmzden belki kurtulabiliyoruz veya zntmz yzmze yansytmyyoruz. Ama zgn bir bayan tm zntsn yzne yansytyyor ve bu

Yyilik Sever

Ynsanlaryn iyilik yapmayy unuttu?u bu gnlerde ?ahit oldu?um bir olay beni ok duygulandyrdy. Geen gn hasta arkada?ymy ziyarete gitmi?tim. Ziyaret saati gelene kadar hastane bahesinde bekliyordum ve orada orta ya?larda bir bayan grdm. Hastalaryny bekleyen hasta yakynlaryna hazyrlady?y bir ka l

Sigaradan Kurtulamyyorum

De?erli arkada?lar burada en azydan fikir vererek birok ki?iye yardymcy olduk. Ben sigara triyakisi biriyim ve bu lanetten kurtulmak istiyorum. Bir ok kez denedim ve en uzun iki gnsigara tttrmeden durabildim. Bunuda burada de?erli bir dostumun sayesinde ba?arabildim. Eminim aramyzda sigarayy b

st Mekke Alty Paris

Bazy bayanlar bir tutam sayny kapatmy? fakat altyndaki dar pantolon ne oluyor, anlamadym. Tamam ba?yny kapatyyor ama di?er blgeleri sayndan daha fazla dikkat ekmiyor mu? Mesela st Mekke, alty Paris denen kadyn ba?yny kapatmy? ama altyna giydi?i beyaz pantolondan ok net grnen vcut hatlaryny

Taraftar Yn Takym Out

ar?y grubuna byk gemi? olsun. Bu takym, bu taraftara yaky?myyor. Taraftar dnyada bir numara, takym ise sekiz numara. Be?ikta?´y taraftaryna layyk olmamasyndan dolayy protesto ediyorum.

Evli Kadyn Dondurmayy Nasyl Yer?

Hikaye ?yle Milli E?itim Bakanly?y´nyn tavsiye etti?i bilmece kitablaryndan biri tepkilere neden oldu diye bir haber okudum. Aslynda haberi ilk okudu?umda bende tepki gsterdim. Fakat aklyma gelen soruyu kedime sordum. "Ya bana bu soruyu ocu?um sorsaydy ne cavap veririm" diye. Ben olayy ocu

Milli Takymymyza Ba?arylar

Milli takymymyzy, Norve kar?ysynda gsterdikleri ba?arydan dolayy kutluyorum. Ve bu ba?arysynyn devamyny diliyorum. Gen futbolcu karde?lerimiz Norve maynda, atyp tutan spor yazarlaryna ok gzel bir cevap verdiler. ?u bir gerek ki artyk kaybetseler de, kazansalar da yanlarynda olmayy renmemiz

Gecesi 20 Bin Dolar

Yngiltere de bir gazeteci m?teri kyly?yna girerek nl bir top modelin gecesi 20 bin dolara hayat kadynly?y yapty?yny ortaya ykardy. Haber Yngiltere de yapylyyor bizim gazetecilerimiz de ba?kasynyn ortaya ykarty?y ile yetiniyor. Acaba bu lkemizde yapylsa katane bu ?ekilde top model ykardy?

Temizliki Kadyn

Geen gn arkada?ymyn evini temizletmek iin yol kenarlarynda bekleyen, yvmiyeli kadynlardan birini alyp evi temizletmeye gtrecektik. Birka tane bayan ile gr?tk ama ok ya?ly olduklary iin yapamazlar diye anla?amadyk. Tam vazgemek zereydik ki, 35 ya?larynda gen bir bayan geldi. "Ben geley

Kadynlar Neyi Sevmez

Kadynca blmne, erkeke bir yazy yazarak bu ba?lyk altyna bir?ey eklemek istedim Kadynlaryn ho?lanmady?y kelimeleri veya duymak istemedi?i ?eyleri biz erkeklerin ?renmesi adyna bayan arkada?lar yardymcy olursa ok sevinirim. Bayanlar genelde; "kilo almy?syn", "sellitlerin ykmy?", "gz t

D?nerek Konu?alym

Son gnlerde ya?anan bir ok olaylara kar?y bence en mantykly davrany?, insanlaryn birbirini kyrmadan konu?masy. Gazetelerde, haberlerde gryoruz; bir ok kurum birbirini suluyor. ATO ba?kany ykyyor YK´ ele?tiriyor. Nedeni ise 400 bin acil olmak zere 1,5 milyon kalifiye elemana ihtiya v

Aldatylmayy Kim Hak Ediyor?

Bu gnlerde ok syk i?lenen aldatma konusu insanyn aklyna ?u soruyu getiriyor. "Gerekten aldatylmayy hak eden insan varmy? Bence evet. Kadyn kocasyny, koca karysyny veya sevgililer birbirini aldatyyor. Bunu birok kez grdk ve bu gnlerdede ok syk duymaya ba?ladyk. Peki, aldatan ki?inin cinsel ve

Arady?ymy Bulamyyorum

Kadynlaryn bazy zellikleri gerekten insany ok ?a?yrtyyor. Erkek e?yalaryny bulmakta zorlanyrken, kadyn radar gibi erke?in bulamady?y e?yayy hemen bulabiliyor. Ak?am sehpanyn zerine byrakylan czdan yada bir dosya ve hatta bazen aya?ymyzdan ykardy?ymyz orabymyz, sabah olunca bulunamazken k

Yki Yzller

Avrupa birli?ine katylym konusunda yine bu gnlerde ykan bazy tarty?malardan biri, bir kez daha Avrupalylaryn, ikiyzll?n ortaya koyuyor. Moruklar toplulu?u Fransa´nyn, ba?y ekti?i "Trkiye kar?ytly?y" bizim do?ru yolda oldu?umuzu gsteriyor. Bence artyk Avrupa lkeleri d??te, ykse

Ne Kadar Huzurluyuz

Bayramdan nce bir arkada?ym amansyz bir hastalyktan dolayy hayatyny kaybetti. Bu olay ilk ba?ta hayatyn ne kadar anlamsyz oldu?unu d?nmeme neden oldu. Aslynda sorun anlamsyz olan hayat de?ildi. Hayaty anlamsyzla?tyran bizlerdeydi. Allah geinden versin, ama sonuta herkes bir gn bu dnyadan g

Evlerinin n Boyaly Direk

Son birka yyldyr mzik dinlemekten so?umu?tum, taki internette yk ve berk adly iki karde?i dinleyene kadar. Ykisinide bu gzel aly?mlaryndan dolayy tebrik etmek ve ba?arylar dilemek istiyorum. Dinlerken ok byk keyif aldym, ne?esi kaanlara dinlemelerini tavsiye ederim.

Sayfa Gezinme: 1 2 3 4 5 (All)